نشست جستاری در روایات طبی در پرتو ملاحظات فقهی – اصولی عصر امروز ۲۴ دی‌ماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس