کد خبر: ۶۷۹۸۱۲۸
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
کد خبر : ۶۷۹۸۱۲۸

 فایل صوتی گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه  در اینجا قابل دریافت است.

به گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا (س) روایات مختلفی وجود دارد است؛ و از چهل روز تا شش ماه بعد از رحلت پیامبر (ص) بیان شده است. اما میان علمای شیعه، دو احتمال معتبر است: هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پیامبر (ص) یا نود و پنج روز بعد از رحلت ایشان؛ بنابراین با توجه به رحلت پیامبر اسلام (ص) در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج روز، در مورخه سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأوّل، شهادت حضرت زهرا (س) است و این ایام را فاطمیة اوّل می‌خوانند.اما بنا به روایت نود و پنج روز، شهادت حضرت (س) در سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این ایام را فاطمیة دوم می‌خوانند.همزمان با فاطمیه اول فایل صوتی گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه  در اینجا قابل دریافت است.

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

تگلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهوی آسمون چشمات مادر (پیش زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهگریز روضه سمت در دیوار رفته (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهکسی تو خونه که از محرمش رو نمی گیره (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمدح امیرالمومنین علیه السلام

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهتوی آسمون چشمات مادر (پیش زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهیه دنیا خاطره دارم ازت (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهنغمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهباشه امانت پیش تو (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهیه خونه می سازم (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاسم تو می بارد از نفس باران (پیش زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه خوندن از در و دیوار سخته (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهعطر چادرت عطر یاسه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهچرا با داغ زهرا (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه کوچه خودش اندازه صد سال حرفه (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهزخمی شدی تا زخمی برای نوکرات باقی نمونه (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهتوی آسمون چشمات مادر (پیش زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمن و رسوایی (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهنوکر خوبی نبودم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمثل مادر هر جا که بری پیدا نمیشه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهذکر و شعرخوانی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهحرمت خواهش چشمای منه (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاز سر سفره مادر پا گرفتم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهدلم خون شده (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمادر فدای قبر بی نشانت (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهوا اماه (شور و ذکر)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاین روزا من پر از دلهره ام (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبه همین بغض تو راه نفسم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبی مادری کشیدم کسی خبر نداره (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهای پدر بنشین و با من قصه یاور بگو (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبه تو دل سپردنم عاقبت بخیریه (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهلطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد (شعرخونی و شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمدح امیرالمومنین علیه السلام

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهنوکر خوبی نبودم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمثل مادر هر جا که بری پیدا نمیشه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبعد بابابزرگم دیگه هیچ کس نخندید (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاین خانه گویا خانه یاس کبود است (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهالسلام علیکم یا اهل بیت النبوه (دودمه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاین شبا بی تاب یه زیارت بودم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهدلم خون شده (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبی تاب بی تابم از عشق مولا (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهچند روزی است سرم روی تنم می افتد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبه همین بغض تو راه نفسم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبی مادری کشیدم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمههمه شب همه روز آرامش خونه (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهالسلام علیک یا اهل بیت النبوه (دودمه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاین شبا بی تاب یه زیارت بودم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهکی دیده که پرنده ای کنار لونه گم بشه (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهخوشی ز عمر ندیده خدا نگهدارت (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهرو به آسمون نگات گواه روز آخره (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمی دونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهیاس بوی مهربانی میدهد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهکار ما نوکری بوده تویی که سروری کردی (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهوقتی دلتنگم نمیشه برم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمدح امیرالمومنین علیه السلام

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهآتش جان مرا کم شعله ور کن (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبابا کجا رفتی ندیدمت (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهخبر داری تب کردم ای بابا (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهلطف حسین ما را تنها نمی گذارد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهیک گل میان علقمه فتاده (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهکار ما نوکری بوده (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهوقتی دلتنگم نمیشه برم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهکاش حنانه من لب به سخن باز کند (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهز پا افتاده و در خون نشستم (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاز سر سفره مادر پاگرفتم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهکجاست مادر ما (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمنم تنهای تنها و تویی تنهاترین یارم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهخدا مادرم را کجا می برند (نغمه و شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهکی دیده که پرنده ای (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاگه میشه نفس بزن (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهآخه تکیه دستامی (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاگر بال و پرم بخشند بی زهرا نمی خواهم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهآره این دل دلداری داره (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمن میخوام به پات تمنا بیارم (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهامون از این زمونه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمی دونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهدلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهدوسه ماهه توی خونه ، غم و غصه روزیمونه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهاگر بال و پرم بخشند بی زهرا نمی خواهم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمناجات و شعرخوانی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهبا نگاهت دلم رو بردی (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهیک شهر خاطر خواه داری ثارالله (ع)(واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهعمه بیا قرارم اومد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهگلواژه ی صحیفه نور است فاطمه (س)(روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهیه کاری کن که قلبم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهابریه هوای چشمام (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهمولا پدرمونه ، دستش رو سرمونه (شور)

کگلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهجاست مادر ما (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهچه باید کرد با سالی که آغازش چنین باشد (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهشعرخوانی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهابریه هوای چشمام (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهدلم مرغ لب بام تو باشد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهخونجگر افتاده بود (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهپاشو با من حرف بزن (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای سید مجید بنی فاطمهای پدر بنشین و با من قصه ی یاور بگو (واحد)

انتهای پیام/

دانلود مداحی فاطمیه با نوای سید مجید بنی فاطمه

 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
مهمد محدی کریمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
بنضر من عالی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
عالی
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
خیلی خوب و عالی
محمد دیناری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مذهبی عالی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر