کد خبر: ۶۷۹۹۲۹۴
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
کد خبر : ۶۷۹۹۲۹۴

همزمان با ایام فاطمیه فایل صوتی گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری  در اینجا قابل دریافت است.

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریبه گزارش خبرنگارحوزه قرآن و عترت  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا (س) روایات مختلفی وجود دارد است؛ و از چهل روز تا شش ماه بعد از رحلت پیامبر (ص) بیان شده است. اما میان علمای شیعه، دو احتمال معتبر است: هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پیامبر (ص) یا نود و پنج روز بعد از رحلت ایشان؛ بنابراین با توجه به رحلت پیامبر اسلام (ص) در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج روز، در مورخه سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأوّل، شهادت حضرت زهرا (س) است و این ایام را فاطمیة اوّل می‌خوانند.اما بنا به روایت نود و پنج روز، شهادت حضرت (س) در سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این ایام را فاطمیة دوم می‌خوانند.همزمان با فاطمیه اول فایل صوتی گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری  در اینجا قابل دریافت است.

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریشور و نغمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمدح امیرالمومنین علیه السلام

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریآفریده شدم برای علی (ع)(تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاین هم مرام و مسلک پیغمبر خداست (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریبه جای قلب من خانم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاز امشب غریبیای مولا شروع میشه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریگلم گشته خزانی (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریتو نبض زندگیمی (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه پای پیاده راهی شدیم کربلا (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاسمت رو لبمه (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریهر جا که رفتم من از تو گفتم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریخداوند کرم آقا (تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه تنها بشه امام (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریدستامو گرفتی و تا خونه رسوندی (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریزخمی و قد کمون شدن با من (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریشعرخوانی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگر مرا رها کنی (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه تنها بشه امام (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهرییا محسن بن علی (ع)(پیش زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه تو نبودی راه دل و گم می کردم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمولا علی (ع)(تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریپشت در انبار هیزم گشته بود (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریکعبه دل من اماممه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریسکوت خونه رو شکست (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریبازم داره صدا میاد (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریما عزاداریم چه خبرتونه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریای آسمان رحمت و بحر سخا علی (ع) (تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریافتاد مادر روی زمین (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریغریب کوچه ها شدن با من (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریتو دلم نمیشه آروم آتیش غیرت مادر (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمرا که بی قرار می کند حسن (ع)(شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریهم آینه کمال والشمسی (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمن کیم حجت حق (تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمن تو آسمون دارم پر می زنم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریتشنه لب عالمین وای حسینم حسین (ع)(شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمن مهدی ام در دست تیغ انتقامم (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریبلال انگار اومد از راه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریای که شجاعت آورد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریواویلا حسین (ع) واویلا (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه نباشی می دونی می میرم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاین دم آخری چه بی بال و پری (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه دیدی مسافر بی قراره (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریدلم خون شده (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریدر دلم نیست جز ولای علی (ع)(تک)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمی روم و نمی رود ناقه به زیر محملم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریناله ها ز دلم خبر دارند (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریآفتابی بر فراز بام بود (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریزمینه و نغمه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریآن علی را شاخه نیلوفری (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه میشه نری ، نرو (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریهر که مست است مست روی علی است (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریصاحب اسرار سبحان الذی اسرا علی است (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریمرغ دل ما چه خوش هوایی دارد (شور و شعرخوانی)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریبی همگان به سر شود (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریشور و روضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریشعرخوانی و روضه (حنیف طاهری و محمد رسولی)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهرییاور و یارم (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریشبیه درد رفتی و شدی در استخوان پنهان (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریجنابش خالقی باشد (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاسم تو روی لبم (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریبی همگان به سر شود (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریچون علی ماهش به سوی قبر برد (روضه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریبی همگان به سر شود (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهری

دوباره هوای نجف دارم (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریراه اینگونه مرو (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریآسمون داره می لرزه (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاول فدائیه راه ولایت (واحد)(کربلایی امیر عباسی)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاگه حسینی شدم و پیرهن مشکی به تنه (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریدستمو بگیر (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریاسمت روی لبهام (شور)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهرینادعلیا به هوای نجف (واحد)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریفاطمیه عزای پیغمبره (زمینه)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریروضه (کربلایی امیر عباسی)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریحسین جانم (شور و روضه)(کربلایی امیر عباسی)

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریذکر و شعرخوانی

گلچین مداحی فاطمیه اول با نوای حنیف طاهریای صفحات آسمان تکیه گه جلال تو (واحد)

انتهای پیام/

دانلود مداحی فاطمیه با نوای حنیف طاهری

 

اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر