منابع خارجی
/
۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
/
در منطقه گارستای تبت، در سمت غرب استان سیچوان چین، ساحل دائوچن، یک منطقه کوچک و کوهستانی است که حدود ۳۱۰۰۰ تن از تبتیان قومی ساکن آنجا هستند. دائوچنگ در حال حاضر دارای بالاترین فرودگاه غیرنظامی جهان است که در ۱۴، ۴۷۲ فوت (۴، ۴۱۱ متر) بالای سطح دریا قرار دارد.
عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس