کد خبر: ۷۰۰۷۶۳۸
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
کد خبر : ۷۰۰۷۶۳۸
در جلسه دادگاه امروز مطرح شد؛

بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد.

بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه آغاز شدبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: بخشی از کیفرخواست جلسه گذشته قرائت شد و امروز نماینده دادستان ادامه کیفرخواست را قرائت می‌کند.

قهرمانی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوازدهم گفت: محمود لطف الله پور دارای مدرک تحصیلی لیسانس و آزاد با قرار تودیع وثیقه رئیس شعبه پاسداران و آزادی بانک سرمایه بود. متهم اقدام به امضای پرداخت تسهیلات به مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان کرده که تمام تسهیلات پرداختی در وضعیت مشکوک الوصول است.

وی ادامه داد: متهم به دلیل نفوذ خانی، تسهیلات را به شرکت توسعه پایدار قشم متعلق به بانک سرمایه پرداخت کرده است.

نماینده دادستان گفت: لطف الله پور متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در یک فقره خیانت در امانت به مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان است که اتهامات مطرح شده محرز است.

او ادامه داد: براساس گزارش ناجا متهم بدون اینکه مصوبه صریحی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه تجارت قشم داشته باشد، با دستور شفاهی خانی و محمد علی هادی یک فقره تسهیلات به مبلغ ۳ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان در قالب مشارکت مدنی تنها با دریافت چک به عنوان وثیقه پرداخت کرده است.

قهرمانی با بیان اینکه حداکثر پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها نباید بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه باشد، گفت: سرمایه پایه بانک ۶۴۳ میلیارد تومان است که ۲۰ درصد آن معادل ۱۲۸ میلیارد تومان می‌شود، اما متهم لطف الله پور با نفوذ خانی حدود مذبور را نقض کرده است.

قهرمانی افزود: خانی به منظور دور زدن مسئولان ذی ربط سناریوی جدیدی برای پرداخت تسهیلات طراحی می‌کند و با القای اینکه هزینه تمام شده پول برای بانک بسیار بالاست، برای دریافت سود بیشتر، تسهیلات را با سود ۱۸ درصد به شرکت توسعه تجارت قشم می‌دهد تا این شرکت تسهیلات با نرخ ۲۸ درصد را به دیگر شرکت‌ها پرداخت کند.

نماینده دادستان با بیان اینکه یکی از شرکت‌های دریافت کننده پول شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ریخته گران است، گفت: شرکت توسعه تجارت قشم تسهیلات را به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به شرکت امیر تجارت، شرکت پدیده تجارت برای علی نکویی، شرکت احد عظیم زاده و آرد دامغان پرداخت کرده است.

قهرمانی گفت: براساس گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی در زمان بازداشت قندالی بانک سرمایه تحت نظر سازمان‌های نظارتی بود که آقایان خادم، خانی، باقری و محمد علی هادی اقدام به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه خود می‌کنند.

او با قرائت کیفرخواست متهم ردیف ۱۳ گفت: نان چیان فرزند محمد، دیپلم، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه، به پرداخت تسهیلات به مبلغ ۳۴۴ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان اقدام کرده است که این رقم با احتساب سود به ۴۳۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان رسیده است.

نماینده دادستان گفت: نان چیان به شرکت‌های گروه حاجی محمدزاده، هدایتی و کارتن خواب تسهیلات پرداخت کرده است.

وی افزود: نان چیان متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق پرداخت ۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۴۴ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان است.

قهرمانی گفت: براساس گفته‌های قنبری رئیس وقت اداره حقوقی بانک سرمایه نان چیان رئیس شعبه اسکان بود که با پرداخت تسهیلات به هادی رضوی و احسان دلاویز موافقت می‌کند، بدون اینکه شرکت‌های آن‌ها اعتبارسنجی شوند و آقای فاروقی رئیس وقت اداره اعتبارات بانک سرمایه به صورت تلفنی به آقای نان چیان گفته بود که با تمام درخواست‌های پرداخت تسهلات در شعبه اسکان بانک سرمایه موافقت کند.

او افزود: نان چیان مسئول پرداخت تمام تسهیلات به امامی بوده است.

رسول قهرمانی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهم ردیف ۱۴ گفت: پویان مهر فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار وثیقه از عوامل محمد امامی بود که از طریق امضای ۳ فقره مصوبه تسهیلات به مبلغ ۲۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است که در ازای این خوش خدمتی ۱۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و ۲۱ هزار دلار آمریکا دریافت کرده است.

وی ادامه داد:پویان مهر متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق امضای پرداخت تسهیلات به مبلغ ۲۴۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دریافت مال نامشروع به میزان ۱۵ سکه بهار آزادی و ۲۱ هزار دلار آمریکا است.

نماینده دادستان گفت: همسر پویان مهر به دریافت سکه و دلار توسط شورهش اذعان کرده است.

او افزود: پویان مهر تمام حساب‌های شرکت‌های کاغذی را افتتاح کرده است و همچنین در عدم تطبیق اصالت مدارک هادی رضوی و تهاتر ملک لواسان امامی نقش داشته است.

قهرمانی گفت: متهم ردیف پانزدهم، علیرضا کلهر، فرزند غلامرضا، دکتری، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۳ فقره شرکت به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدهی مشکوک الوصول از طریق امضای شرکت‌های امامی و حاجی محمدجواد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم ردیف شانزدهم، نصرت الله فرخی، فرزند غلامحسین، آزاد با تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۳ فقره شرکت هدایتی به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان است.

او گفت: فرخی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های جاوید گشت هیرمند، پارمیدا و جاوید گشت جاوید متعلق به گروه هدایتی نقش عمده داشته است.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف هفدهم، عباس عبدی، فرزند محمد یوسف، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۲ فقره شرکت به مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

قهرمانی گفت: متهم ردیف هجدهم، محمد سرخیل، فرزند اسد الله، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۲ فقره شرکت به مبلغ ۱۶۲ میلیارد و ۵۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان و یک خودروی تویوتا از موحدی بوده است.

وی ادامه داد: متهم ردیف نوزدهم، سعید حسن زاده، فرزند عزیز، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه متهم به اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به ۴ فقره شرکت به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

قهرمانی بیان کرد: متهم ردیف بیستم، علی پور منزه، فرزند موسی، متأهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه متهم به اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت آرکا بوده است.

وی گفت: متهم ردیف بیست و یکم، محمدرضا خایانی، لیسانس، متأهل، فاقد سابقه کیفری آزاد با تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق امضای مصوبات ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به شرکت جاوید گشت آرکا به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و امضای تسهیلات به شرکت‌های هدایتی، امامی، شاملویی و سامان مدلل بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از مجید زاهدی خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

زاهدی به بهانه اینکه مدارکی را برای ارائه در دسترس ندارد، از قاضی مهلتی دیگر خواست.

قاضی مسعودی مقام با این درخواست مخالفت کرد.

زاهدی که متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد تومان و دریافت دو خودروی «بی ام و» و «سراتو» است، در دفاع از خود گفت: من برای دفاع از خودم به مدارک و اسنادی نیاز دارم که می‌خواهم در جلسه بعدی ارائه کنم.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: شما در جلسات قبلی حاضر بودید و مدت مدیدی است که در دادگاه و دادسرا حاضر می‌شوید.

متهم پاسخ داد: مدارک مورد نیاز را به ضابطان قضایی داده‌ام.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما درباره روابطی که با خیرالله بیرانوند سرپرست وقت بانک سرمایه داشتید، توضیح و بعد مدارک خود را به دادگاه ارائه دهید. شما در جلسه بیرانوند دائما می‌گفتید که مستندات را ارائه می‌کنم، اما حالا می‌گویید اسناد به دست من نرسیده است. از اطاله دادرسی خبری نیست.

وی افزود: کسانی که از بیرون مطالبی را قید می‌کنند، باید بدانند که تاثیری در مجازات شما نخواهد داشت. جلسه بعدی نداریم. باید اکنون از خود دفاع کنید و اگر دفاعی ندارید، بنشینید تا وکیل تان از شما دفاع کند. شما به دلیل هماهنگی بیرونی و اسامی اشخاصی که باید کتمان کنید، مطالب دیگری را بیان می‌کنید، اما باید بدانید دفاع موثر به نفع شماست.

زاهدی گفت: من در زندان بودم و فقط هفته گذشته روز چهارشنبه توانستم به مدت ۲۰ دقیقه با وکیلم صحبت کنم.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای زاهدی پاشنه آشیل امامی بود.

او گفت ضیایی اولین بازداشتی بانک سرمایه بود و زاهدی خیال می‌کرد که ضیایی او را لو داده است. زمانی که زاهدی را به زندان منتقل می‌کردیم زاهدی گفت که من هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارم و از این جمله زاهدی متوجه شدم که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

قهرمانی گفت: زاهدی قبل از آمدن به بانک سرمایه رئیس هیات مدیره شرکت پارسا تجارت قشم بود که جالب است یکی دیگر از اعضا هیات مدیره این شرکت فردی به نام حمیدرضا شیر خوان است.

نماینده دادستان تصریح کرد: آقای شیر خوان فردی است که بسیاری از قرارداد‌های امامی را امضا می‌کرد و از بستگان او بود.

او افزود: زاهدی به بانک سرمایه می‌رفت و بابت بدهی‌های امامی چانه زنی می‌کرد.

قهرمانی گفت: زاهدی یک بار بازداشت شد که امامی وثیقه او را تأمین و از زندان آزاد کرد، اما زاهدی هر گونه آشنایی با امامی را انکار می‌کرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: بعد از آن که قندالی ۴ ماه به صورت غیر قانونی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه شد، زاهدی را به بانک سرمایه برد و مهرچینی کرد و بعد قندالی با فشار بانک مرکزی از بانک سرمایه خارج شد.

قهرمانی گفت: دیگر حضور قندالی در بانک سرمایه مهم نبود، زیرا آن‌ها مهرچینی خود را کرده بودند.

او به مزاح گفت: بعد بیرانوند را با شرط ضمن عقد به بانک می‌آورند و با او شرط می‌کنند که باید زاهدی، کلهر و نان چیان در بانک بمانند.

نماینده دادستان تصریح کرد: زاهدی مهره کلیدی امامی بود و حتی از نان چیان هم مهم‌تر بوده است و امامی هزینه تحصیل زاهدی را در مقطع دکتری تأمین می‌کند.

قهرمانی بیان کرد: آقایان برنامه داشتند تا زاهدی را بعد از تحصیل در مقطع دکتری وارد شورای شهر اصفهان کنند. آن‌ها می‌گفتند که آینده سیاسی کشور دست آقایان (ش) است و ما می‌توانیم از طریق آن‌ها زاهدی را از شورای شهر اصفهان بالا بکشیم و وارد سیاست کشور کنیم.

او گفت: بعد از ورود زاهدی به بانک سرمایه داستان اعطای ضمانت نامه‌ها شروع می‌شود که پشت پرده‌هایی دارد و در جلسه بعد توضیح می‌دهم.

قهرمانی گفت: در بانک سرمایه ۴ حلقه شناسایی کردیم که هر کدام از حلقه‌ها از دیگری خبر نداشت.

قهرمانی در ادامه با اشاره به شناسایی چهار حلقه در بانک سرمایه بیان داشت: آقای زاهدی در حلقه دوم است و از حلقه اول اطلاعی ندارد و حتی وی را در فشار گذاشتیم، اما واقعاً نمی‌داند.

در ادامه وکیل متهم زاهدی برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را تشریح کرد.

قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات وکیل متهم زاهدی گفت: آقایی که استاد دانشگاه است در قالب حقوقی موضوعی را مطرح کرده که این امر غیرقابل پذیرش است و اگر جایش بود تذکر نیز می‌دهیم چرا که اینقدر رایزنی و فساد زیاد است که در همه جا آدم‌ها هستند البته هر کس می‌تواند نظر حقوقی دهد، اما آن چه که قانون است ما اجرا خواهیم کرد.

قهرمانی نیز در ادامه بیان کرد: در خصوص خودرو بی ام باید بگویم که خریدار خودرو بی ام و ایکس ۳ برای آقای زاهدی مهدی محمدی بوده که با آقای حاجیان کار می‌کرده است و می‌گوید که آقای امامی به وی زنگ زد و گفت که ایکس ۳ می‌خواهم و وی به آقای امامی گفت خودرو حاضر است که در ادامه آقای امامی پول را به آقای مهدی محمدی می‌دهد و آقای زاهدی نیز کپی شناسنامه را به یک دفترخانه می‌برند و خودرو به نام وی می‌خورد.

وی ادامه داد: آقای زاهدی همسر موقت دومی نیز داشت و از همسر اول خود متارکه کرده است، در بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که در حساب خواهر آن خانم وجوه زیادی است که وی نیز کارمند بانک گردشگری است لذا آن خانم را خواستیم تا توضیح دهد و وی گفت پول‌ها متعلق به آقای زاهدی است.

قهرمانی خاطر نشان کرد: اقای قادری اساساً کارمند پادو است و یک سانتافه دارد و آقای امامی برای وی خریداری کرده است و اصلاً نمی‌تواند تبادل مالی کند در خصوص آن پول‌ها باید توضیح دهند که چه بوده و در حساب خواهر خانمشان چه می‌کرده است ضمن این که فروشنده خودرو نیز اعلام می‌کند که پول را از آقای امامی گرفته است.

وی در ادامه بیان کرد: در این خصوص نسبت به ملکی نیز مظنون هستیم که آقای امامی به وی (متهم زاهدی) داده باشد که مورد تحقیقات سپاه است.

قهرمانی اذعان کرد: در خصوص خودرو سراتو نیز آقای علمایی حاضر است شهادت دهد و آقای زاهدی یک سفر تایلند با همسر موقت خود می‌روند که هزینه آن را آقای اولیایی تامین می‌کنند و خودروی سراتو نیز به نام دختر آقای زاهدی می‌شود که این موارد بابت ضمانت نامه ۵۰ میلیارد تومانی بوده است

قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم مانی رهبری خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۲۸ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۷ هزار ۲۲۱ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال هستید آیا این اتهام را قبول دارید دفاعیات خود را شرح دهید.

متهم مانی رهبری در دفاع از خود گفت: من در هیچ گروه و دسته‌ای در بانک سرمایه نبودم و ارتباط با هر مدیری را انکار می‌کنم، من به دستور هیات مدیره بانک درخواست‌های دریافت تسهیلات را امضا می‌کردم.

وی گفت: من در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ توسط قندالی به دلیل عدم تکمیل از درخواست‌های نامعقول او و مشاورش آقای جندقی عزل شدم و اگر با شخصی ارتباط داشتم بلافاصله بعد از انتصاب اقایان کاظمی و بخشایش به بانک برمی گشتم.

این متهم گفت: جالب است بدانید دکتر جندقی مشاور عالی قندالی دارای دکترای ارتوپدی و بدون هیچ اطلاعات بانکی بود و در همه جای بانک حضور داشت.

متهم رهبری ادامه داد: اینجانب زیر نظر هیات مدیره کار می‌کردم و اگر منظور ارتباط بنده با هیات مدیره در زمان فعالیتم در ریاست شعبه مرکزی است باید بگویم رئیس شعبه مرکزی می‌تواند به صورت مستقیم با اعضای هیات مدیره مکاتبه داشته باشد، اما پرداخت تسهیلات در شعبه مرکزی مانند دیگر شعب است.

وی در خصوص جدول اعطای تسهیلات به ۲۸ شرکت که در کیفرخواست به آن اشاره شده است، گفت: از تاریخ ۹۲/۸/۲۸ تا ۹۳/۱۱/۲۰ در اداره اعتبارات بانک سرمایه بودم.

متهم رهبری گفت: مصوبه تمام این ۲۸ فقره تسهیلات در زمان قبل از من به شعبه آمده بود و در زمان بنده هیچ مصوبه جدیدی تصویب نشد و فقط به منظور پادار کردن مصوبات ان‌ها را مجدد در کمیته اعتبارات بررسی و به روز کردیم.

وی گفت: این ۲۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

متهم رهبری ادامه داد: مصوبات مربوط به قبل از انتصاب بنده در اداره اعتبارات است و در آن زمان من معاون امور شعب بانک بودم.

وی افزود: در کیفرخواست گفته شده است که من متواری بودم که باید بگویم من هیچ وقت فراری نبودم و همان زمانی که گفته شده من متواری بودم برایم در سامانه ثنا ابلاغیه صادر شده است.

وی گفت: بعد از احضارم در تاریخ ۹۷/۸/۲۲ همراه وکیلم در دادسرا حاضر شدم و دو روز بعد پدرم فوت کرد و مشغول مراسم او بودم و بعد از ان هم مشغول مراقبت از مادرم که سرطان دارد، بودم.

وی گفت: هر باری که بازپرس نیروی انتظامی در سال ۹۵ احضارم می‌کردم به اداره آگاهی مراجعه می‌کردم.

متهم رهبری گفت: به هیچ وجه اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی  به صورت عامدانه و عالمانه با قصد ضربه زدن به کشور را نمی‌پذیریم.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم رهبری گفت: شما به شرکت‌های حاجی محمد زاده، هدایتی، شاملویی و امامی تسهیلات پرداخت کردید.

وی گفت: شما که می‌گویید به دستور هیات مدیره با پرداخت تسهیلات موافقت کردید چه فرقی با جوانان بیکار در کوچه و خیابان دارید؟ شما بازنشسته بانک و دارای تجربه بودید، چرا در مقابل درخواست‌های کاظمی و بخشایش مقاومت نکردید و نخواستید که درخواست‌های ان‌ها مکتوب شود.

قهرمانی گفت: شما دستور‌های زیادی از اقای کاظمی گرفته اید.

در پایان قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه دوشنبه ۳۱ تیرماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مفسدان اقتصادی که اینگونه اموال بیت المال رو غارت کردند باید درملا عام مجازات بشن این روزها که دلاورمردان ما با جان و دل از کشور دفاع میکنند این مفسدان اقتصادی هم مجازات بشن تا شادی مردم کامل شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
اين اقاي ش دقيقا کيه؟ چرا اسم نميبريد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
واقعا متاسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
معلم سی سال کارهم گرفتارد ه تومان وام است .این خوردن مال مردم شده زرنگی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
اعدام در ملاعام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
این مفسدان اقتصادی راکه مال مردم راخوردند بدون هیچ عذاب وجدانی بابد تمام اموالشان توقیف شود من اگر جای اقای رئیسی بودم همه این هارو به اشد مجازات میکردم امثال اینها هستن زالوصفت خون جان ومال مردم راخوردند چند نفر به خاطر ورشکستگی سکته کردند از دنیارفتن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
خدا لعنت شان کند همه شان را اعدام کنید . اعدام تنها راه حل این دزدان از خدا بیخبره . فقط اعدام
منتظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
ننگ و شرمتان باد ای دزدان
الحمدالله رب العالمین که رسوا شدید
این رسوایی دنیاست .آخرت را چکار می کنید . البته اگر اعتقادی به معاد داشته باشید .صد در صد این اعتقاد ندارید چرا که مرتکب دزدی شده اید .
معلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
همشون دزد و فاسد اقتصادی هستن .و حکم اعدام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
چرا اقای داماد لباس عادی تنش هست در جالی که سایر متهمین لباس زندان پوشیدن . این اقا که اینقدر نفوذ داره چطور میشود عادلانه در مورد کارهاش قضاوت کرد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
رضوی دامادوزیرکه گفتندحکمش صادروداره تایپ میشودپس چی شد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
این دزدیهای کلان باعث بدبختی بیکاری فقر فساد درجامعه شده ،متاسفانه همیشه شاهد این اختلاسها ی کلان هستیم یکی بیاد به فکر جامعه باشه فکر جونها باشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
چرا همه متهم ها لباس زندانی پوشیدند اما این آقا زاده لباس بیرون پوشیده؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
این داماد وزیر چرا لباس زندان نمی پوشد؟؟؟؟؟؟؟
سلطانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
چشم اقای وزیر روشن با این دامادش..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
عجب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
کشور داره با ابرقدرت های خونخوار مبارزه می کنه اونوقت این از خدا بی خبر ها سرمایه ملت را چپاول کرده اند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
خدا جواب اين اختلاسگران رو بده انشالله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
چه قدر افرادی که به دزدی و خوردن مال حرام ،ان هم از نوع بیت المال عادت کرده اند ادم های پست و زبونی هستند
مخصوصا این که به هر دری می زنند تا دزدی خود را توجیه کنند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
ازپیگیری وزسیدگی به این پرونده خوشحالیم
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر