کد خبر: ۷۱۳۹۷۰۰
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
کد خبر : ۷۱۳۹۷۰۰

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس پنج شنبه ۲۳ آبان سال ۹۸ را در سایت باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

پرواز‌های فرودگاه بین المللی بندرعباس پنج شنبه ۲۳ آبان سال ۹۸به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان، پرواز‌های خروجی امروز فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس به این شرح است:

پنج شنبه ۰۹:۱۰ ماهان خارگ RJ۱۰۰
پنج شنبه ۰۹:۱۵ تابان شیراز md۸۸
پنج شنبه ۰۹:۱۵ زاگرس مشهد MD۸۲
پنج شنبه ۰۹:۲۵ سا‌ها مشهد B۷۳۷
پنج شنبه ۰۹:۳۰ ماهان شیراز BAE۱۴۶
پنج شنبه ۰۹:۳۰ ایران ایر یزد ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۰۹:۴۵ ایران ایر اردبیل A۳۲۰
پنج شنبه ۱۰:۰۰ کاسپین کیش MD۸۳
پنج شنبه ۱۰:۰۰ ایران ایرتور اصفهان MD۸۲
پنج شنبه ۱۰:۲۰ آسمان اردبیل F۱۰۰
پنج شنبه ۱۰:۳۰ زاگرس مشهد MD۸۲
پنج شنبه ۱۰:۴۰ آتا سبزوار MD۸۳
پنج شنبه ۱۰:۴۰ ایران ایر خرم‌آباد F۱۰۰
پنج شنبه ۱۱:۰۰ ایران ایرتور کیش AB۶
پنج شنبه ۱۱:۰۰ آسمان ارومیه B۷۳۷
پنج شنبه ۱۱:۲۰ قشم ایر قشم RJ۱۰۰
پنج شنبه ۱۱:۲۰ ایران ایر نوشهر ATR-۷۲
پنج شنبه ۱۱:۳۰ ایران ایرتور مشهد A۳۲۰
پنج شنبه ۱۱:۴۰ ایران ایر رامسر ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۱۱:۴۵ وارش کیش ۷۳۷-۶۰۰
پنج شنبه ۱۱:۴۵ ایران ایر خوی ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۱۱:۵۰ ماهان مشهد AB۶
پنج شنبه ۱۱:۵۵ آتا ارومیه MD۸۲
پنج شنبه ۱۲:۰۰ زاگرس کیش MD۸۲
پنج شنبه ۱۲:۰۵ آتا بندرعباس MD۸۲
پنج شنبه ۱۲:۱۰ آتا تبریز MD۸۳
پنج شنبه ۱۲:۴۵ کیش ایر کیش MD۸۲
پنج شنبه ۱۳:۲۰ قشم ایر زاهدان RJ۱۰۰
پنج شنبه ۱۳:۳۰ ایران ایرتور مشهد A۳۱۰
پنج شنبه ۱۳:۴۰ سا‌ها کیش B۷۳۷
پنج شنبه ۱۴:۰۰ زاگرس مشهد MD۸۲
پنج شنبه ۱۴:۱۰ آسمان ایلام F۱۰۰
پنج شنبه ۱۴:۱۵ زاگرس اهواز MD۸۲
پنج شنبه ۱۴:۲۰ ماهان ایلام RJ۱۰۰
پنج شنبه ۱۴:۲۵ تابان کیش md۸۸
پنج شنبه ۱۴:۳۰ آسمان مشهد A۳۲۰
پنج شنبه ۱۴:۳۵ آسمان تبریز F۱۰۰
پنج شنبه ۱۴:۳۵ ایران ایر اهواز A۳۲۰
پنج شنبه ۱۴:۴۰ سپهران شیراز ۷۳۷-۷۰۰
پنج شنبه ۱۴:۴۰ ایران ایر مشهد F۱۰۰
پنج شنبه ۱۵:۰۰ ایران ایرتور آبادان A۳۲۰
پنج شنبه ۱۵:۰۵ کاسپین مشهد MD۸۳
پنج شنبه ۱۵:۱۰ ایران ایر گرگان ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۱۵:۱۵ وارش کیش ۷۳۷
پنج شنبه ۱۵:۲۰ ایران ایر یزد ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۱۵:۲۵ کاسپین مشهد MD۸۳
پنج شنبه ۱۵:۳۰ آتا ارومیه MD۸۲
پنج شنبه ۱۵:۴۵ کاسپین شیراز MD۸۳
پنج شنبه ۱۶:۰۰ زاگرس شیراز MD۸۲
پنج شنبه ۱۶:۰۰ ایران ایر رشت ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۱۶:۰۵ کارون اهواز F۱۰۰
پنج شنبه ۱۶:۰۵ معراج چابهار A۳۲۰
پنج شنبه ۱۶:۱۰ آسمان یزد F۱۰۰
پنج شنبه ۱۶:۳۰ ایران ایر اصفهان A۳۲۰
پنج شنبه ۱۶:۴۰ کارون یزد F۱۰۰
پنج شنبه ۱۷:۱۵ ایران ایرتور شیراز A۳۱۰
پنج شنبه ۱۷:۱۵ کیش ایر کیش MD۸۲
پنج شنبه ۱۷:۲۵ ایران ایرتور بندرعباس AB۳
پنج شنبه ۱۷:۲۵ آسمان عسلویه A۳۲۰
پنج شنبه ۱۷:۳۰ ماهان سیرجان BAE۱۴۶
پنج شنبه ۱۷:۳۵ زاگرس کیش MD۸۲
پنج شنبه ۱۷:۴۵ آسمان اهواز B۷۳۷
پنج شنبه ۱۷:۵۰ قشم ایر آبادان F۱۰۰
پنج شنبه ۱۸:۰۰ معراج مشهد A۳۲۰
پنج شنبه ۱۸:۰۰ آسمان شیراز F۱۰۰
پنج شنبه ۱۸:۰۵ آسمان رشت ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۱۸:۰۵ آتا تبریز MD۸۲
پنج شنبه ۱۸:۲۰ ماهان کرمان ab۶
پنج شنبه ۱۸:۳۰ تابان مشهد md۸۸
پنج شنبه ۱۸:۴۰ آتا شیراز MD۸۲
پنج شنبه ۱۸:۴۵ زاگرس بوشهر A۳۲۰
پنج شنبه ۱۸:۵۵ زاگرس زاهدان MD۸۲
پنج شنبه ۱۹:۰۰ آسمان آبادان F۱۰۰
پنج شنبه ۱۹:۰۵ تابان مشهد md۸۸
پنج شنبه ۱۹:۰۵ معراج کیش A۳۲۰
پنج شنبه ۱۹:۱۰ کاسپین اهواز MD۸۳
پنج شنبه ۱۹:۱۵ ماهان کیش A۳۱۰
پنج شنبه ۱۹:۱۵ ایران ایر مشهد F۱۰۰
پنج شنبه ۱۹:۲۰ ماهان بندرعباس A۳۱۰
پنج شنبه ۱۹:۲۰ سا‌ها شیراز B۷۳۷
پنج شنبه ۱۹:۳۰ آتا اصفهان MD۸۲
پنج شنبه ۱۹:۳۵ ایران ایر دزفول ATR-۷۲-۵۰۰
پنج شنبه ۱۹:۴۰ ماهان مشهد ۷۴۷
پنج شنبه ۱۹:۴۰ زاگرس اهواز MD۸۲
پنج شنبه ۱۹:۴۵ ایران ایرتور تبریز A۳۱۰
پنج شنبه ۱۹:۴۵ کاسپین یزد MD۸۳
پنج شنبه ۱۹:۵۰ کارون اهواز F۱۰۰
پنج شنبه ۲۰:۰۰ ایران ایرتور اهواز A۳۲۰
پنج شنبه ۲۰:۰۰ ماهان شیراز RJ۸۵
پنج شنبه ۲۰:۱۰ آسمان کرمانشاه B۷۳۷
پنج شنبه ۲۰:۱۵ قشم ایر بوشهر F۱۰۰
پنج شنبه ۲۰:۲۰ کیش ایر کیش MD۸۲
پنج شنبه ۲۰:۴۰ سا‌ها مشهد ۷۳۷-۷۰۰
پنج شنبه ۲۰:۴۵ وارش قشم ۷۳۷
پنج شنبه ۲۰:۵۰ کارون دزفول F۱۰۰
پنج شنبه ۲۱:۲۵ آسمان گرگان F۱۰۰
پنج شنبه ۲۲:۰۰ آتا تبریز MD۸۲
پنج شنبه ۲۲:۴۰ آتا ارومیه MD۸۳
پنج شنبه ۲۲:۴۵ ایران ایرتور مشهد MD۸۲
پنج شنبه ۲۲:۵۰ آسمان شیراز F۱۰۰
پنج شنبه ۲۳:۰۰ تابان مشهد md۸۸
پنج شنبه ۲۳:۳۰ زاگرس مشهد MD۸۲
پنج شنبه ۲۳:۴۰ ماهان کرمان AB۶

انتهای پیام/ د

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر