کد خبر: ۷۱۴۳۸۲۸
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰
۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰
کد خبر : ۷۱۴۳۸۲۸

هر فردی می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی با رعایت مفاد این دستورالعمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه‌ای بلامعارض برای یک بار تغییر دهد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه به شمار می‌آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد چرا که تغییر نام و نام خانوادگی مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می‌آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه می‌زند، از این رو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی به شمار می‌آید.

تغییر نام کوچک

انتخاب نام مناسب از جمله حقوقی است که والدین در مقابل فرزند بر عهده دارند. قانون ضوابطی را برای انتخاب نام مقرر داشته است که بر طبق این ضوابط جز در موارد مصرح در قانون، افراد در انتخاب نام برای فرزند خود آزاد هستند. با وجود این، در موارد متعددی افراد به علت راضی نبودن از نامی که توسط والدین‌شان برای آنان انتخاب شده است، نسبت به تغییر نام خود تمایل دارند.

تغییر نام و نام خانوادگی

تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می‌آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه می‌زند، از این رو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی به شمار می‌آید. البته تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است.

اما آیا می‌توان به هر فردی اجازه داد بدون قید و شرط نام کوچک خود را تغییر دهند؟

خیر، زیرا اولاً نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید می‌شود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا می‌کند که تغییر مندرجات آن آسان نباشد.

ثانیاً همان طور که تغییر نام خانوادگی اشکالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می‌آورد، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می‌کند. مثلا ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک خود کوشش کند هویت اصلی خویش را مخفی نگاه دارد تا بستانکاران یا مجریان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین تغییر نام کوچک هم مانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد.

تغییر نام و نام خانوادگی

چه کسانی مجازند اسم خود را تغییر دهند؟

بر اساس ماده‌ی ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره‌های آن انتخاب نام‌های زیر ممنوع، و دارندگان آن‌ها می‌توانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

۱- نام‌هایی که موجب هتک حیثیّت مقدّسات اسلامی می‌گردد. مانند عبدالات، عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت در مکه دوران قبل از اسلام است.)

۲- اسامی مرکّبی که عرفاً یک نام محسوب نمی‌شوند. (اسامی مرکب ناموزون مانند سعید رضا، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و …)

۳- عناوین اعمّ از عناوین لشگری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان مانند سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار، سروان محمد یا شهردار علی

۴- القاب اعم از ساده و مرکّب مانند ملک الدوله، خان یا شوکت الملک، حاجیه سلطان، سلطان علی

۵- اسامی زننده و مستهجن (آن دسته از نام‌هایی است که بر حسب زمان، مکان یا مورد به دلایل و جهات زیر برای دارنده‌ی آن زننده و مستهجن باشد، و مراتب باید به تأیید شورای عالی ثبت احوال برسد.)

الف) نام‌هایی که معرّف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است. مانند گرگ، قوچی و …

ب) نام‌هایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدّسات مذهبی مردم مغایر باشد. مانند لات، خونریز، چنگیز و …

ج) نام‌هایی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد. مانند وانوشکا، ژاکاردو، شاهدوست و …

د) نام‌هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد. مانند صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و …

۶- اسامی نامتناسب با جنس مانند انتخاب نام اشرف و اکرم برای افراد ذکور

۷- حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص مانند قلی، غلام، گرگ، قوچ و …

۸- تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه‌ها و الفاظ و معانی محلّی و یا ناشی از تلفّظ اظهار کننده پیش آمده است. مانند منیجه به منیژه

۹- هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده

۱۰- هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده

۱۱- تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی. مانند رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و…

۱۲- تغییر نام کسانی که با تأیید مراجع ذی صلاح به دین مبین اسلام مشرّف می‌شوند.

۱۳- تغییر نام کسانی که نام آن‌ها اسامی ایّام هفته باشد.

۱۴- تغییر نام کسانی که تغییر جنسیّت داده و دادگاه صالحه، حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلّی و شناسنامه‌ی آنان صادر نموده است.

هر یک از اشخاص مربوط، با رعایت موارد نام‌های قابل تغییر می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند.

شرایط تغییر اسامی مذهبی

تغییر نام مذهبی به یک نام مذهبی دیگر امکان پذیر است البته منوط بر این که فراوانی نام منتخب ثانویه بیشتر از نام اولیه باشد.

یعنی باید مشخص شود فراوانی کدام اسم غالب است و در صورتی که فراوانی اسم منتخب ثانویه بیشتر از اسم اولی باشد امکان تغییر نام وجود خواهد داشت.

چه کسانی که می‌توانند برای تغییر نام اقدام کنند؟

۱- افراد ۱۸ سال به بالا

۲- افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.

۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال

۴- سرپرست قانونی (قیم، امین وصی) برای افراد صغیر و محجور، با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مرجع صالح جهت تغییر نام

تا قبل از صدور رای جدید دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای تغییر نام دادگاه بود و افراد برای تغییر نام خود باید دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تنظیم می‌نمودند تا پس از صدور حکم توسط دادگاه اداره ثبت احوال نسبت به تغییر نام اقدام نماید، اما با صدور این رای جدید تغییر نام در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال قرار گرفت و مسیر تغییر نام کوچک هموارتر شد.

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام کوچک

متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد ۴۰ تا ۴۲ قانون ثبت احوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذی صلاح ثبت احوال می‌توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند.

الف. کلیات

۱- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل، نام خانوادگی به نام او ثبت شده باشد. (ملاک تشخیص تاریخ صدور سند سجلی یا شناسنامه خواهد بود.)

۲- هرکس می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال) با رعایت مفاد این دستور العمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه‌ای بلامعارض (فرد دیگری دارای حق تقدم آن واژه نباشد) یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.

۳- درصورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از هجده سال با درخواست کتبی پدر امکان پذیر خواهد بود. فرزندان بالای هجده سال می‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند.

۴- استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. درصورت انصراف زوجه و درخواست وی، به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می‌شود.

۵- انتخاب واژه‌هایی که در محل صدور سند (شناسنامه) متقاضی دارای معارض باشد، برای نام خانوادگی ممنوع است.

ب. موارد تغییر نام خانوادگی

اشخاص واجد شرایط می‌توانند در موارد زیر تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

۱- نام خانوادگی از واژه‌های نامناسب باشد، مانند: بیچاره، گدا و امثال آن.

۲- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیرلنگرودی، و نظایر آن.

۳- نام خانوادگی از واژه‌های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند علی اف، یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و …

۴- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی باشد، مانند بی دین، شیطان پرست و نظایر آن.

۵- نام خانوادگی از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن.

۶- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.

۷- هرگاه محکومیت جزائی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.

۸- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

۹- تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسما با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

۱۰- موارد حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی

اشخاص واجد شرایط می‌توانند در موارد زیر حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

۱- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد، مانند افتخاری تهرانی، تبریزی رادمنش و نظیر آن

۲- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد مانند حسینی بختیاری، زاروندی احمدی و امثال آن

۳- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد مانند بنکدارقاسمی، مجیدی سقطچی و …

۴- هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند م. قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسینی و …

هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند.

۱- اشخاص ۱۸ سال به بالا

۲- اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.

۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

۴- قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام خانوادگی

۱- تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی

۲- ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات

۳- ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آن‌ها استفاده نمایند.

۴- ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست.

البته تنظیم اجازه نامه‌های مذکور در ادارات ثبت احوال نیز میسّر است.

بانوانی که می‌خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند مدارک ذیل را می‌بایست ارائه نمایند:

۱- تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی

۲- اصل و تصویر شناسنامه متقاضی

۳- اجازه نامه شوهر

۴- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و قباله نکاحیه

نحوه مراجعه و مراجع صالح برای تغییر نام خانوادگی

برای تغییر نام خانوادگی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه) اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

نظر به اینکه درخواست تغییر نام خانوادگی می‌بایست به تصویب سازمان ثبت احوال برسد لذا تغییر نام خانوادگی موکول به تصویب سازمان خواهد بود.

پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

۱- ابلاغ موافقت با تغییر نام خانوادگی به متقاضی توسط اداره ثبت احوال محل مراجعه

۲- درخواست کتبی اجرای تغییر نام خانوادگی در اسناد سجلی توسط متقاضی و اقدام به تعویض شناسنامه

۳-پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

اما اگر انجام تقاضای شخص، از حدود اختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، شخص می‌تواند با مراجعه به دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصات یا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.

بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیل شخص را منطقی تشخیص دهد، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعد از اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت به اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای شخص اقدام و شناسنامه‌ی جدید برای او صادر می‌کند.

به شناسنامه‌های جدید که صادر می‌شوند، اصطلاحا “المثنی” گفته می‌شود، زیرا این گونه شناسنامه‌ها مدرک اولیه نمی‌باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۹۲
در انتظار بررسی: ۰
پژمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
سلام دوستان اینترنت قطعه و ۱۱۸ هم پاسخگو نیست کسی شماره درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب و روان ذهن برتر ایرانیان رو داره اگه دارید لطفا بگید فردا نوبت دارم نه آدرسش بلدم نه شمارشو یادم مونده
عادل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سلام یه سوال داشتم اونم اینکه ایامیشه یه حرف به وسط شناسنامه اضافه کرد مثلا
مزداری بشه مرزداری
بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سلام، لطفا یکی که اگاهی داره کمکم کنه،چطوری میشه سنمون رو کوچک کنیم؟شرایطش چیه هزینه اش ؟!!ضمنن تو رو خدا نت رو وصل کنین من بدبخت از پیج اینستا درامد داشتم و به دوتا فرد بی بضاعت هم که ادمینم بودن کمک میکردم الان یه پنج تومنی ندارم.باید بسته ها رو پست میکردم ادرس بعضیهاشون رو ندارم از کار و زندگی افتادیم کمکککککککککککک
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
من میتونم اسم خودمو عوض کنم بزارم " بدبخت بدبختزاده " ؟
علی قربانزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
آقا من اسمم علیرضا هستش و خیلی ناراضی هستم از اسمم دوست ندارم اسم عربی روم باشه میشه عوضش کنم
پاسخ ها
فاطمه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
نه اسم های عربی مذهبی رو نمیتونین به فارسی تغییر بدین
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
دوستان خبرنگار ! صدای ملت باشین ! بگین اینترنت رو وصل کنن زودتر ملت گرفتارن....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
بنده هم میتونم اسممو عوض کنم؟
پاسخ ها
فاطمه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اسمتون چیه،؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
گرانی و بدبختی داره مردم از پا در میاره
Sasan
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
از وقتی نت قطع شده تازه فهمیدیم به جز نت توی ایران هییییییچ سرگرمی ای نیست . خسته و کوفته از سرکار میومدیم یکم تو مجازی میگشتیم هم سرگرم میشدیم هم حوصلمون سر نمیرفت . الان میریم بیرون میبینیم هیچی نیست . میشینیم جلو تلویزیون هیییچی نداره . انگار اصلا هر چی ملت باهاش خوش باشن و نباید داشته باشن . نه برنامه ی سرگرم کننده ای . نه فیلمی . نه شهربازی درستی . نه سینما ها فیلم جذابی دارن . هییییچی نداریم ما که تو شهرستانیم . یه نتم بود که سرگرم بودیم باهاش اونم که نیستش دیگه راحت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
عجب
پاییزان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
آقا این اینترنت وصل کنید
اشکان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سلام راهی وجود داره نام کوچک قبلی در قسمت توضیحات درج نشه؟
اشکان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سلام راهی وجود داره نام کوچک قبلی در قسمت توضیحات درج نشه؟
پاسخ ها
فاطمه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
خیر ،اون موقع تمام مدارک تحصیلی و غیرتون بی ارزش میشه
بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اسم اونی که بخواد تو این وضعیت اسمشو تغیر بده چی باشه بهتره؟
چه خبریه این؟؟؟؟
اينترنت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
ببخشيد من اسمم اينترنته
ميشه بذارم اينترنت ملي؟
قطعمم نميكنن
تو رو خدا!!!!
مميشه؟؟؟
جان مادرتون يكي كمكم كنه
الان قطعم
اصن يه وضعيه!!!!
پاسخ ها
یوسف
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
میشه تغییر داد مدارک جهت ارسال به ثبت احوال ۱.خرید ویپی ان ایرانی ۲.مهر و امضا کردن تعهد نامه به منظوراستفاده نکردن از سایتهایی که در لیست وی پی ان نیستند ۳.سفته به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اینترنت تو مهمتره یا امنیت مردم
ضمنا ضروریات با همین اینترنت فعلی بر طرف میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اسامی مثل چارشنبه . هینگومه به هنگامه .
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
بنده به عنوان یک برنامه نویس از روز شنبه ساعت یازده و چهل دقیقه منتظرم اینترنت وصل بشه تا کدی که نوشتم رو روی سرور اجرا کنم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
همه برنامه نویس شدن تو این هفته
محمدعلی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
دقیقا منم همینطور ⁦
محمدرضا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اخ گفنی محمد جان فقط شما نیستی کسب و کار ما بکل مختل شده این چند روزه
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اگه پسوند نام خانوادگی حذف بشه، مشکلی در مدارکی مثل دیپلم، لیسانس، ... پیش میاد؟ ایا در این مدارک هم باید تغییر صورت بگیره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
لطفا بفرمائید هزینه تغییر نام کوچک چقدر میباشد ، با تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
حدود ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
reza
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
پونصد هزارتومان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
آیا در شناسنامه جدید، اسم همسر و فرزندان رو خود ثبت احوال ثبت میکنه یا برای اون هم اقدام دیگه ای لازمه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سلام
فامیلی های با املای عربی مثل اسمعیلی به لسماعیلی، نیاز به اجازه پدر داره؟
البتا فامیلی پدر با املای فارسیه و الف رو داره. آیا لازمه شناسنامه پدر هم در مدارک باشه؟
نون خ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
تبدیل "راه آهن برگردان دار سوار شونده" به "کمباین"
علی ملکی فر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سلام
دوستان اگه قصد تغییر نام خانوادگی دارید قبل از بچه دار شدن این کارو بکنید اگه بچه دارید قبل از مدرسه رفتن
رسولی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
ما محافظ امنیت خواهیم بود . لطفا اینترنت را وصل کنید . اگه وصل کنید خیانت نخواهیم کرد . چون به اندازه کافی شهر ما ویران شده . اینجا را سوریه نخواهیم کرد . با دشمنان همکاری نخواهیم کرد . حرف دشمنان را قبول نمی کنیم. لطفا اینترنت را باز کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
خدا نکشتت آخر شبی انقد خندیدم
پژمان تورک
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
توخجالت نمیکشی واقعا .. امثال شماهستند ک براحتی وطنفروشی میکنن مقابل چنتا دلار .. یافقط فکر کردی توفقط به نت نیاز داری ...
تو مگه درحدی هستی که بخوای خیانت کنی ... مطمئنی سرسفره پدرمادرت بزرگ شدی ... . دگ خیالت راحت به شدیدترین شکل ممکن برخورد میشه بااشرار . من مسئول نظامی بودم جلوی بانکا و پمپ بنزین ها چهار قبضه مسلسل دوشکا میذاشتم و دراولین اقدامه خرابکارشان همشونو به رگبار میبستم تا ایل و طایفشون ...
شهیدی ک توملارد بشهادت رسید 38 روز بود پسره ماهش به دنیا امده بود ... میفهمییییی یعنی چی یا انیستا و چت کردن بادخترا مهمترازاین حرفاست برات؟؟؟! من کارگرم الانم ماههاست بیکارم اصلا هم انقلابی نیستم ولی عاشق ایران و رهبرم هستم ...
وقتی پمپئو دیروز گفت دولت ایران نت و وصل کنه سرسفره گفتم تو غلط کردی مگه وزیر وصیه کشوره منی توووو ... مادرم گفت تو که ازخدات بود نت وصل بشه گفتم اره الانم دوسدارم ولی نه بادرخواست دشمن شماره ی یکم .. بلکه باصلاح دیده شورای امنیت ملی ...
امریکا بگه نان و اب حلال هست من میگم حراااااامه
باتسلیت بشهادت مامورین عزیزه نیروی انتظامی
یاشاسین ایران
ایرانی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
داداش شما فیلم هندی زیاد میبینی.
س
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
حاجی این دوشکا ها رو از جلو بانک بردار میخوام پول بکشم
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
چه التماسی میکنن واسی اینترنت ...چتووووونه خخخخخخ ...روز پنجشنبه و جمعه کل کشور به صورت تدریجی باز میشه ..فردا شروع میشه بعضی استانها تا آخر هفته کل کشور ...حال کنین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اینترنت باید وصل بشه کارشناسان اعلام کردن به ازای هر روز 369 میلیون دلار امریکا به کسب و کارهای ایرانی ضرر میخوره کی جوابگو نان شب مردمه ؟‌
پاسخ ها
سیدعلی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
میشه بفرمایید این کارشناسای دقیقا کیا هستن؟
چند ساله رهبری داره تاکید میکنه اینترنت ملی، اما دوستان تازه از خواب بیدارشدن.
هرچه به سرمون بیاد حقمونه، قطعیه اینترنت که سهل
خنجری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
کسی که فامیلش خنجریه رو ممکنه جا اغتشاش گر بگیرن؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
نه ممکنه مثلا نصیری رو بگیرن ...چون
بصیرت نداره ...
ولی خنجری مشکل نداره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اینترنت را وصل کنیددد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
هر اسمیو میشه تغییر داد بجز اسم های عربی
فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اینقدر برانت التماس نکنید یعنی ۴روز نمیتونین طاقت بیارین بعد انتظاردارین همه چی درست شه واقعا....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
شما گرسنگی نمیکشید حقوقتون سر ماه واریز میشه خیالتون راحته ما برنامه نویسیم ما گرافیستیم ما دانشجو هستیم نون ما وابسته به اینترنت است اگر غیر اینه مهندسی کامپیوتر و آی تی را از دانشگاه های ایران جمع کنید این همه سال رفتیم درس خوندیم زن و بچه داریم خرجمون از نت در میاد . تو درد مردم رو نمیفهمی بهتره چیزی نگی
جفر
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
تو میفهمی مریض داشتن ینی چی ?
میفهمی اجاره خونه ینی چی?
تپسی کار میکنم چار روزه از کار افتادم به زور روزی چهل درمیارم الان با این مخارج و جیب خالی چ کنم من طاقت بیارم صابخونه حالیش میشه ?مریضی متوقف میشه?دکتر پول نمیگیره?
محمدعلی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
من نمیدونم شما ک چیزی حالیتون نیس چرا میاین نظر میدین؟!
ما کارمون به اینترنت وابسته هس همه علمی که داریم رو تو این زمینه میتونیم ازش درامد کسب کنیم،


واقعا چرا وقتی هیچی نمیدونین نظر میدین الکی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
چرا فکر میکنی همه بخاطر سرگرمی و تفریح اینترنت نیاز دارن من بدبخت که پنج شنبه ازمون دارم و کل تست ها و خلاصه و جمع بندی هام رو گذاشته هفته اخر تو تل بخونم و الان یک هفته س که نمیتونم بهشون دسترسی پیداکنم شما میتونید جوابگو باشید
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
سلام ایا نام قبلی در قسمت توضیحات درج خواهد شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
بله
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
بله در قسمت توضیحات شناسنامه نام قبلی ثبت میشه
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
سلام ایا نام قبلی در قسمت توضیحات درج خواهد شد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اینترنت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
درد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
پرووووو
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
مرض
Shahin
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
من اسمم محمده از اسمم راضی نیستم میخام اسممو به شاهین تغییر بدم ولی میگن نمیشه واقا مسخره اس شاید یکی از اسمش واقا راضی نیس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اسمتو بزار پرستو بیستر بهت میاد (((((((( :
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
به روانپزشک کارکشته مراجعه کن....البته لیاقت اسم محمد رو نداری یقیناً
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اینترنت رو وصل کنین دیگه
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
سلام آیا امکان اضافه کردن پسوند نام خانوادگی وجود دارد ؟ عموها و عمو زاده های بنده پسوند دارند ولی خانواده ما نه ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اگر توی شناسنامه پدر بزرگتون هم پسوند باشه ممکنه بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
عاشق این بندش هستم که باید از دارای فامیلی قبلی اجازه نامه بگیری خوب مثلا توی تهران از کی باید اجازه بگیری برای یه فامیلی معمولی
پاسخ ها
داوود
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
از نقی معمولی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اینترنتو وصل کنید بعد هر اسمی می خواید بزارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
دیگه شورشو در اوردید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اقای ناشناس شورش رو امثال شما در آورده به شما چه ؟ اگر فردا یکی بیاد شما رو از کار و زندگی بندازه میفهمی شور و شیرین یعنی چی بدبختی ما وجود شماست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
واقعا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
هر کس ک اسمش عربیه باس عوض کنه ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
شما چکاره ای ؟
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
سلام من دو اسمه هستم و از بچگی میلاد صدام میکردن و عادت کردم به اسمم اما ازونجایی که تو شناسنامه اسمم ابولفضله آیا امکان داره اسممو به میلاد تغییر بدم؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
بله ، امکانش هست ، چون من تقریبا این مسیر رو رفتم و موفق شدم ، اول باید تو دادگاه محل زندگیتون دادخواست بدید ، بعد خیلی خوش شانس باشید که به یه شعبه بدون تعصبات مذهبی ارجاع بشه و به نفع شما رای بده ، بعد احتمالا ثبت احوال به رای اعتراض میزنه و رای رو نقض میکنه ، اونجا هم باید یه دفاعیه خوب بنویسید و همچنین شانس بیارید و به یه شعبه خوب تو دادگاه تجدید نظر بره که رای اولیه رو تایید کنه ، کلا احتمال موفق شدنتون خیلی کم هست ، ولی غیر ممکن نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اگه نت وصل بشه، آره میتونی
علی ملکی فر
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
در این موارد فقط دادگاه میتونه حکم کنه به اداره ثبت احوال یه مدت دوندگی داره ولی امکان پذیر هست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
آره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
نه داداش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اینترنتو وصل کنین بابا این چه وضع دیگه ،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
ایناو ول کنید نتو کی میخواید وصل کنید اخه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
سلام چطور میتونم تاریخ تولد رو یک روز عقبتر تغییر داد؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اگر بیمارستان تایید کنه که خطایی در روز بدنیا اومدن شما رخ داده می تونید کاری کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اونایی که یه ریگی به کفش شونه عوض میکنن
پاسخ ها
محسن
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
مرد مومن این چه قضاوتی هست که داری!!!!!
درباره همه مسائل هم همینجوری نظر میدین؟؟؟؟
احمد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
ریگ تو کفش شماست که ندیده قضاوت میکنی...
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
وا چه ریگی؟ قبل از تغییر نام باید از پلیس برگه عدم سوء پیشینه بگیری
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
هر جا میری یه عده هستند چرت وپرت میگن آخه چه ربطی داره یکی مثل من فقط فامیلیم طولانی بود همین آخه چه ربگی
ایرانی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
همین امثال شما هستند که با افکار کاملا ساده لوحانه باعث عقب ماندگی می شوند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
دوست عزیز یکی مثل من هستش ک از اسمی ک والدینش براش گزاشتن ناراضی و دوست داره عوض کنه این حرفا چیه درست مشخصه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
اینا رو ولشکن بگید نت کی وصل میشه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
خجالت بکش، یه بنده خدایی که والدینش براش اسم بد انتخاب کرده اند چه ریگی به کفش داره؟
shahin
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
شفته
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر