به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز،جدول پخش برنامه‌های رادیو البرز جمعه ۱۱ بهمن ماه به شرح زیر است.
 
خبر سراسری۰۰:۰۰
شب های ایران۰۰:۳۰
سروستان- تکرار۰۲:۰۰
نمایش رادیویی۰۲:۳۰
پند سر دندانه۰۳:۳۵
شنیدنیهای تاریخ-تولیدی۰۴:۰۰
پخش۰۴:۱۰
نسیم رحمت-تولیدی۰۵:۰۰
مشکات (اذانگاهی صبح)۰۵:۱۵
سخن آشنا۰۵:۴۵
پخش۰۶:۰۰
آهنگ زندگی۰۶:۱۵
خبر سراسری۰۷:۰۰
خبر سراسری۰۸:۰۰
پخش۰۸:۴۰
ایران زمین-تولیدی۰۸:۴۵
پیام البرز-زنده۱۱:۰۰
خبر سراسری۱۴:۰۰
 
انتهای پیام/خ