کد خبر: ۷۲۸۶۳۳۳
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱
کد خبر : ۷۲۸۶۳۳۳
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان :

سراوانی گفت: ۱۸۰ آتش‌نشان و ۱۲ ایستگاه عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل هستند.

خسرو سراوانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهداندر گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، گفت:: امسال مردم با عدم انجام رفتارهای پرخطر و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑاعث ﻧﺸﻮﻧﺪ زﺣﻤﺎت آتش نشانان ،ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن در اﯾﻦ روز ﻫﺎی ﺳﺨﺖ دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ می‌ﺷﻮد و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ به دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ایمنی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻮادث و ﺣﺮﯾﻖ نشوند.

سراوانی افزود:اﻣﯿﺪوارﯾﻢ شهروندان با ماندن در خانه، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑاعث ﻧﺸﻮﻧﺪ زﺣﻤﺎت آتش نشانان، ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در اﯾﻦ روز ﻫﺎی ﺳﺨﺖ دوﭼﻨﺪان ﺷﻮد.

وی با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و انجام اقدامات پیشگیرانه خاطر نشان کرد: تعداد آموزش‌های داده شده از سوی سازمان از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۸۴۸۵۴ نفر ساعت بوده که این مهم عملکرد خوب سازمان آتش نشانی در این خصوص را نشان می‌دهد. وی همچنین افزود از جمله تمهیدات سازمان آتش نشانی جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس ضد عفونی نمودن شبانه معابر و هسته مرکزی شهر بوده است.

سراوانی در پایان یادآور شد: ضروری است شهروندان در هنگام بروز هرگونه حادثه سریعا مراتب را به سامانه ۱۲۵ و یا نیرو‌های آتش نشانی مستقر در سطح شهر اطلاع دهند و همچنین در صورت مشاهده خودرو‌های آتش نشانی حین اعزام به ماموریت، مسیر را برای تردد این خودرو‌ها باز نگه دارند.

سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر