کد خبر: ۷۲۸۹۱۰۷
تاریخ انتشار: ۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۱
۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۱
کد خبر : ۷۲۸۹۱۰۷

جانشین معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ﺻﺪور ۶ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺪﻋﻔﻮنی در شهرستان‌های شیروان، جاجرم و فاروج خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ،  امیر امانی جانشین معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در این مدت ۴ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺪﻋﻔﻮنی ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺗﺎﻧﻮل در ﺷﻴﺮوان و ﺟﺎﺟﺮم و ۲ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧی ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻄﻮح، در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻴﺮوان و ﺟﺎﺟﺮم و ﻓﺎروج صادر شده است.

امانی به اقدامات صورت گرفته در حوزه دارو اشاره کرد و با بیان اینکه رایزنی با شرکت‌های تولیدکننده الکل و ضدعفونی کننده‌های پایه الکلی صورت گرفته است، افزود: ۲۵ هزار ژل و مواد ضد عفونی کننده در ابعاد ۵۰ تا ۵۰۰ سی سی تامین و توزیع شده است.

او  ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﺶ از ۱۵ ﺗﻮﻟﻴﺪی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳک و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺠﻨﻮردی ﻣﻘﻴﻢ ﭼﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از شیوع ویروس کویید ۱۹ را از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی این معاونت عنوان کرد.

 امانی با اشاره به ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧی ﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو و ﺗﻮزﻳﻊ ۳۰۰ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮای متقاضیان در ادارات استان، گفت: ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﺮارﮔﺎه رﺻﺪ و ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻮزﻳﻊ دارو و ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺘﺎن، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺤﺮان در داﻧﺸﮕﺎه، برآورد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﺎ (ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی و دوﻟﺘی) و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت از دیگر فعالیت‌ها بوده است.

انتهای پیام/ ر

سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سوالات کرونا-پایین خبر دسکتاپ
بانک مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر