کد خبر: ۷۳۴۷۱۹۰
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
کد خبر : ۷۳۴۷۱۹۰

جمعی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم، فراکسیون گام دوم انقلاب را با هدف تلاش در جهت تحقق اهداف بیانیه گام دوم تشکیل دادند.

فراکسیون گام دوم انقلاب

به گزارش  خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته جمعی از اصولگرایان یازدهمین مجلس شورای اسلامی با مطرح شدن پیشنهاد تشکیل فراکسیون گام دوم، موافقت کردند که تاکنون، ۱۰۲ نفر به عضویت آن درآمده‌اند. این فراکسیون با هدف تلاش در جهت تبیین، ترویج و گفتمان سازی راهبردهای کلان بیانیه گام دوم انقلاب و نشر مفاد آن در میان نمایندگان، آشنایی دقیق وکلای ملت نسبت به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم، تلاش در جهت تحقق اهداف بیانیه در تمام طرح‌ها و لوایح در مجلس و کمیسیون‌ها و همگام سازی نظام تقنینی کشور با سیاست‌های تحول محور و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی جوانان  در دوره جدید پارلمان تشکیل خواهد شد.


بیشتر بخوانید: برگزاری نشست اصولگرایان مجلس یازدهم/ رقابت قالیباف و حاجی بابایی برای ریاست پارلمان بعدی


بنابر این گزارش، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون گام دوم در دستور جلسه بعدی آن است که تا چند روز آینده برگزار خواهد شد. همچنین، سید حمیدرضا کاظمی، نماینده منتخب پلدختر در پارلمان آینده مسئولیت ارتباط گیری با اعضای فراکسیون مذکور را بر عهده‌دار دارد که در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان از احتمال افزایش تعداد نمایندگان عضو خبر داد. 

نام اعضای کنونی این فراکسیون به شرح زیر است:

۱- ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن ذاﻛﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ  اروﻣﻴﻪ

۲- وﺣﻴﺪ ﺟﻼل زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ اروﻣﻴﻪ 

۳- زﻫﺮا شیخی ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺻﻔﻬﺎن 

۴-  ﻋﺒﺎس ﻣﻘﺘﺪایی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺻﻔﻬﺎن

۵- ﻣﺴﻠﻢ صالحی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻗﻠﻴﺪ 

۶- ﻓﺮﻳﺪون حسن‌وند ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺪﻳمشک

۷- مجتبیﻳﻮسفی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻫﻮاز و ﺑﺎوی 

۸- ﺳﺎرا ﻓﻼحی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻳﻼم 

۹- علی اﻛﺒﺮ ﺑﺴﻄﺎمی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻳﻼم 

۱۰- ﺟﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺑﺎدان 

۱۱- ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺑﺎدان 

۱۲- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺳﺘﺎرا 

۱۳- صمدالله ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻓﺖ 

۱۴- ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺠﻨﻮرد 

۱۵- ﻣﻮسی ﻏﻀﻨﻔﺮآﺑﺎدی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻢ، رﻳﮕﺎن و ﻓﻬﺮج

۱۶- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ بنابی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻨﺎب 

 ۱۷- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﻤﻴﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮﺷﻬﺮ

۱۸- ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻛﺮمی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮﺷﻬﺮ

۱۹- ﻣﻬﺪی روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮﻳﺮاﺣمد

۲۰- ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻼ ﻣﻈﻠﻮمی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻬﺒﻬﺎن 

۲۱- ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻛﺎﻇمی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ 

۲۲- ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ 

۲۳- روح‌الله ﻣﺘﻔﻜﺮ آزاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰ 

۲۴- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻨﺎدی ﺳﻔﻴﺪان ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰ

۲۵- ﻣﺤﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ

۲۶- ﺳﻴﺪ علی ﻳﺰدی ﺧﻮاه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۲۷- غلامحسین رضوانی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۲۸- ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻴﺮﻫﺎدی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۲۹- ﻣﻬﺪی ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۰- روح‌الله اﻳﺰدﺧﻮاه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۱-  ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪوزی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۲-  ﺳﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۳- اﺣﻤﺪ ﻧﺎدری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۴- ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻨﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۵- مجتبی رﺿﺎ ﺧﻮاه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۶- ﺳﻤﻴﻪ رفیعی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۷- ذبیح‌الله اﻋﻈمی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻴﺮﻓﺖ

۳۸-  ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭼﺎﺑﻬﺎر

۳۹- ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎس زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭼﻨﺎران

۴۰-  ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺮز ﺣﺴﻴنی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺪاﺑﻨﺪه

۴۱-  ﺳﻴﺪ غنی ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻠﺨﺎل

۴۲-  اﻛﺒﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮاف و رﺷﺘﺨﻮار

۴۳- ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻋﺴﻜﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ داراب و زرﻳﻦ دﺷﺖ

۴۴-  ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻮدرزی ﻣﻨﺘﺨﺐ درود و ازﻧﺎ

۴۵- اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﺎیی ﻣﻨﺘﺨﺐ دﺷﺘﺴﺘﺎن

۴۶-  ﻳﺤﻴی اﺑﺮاﻫﻴمی ﻣﻨﺘﺨﺐ دﻟﻔﺎن

۴۷- اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻴﻨﻴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ راﻣﻬرﻣﺰ

۴۸- ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی ﻣﻨﺘﺨﺐ رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ

۴۹- ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻼلی ﻣﻨﺘﺨﺐ رﻓﺴﻨﺠﺎن و اﻧﺎر

۵۰- حبیب‌الله دﻫﻤﺮده ﻣﻨﺘﺨﺐ زاﺑﻞ و زشک

۵۱- ﺣﺴﻴﻨﻌلی ﺷﻬﺮﻳﺎری ﻣﻨﺘﺨﺐ زاﻫﺪان

۵۲- ﻓﺪا ﺣﺴﻴﻦ مالکی ﻣﻨﺘﺨﺐ زاﻫﺪان

۵۳- ﻋﻔﺖ ﺷﺮیعتی ﻣﻨﺘﺨﺐ زرﻧﺪ

۵۴- ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠی زارعی منتخب ﺳﺎری

۵۵- علی ﺣﺪادی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎوﺟﺒﻼغ

۵۶- ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﭙﻴﺪان و ﺑﻴﻀﺎ

۵۷- ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد حسینیﻛﻴﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﻘﺮ

۵۸- ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻌﺐ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮش

۵۹-  اﺣﻤﺪ راﺳﺘﻴﻨﻪ ﻫﻔﺸﺠﺎنی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﻛﺮد

۶۰- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎک ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮاز

۶۱- ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎدری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮاز

۶۲- روح‌الله ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮاز

۶۳- اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺰﻳﺰی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮاز

۶۴-  علی ﺟﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮوان

۶۵- حجت‌الله ﻓﻴﺮوزی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺴﺎ

۶۶- ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺧﻨﻜﺪاری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ

۶۷-  ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺤﺎقی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺎﺋﻨﺎت

۶۸- ﭘﺮوﻳﺰ اوسطی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮوه

۶۹-  ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺣﻴﺪری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ

۷۰- علی آذری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻮﭼﺎن

۷۱-  ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداتی ﻧﮋاد ﻣﻨﺘﺨﺐﻛﺎﺷﺎن

۷۲-  عیسی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

۷۳- ﻣﻬﺪی ﻋﺴﻜﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮج، اﺷﺘﻬﺎرد و آﺳﺎرا

۷۴- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺼﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۷۵- ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۷۶-  ﻣﻨﺼﻮر ﺷﻜﺮالهی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻬﻨﻮج

۷۷- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮﮔﺎن

۷۸-  رﻣﻀﺎنعلی ﺳﻨﮕﺪوینی منتخب ﮔﺮﮔﺎن 

۷۹- ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﺎتمی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن

۸۰-  اﻣﺎﻧﻘﻠﻴﭻ ﺷﺎدﻣﻬﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس

۸۱- ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻻرﺳﺘﺎن

۸۲- ﺳﻴﺪ ﻣﻮسی ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻻﻣﺮد و ﻣﻬﺮ

۸۳-  ﻣﺤﻤﺪ علی ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺎﻛﻮ

۸۴- ﺳﻴﺪ مرتضی خاتمی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن

۸۵- ﺟﻠﻴﻞ رﺷﻴﺪی ﻛﻮچی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮودﺷﺖ

۸۶- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ورﻧﺎﺻﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن

۸۷- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺑﺤﺮینی منتخب مشهد و کلات

۸۸- نصرالله ﭘﮋﻣﺎن ﻓﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﻬﺪ و ﻛﻼت

۸۹-  ﻣﻬﺪی عیسی زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻴﺎﻧﺪوآب

۹۰-  ﻣﻬﺪی اﺳﻤﺎعیلی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻴﺎﻧﻪ

۹۱- ﺣﺴﻴﻦ رئیسی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻴﻨﺎب

۹۲-  رﺿﺎ آرﻳﺎن ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻴﻨﻮ دﺷﺖ و ﻛﻼﻟﻪ

۹۳- اﻟﻬﺎم آزاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺎﺋﻴﻦ

۹۴-  ﻣﺠﻴﺪ اﻧﺼﺎری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻮرآﺑﺎد

۹۵-  ﻓﺮﻫﺎد ﻃﻬﻤﺎسبی ﻣﻨﺘﺨﺐ نی رﻳﺰ و اﺳﺘﻬﺒﺎن

۹۶-  اﺣﺴﺎن ارﻛﺎنی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﻓﻴﺮوزه

۹۷-  ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮش آﺑﺎدی ﻣﻨﺘﺨﺐ وراﻣﻴﻦ

۹۸- ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﺣﺎجی ﺑﺎﺑﺎیی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻫﻤﺪان

۹۹- اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼحی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﺪان

۱۰۰- ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮﻛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﺰد و اﺷﻜﺬر

۱۰۱- جعفر راستی منتخب شبستر

۱۰۲- مجتبی توانگر منتخب تهران

انتهای پیام/

 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
با سلام به استحضار حضرات میرسانم که آقای عیسی جعفری نماینده مردم شهرستانهای بهار و کبودراهنگ هستند نه فقط کبودراهنگ ، اگر اطلاع ندارید سوال بفرمایید بعد خبر را پخش نمایید
بهروز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
تا حالا در مورد عملکرد مجلس و احزاب مختلف سخن بسیار گفته شده من میخوام در مورد ظاهر مجلس نظر بدم
سالن اصلی که همیشه در رسانه دیده میشه خیلی بزرگ و مرتفع است برای هر نماینده یک صندلی ( مبل) راحت و میز تحریر و لب تاپ که مرتب تعویض و به روز میشود وجود دارد.لطفا نگویید لب تاپ شخصی است. برای روشنایی سالن به این بزرگی تعداد زیادی نور افکن چراغ و چهلچراغ لازم است برای لطافت هوای تنفسی آنان تعداد زیادی گلدان در سالن قرار دارد نگویید ان شاالله مصنوعی است. هنگام باز سازی مجلس ملی به مجلس اسلامی!! معماران کرونا را پیش بینی کرده و بین صندلی ها فاصله مناسب رعایت شده. سالن غذاخوری نمازخانه آشپزخانه سرویس بهداشتی و انبارها (مواد غذایی نوشت افزار و....) را نشان نمیدهند ولی با توجه به ظاهر سالن اصلی میتوان وضعیت آن محلها را حدس زد.
خلاصه برای این خانه ملت هزینه برق آب گاز تلفن و اینترنت چقدر است؟
هزینه تعمیرات و نگهداری و نظافت این خانه چقدر است؟
چند نفر آشپز گارسون خدمتکار نظافتچی تکنسین برق آب تلفن و گاز باغبان کارواش مکانیک دست بر سینه آماده خدمت رسانی به این فوج خادمان مردم حضور دارند.
ببینید این خادمان مردم ( به یاد کاهنان معبد آمون می افتم) چه هزینه گزافی به بودجه کشور تحمیل میکنند و جالب است خیلی از مصوبات آنان یا اجرا نشده یا بودجه برای اجرایش نیست یا اصلا قابل اجرا نیست.
خبرنگاران محترم لطفا موارد فوق را پیگیری و شفاف به مردم بگویید تا بدانیم خانه ما دخل و خرجش چقدر است. البته میدانیم به جز خرج هیچ دخلی ندارد
عزت زیاد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
ول کنید حزب بازی و فراکسیون بازیو!!! متحد بشین و بچسبید بکار تا خسارتهای تحمیلی این دولتو از سر مردم کم کنید!!!
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر