کد خبر: ۷۴۱۸۹۲۷
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳
۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳
کد خبر : ۷۴۱۸۹۲۷

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: یک هزار و ۴۷۵ نفر در آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ ثبت نام کردند.

سعید هاشمی نظری رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پایان مهلت ثبت نام و آمار ثبت نام کنندگان آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد:یک هزار و ۴۷۵ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کردند که این تعداد برای قبولی در ۱۵ دانشگاه و ۷۷ رشته تکمیلی تخصصی رقابت می‌کنند.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع جهانی ﺑﻴﻤﺎری ناشی از وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ (Covid-۱۹) که مهمﺗﺮﻳﻦ راه ﻏﻠﺒﻪ بر آن ﻗﻄﻊ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل است، در راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻏﻴﺮﺿﺮوری و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ رأی ﺻﺎدره در ﻧﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزش پزشکی و تخصصی ﻣﻮرخ ۷ تیرماه ۹۹ موضوع ۶ «با توجه به پاندمی کووید ۱۹ آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ مطابق با قوانین سال قبل (۱۳۹۸) و به صورت دانشگاهی برگزار خواهد شد.»

هاشمی نظری گفت: ﻫﻴﭻ گونه ﺗﻐﻴﻴﺮی در رﻓﺮاﻧﺲ اﻋلام ﺷﺪه آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و منابع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴان در تمام داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫای علوم پزشکی مرجع طراحی ﺳﻮاﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


بیشتر بخوانید

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی به مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی اشاره کرد و گفت: با توجه به واگذاری آزمون فلوشیپ به دانشگاه‌های علوم پزشکی و با توجه تغییر در نحوه برگزاری و رعایت حق انتخاب داوطلبان، ویرایش و ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ آغاز شده بود و این مهلت تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ادامه داشت و داوطلبان فرصت داشتند در آزمون ثبت نام و فرم خود را ویرایش کنند.

آزمون فلوشیپ پزشکی ۹ مردادماه در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اپلیکیشن سیگنال
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر