دانستنی‌های حقوقی؛

جرائم کیفری به چند درجه تقسیم می‌شود و چه مجازاتی دارد؟

بر اساس قانون جرائم کیفری به انواع درجه‌های متعددی تقسیم می‌شود .

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ،براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات به انواع و درجه‌های متعددی تقسیم می‌شوند و براساس درجه‌ای که هریک از جرائم دارند مجازات مربوط آنها تعیین می‌شود.

مطابق با ماده ۱۹ مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود و با حکم رئیس دادگاه میزان مجازات و درجه آن تعیین می‌شود.

بر اساس قانون مجازات درجه ۱ حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی است؛ اما درجه ۲ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است .

همچنین بر اساس قانون مجازات درجه ۳ حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است و فردی که مرتکب جرم درجه ۴ شده به حبس بیش از پنج تا ده سال،  جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.

مرتکبان جرائم درجه ۵ به  حبس بیش از دو تا پنج سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال،  ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و  ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی محکوم خواهند شد.

براساس قانون مجازات جرم درجه ۶ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،  شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت،  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال،  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.

فردی که مرتکب جرم درجه ۷ شده باید مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، شلاق از یازده تا سی ضربه و  محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه را تحمل کند.

براساس قانون مرتکب جرم درجه ٨ به حبس تا سه ماه،  جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ،  شلاق تا ده ضربه محکوم می شود.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار