ماجرای مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی

ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ «ﻭﯾﮑﺘﻮﺭ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﺰ» ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از ایمیل‌های مرموزی پرده برداشت که از یک منبع معتبر از ﮔﺮﻭﻩ تحقیقاتی دفاعی و ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ‌ها در دولت آمریکا به دست او رسیده بود.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ «ﻭﯾﮑﺘﻮﺭ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﺰ» ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از ایمیل‌های مرموزی پرده برمی‌دارد که از یک منبع معتبر از ﮔﺮﻭﻩ تحقیقاتی دفاعی و ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ‌ها در دولت آمریکا به دست او رسیده است.ﺍﯾﻤﯿل‌ها ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ برنامه تبادل چند دانشمند در زمینه‌های مختلف را با یک فرازمینی ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ‌ﻧﺎﻡ «ﺳﺮﭘﻮ» افشا می‌کرد. ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ محرمانه، «ﺳﺮﭘﻮ» نام گرفت.

ماجرای مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی

سقوط بشقاب‎پرنده فضایی‎ها

براساس ایمیل‌های فرستاده شده، شروع پروژه به ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۷ در «نیومکزیکو» برمی‌گردد. به ادعای فرستنده ایمیل، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﺩثه ﺳﻘﻮﻁ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ می‎کند و ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ «ﻟﻮﺱ ﺁﻻﻣﻮﺱ» منتقل می‌شود، اما شش ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ازبین می‌روند و برای تحقیقات بیشتر در یک سردخانه نگهداری می‌شوند.

ماجرای مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی

فرازمینی ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺎمیان، موقعیت سیاره خود را فاش و تا زمان ﻣﺮﮔﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۵۲ ﺑﺎ آن‌ها ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. این موجود پیش از مرگش اطلاعات کاملی درباره تجهیزات دو فضاپیمای کشف شده می‌دهد. ازجمله این تجهیزات، یک دستگاه ارتباطی بود که توانست با آن با سیاره‌اش تماس برقرار کند.

در ادامه تماس‌های موجود فضایی با سیاره سرپو، ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۱۹۶۴ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ فرازمینی‌ها برقرار می‌شود و ﯾﮏ سفینه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ «ﺁلماگوردو»‌ی ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ به زمین می‌نشیند. این موجودات، اﺟﺴﺎﺩ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ سفینه ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دانشمندان زمینی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩله ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ می‌پردازند.


بیشتر بخوانید


سفر دانشمندان به سیاره فرازمینی‌ها

در نهایت و در ادامه این ارتباط‌ها ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ پروژه مخفی سرپو قبول می‌کنند به مدت ۱۰ سال در سیاره خود میزبان ﮔﺮﻭه ۱۲ نفره‌ای از دانشمندان و متخصصان زمینی باشند. این گروه ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ داشتند تا درباره همه ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ فناوری این سیاره و ساکنان آن ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ جمع‌آوری کنند.

ماجرای مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی

این ﺳﻔﺮ به‌ادعای آ‌ن‌ها ۱۳ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ‌کشد و از این گروه، ﺩﻭ نفر ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺭه ﺳﺮﭘﻮ ﻣﯽ‌ﻣﯿﺮﻧﺪ. دو دانشمند تصمیم می‌گیرند برای همیشه آن جا بمانند و بقیه در ﺳﺎﻝ ۱۹۷۸ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯ برمی‌گردند. براساس اطلاعات گروه، ﺳﺮﭘﻮ ﺳﯿﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻣﯿﻦ، اما کوچک‌تر ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﺩ. به دلیل ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ و گرمای بیشتر، گروه اعزامی ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﻮشش‌های خاصی استفاده میﮐﺮﺩﻧﺪ و چندسال زمان برد تا خودشان را با شرایط جدید سازگار کنند.

دانشمندان تا دوسال از ذخیره غذایی زمینی استفاده می‌کردند و ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺍکی سرپویی‌ها مصرف کنند. یکی از سخت‌ترین چالش‌های این محققان، ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯِ ۴۳ ساعته در سرپو و ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ بود که آسمانش به همین دلیل هیچ‌گاه ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻧﻤﯽ‌ﺷﺪ. سرپویی‌ها ﻓﺎﻗﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ همه ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ‌شان ﻧﻈﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. وسیله حمل‌و‌نقل این تیم در سرپو، شبیه بالگرد بود و سیستم قدرت آن یک دستگاه مهر‌وموم شده بود که نیروی پرواز آن را تأمین می‌کرد. هر سرپویی یک دستگاه کوچک به دور کمرش متصل بود که از طریق آن دستورات مشخصی دریافت می‌کرد.

سرانجام تلخ دانشمندان

آن چه باور این پروژه را زیرسوال می‌برد، فقدان یک گزارش تصویری از ۱۳ سال اقامت دانشمندان در سرپو است. البته گروه ادعا می‎کند برای ثبت تصویر در این سیاره به آن‌ها تذکر می‌دادند. ﻫﺸﺖ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ بعد از ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ در پایگاه‌های مختلف نظامی قرنطینه شدند. گفته می‌شود که ﮔﺰﺍﺭش آن‌ها از این سفر به بیش از سه هزار صفحه می‌رسد.

ماجرای مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی

همه اعضای بازگشته به زمین ﺑﻪ‌ﺩﻟﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ طولانی‌مدت ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ به مرور زمان بر ﺍﺛﺮ بیماری‌هایی می‌میرند و سرنوشت دﻭ عضو ساکن ﺳﺮﭘﻮ همچنان مبهم است. آیا چنین ماجرایی آن هم از منبعی ناشناس واقعیت دارد؟ افراد مرتبط با این پروژه در توجیه ناشناس ماندن منبع، خطر جانی را مطرح می‌کنند بنابراین اثبات درستی یا نادرستی اش بسیار سخت است.

منبع: خراسان

انتهای پیام/

بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۳ بهمن ۱۳۹۹
فیلم سینمایی خوبی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۰۳ بهمن ۱۳۹۹
آدم یاد نقل روایات خودمون می افته که بعضی هاش چقدر خنده داره و بعضی هاش کلا سر کاری
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۳:۲۰ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
ساده نباشید اینا میخوان جن هارو در قالب آدم فضایی وارد زندگی مون گنن، از اول ژانویه هم دروازه‌ای که تو مصر بود باز کردن،
از باشگاه خبرنگاران انتظار میره این واقیعت هارو بگه
اینکه دارن زمین های کشاورزی دنیا رو خریداری میکنن تا قحطی ایجاد کنن،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
شنیده بودم یکی از دستاورداشون کرونا یاب از راه دور بوکه از 500 متری تشخیص میداد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
مغز انسان چگونه میتواند ۱۳ سال را یاد اوری کند
سه هزار صفحه رو چگونه یادش مونده
ولی به نظر من برخی از این روایت اقراق بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
توهم امریکایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
اوفففففففففف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
نمیدونم برای چی :یک)همه فضایی ها. رو فقط مردم آمریکا میتونن ببینن!
دو)چرا همیشه مذاکره با فضایی ها رو آمریکا انجام میده!
سه)چرا آمریکا همیشه جهان و نجات میده!
چهار)چرا آدم دزدی فضایی ها فقط از آمریکا میشه!
پنج)چرا همیشه منابع میترسن از ذکر نام!
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۲۳ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
داستان جالبی نبود.. ولی خب میشه ازش فیلم ساخت..
فقط یه سوال، چرا فضایی ها همش تو خاک آمریکا فرود میان؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
تو زندگی چند میلیارد زمینی دخالت می کنن و میخوان غارتشون کنن حالا نوبت به فرا زمینی ها رسیده آخه یکی بگه چرا تو زندگی سرپویها دخالت میکنید این همه روی زمین غارت و کشتار کردن بستون نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
چرا‌ادم‌فضایی‌ها‌فقط‌در‌امریکا‌دیده‌میشوند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
بازم تو آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
جواد قاسمی
۱۰:۳۷ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
خیلی خوش خیالی است که فکر کنیم در این جهان با عظمت بی نهایت ما تنها موجودات زنده هستیم که دارای تمدنیم
Iran (Islamic Republic of)
رسا
۱۰:۳۷ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
دقت کردید بیشتر این اتفاق ها صرفا در محدوده آمریکا رخ میده؟ ! یعنی چی میتونه باشه؟
تاید یا ریکا با مدیریت آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
محمدپارسا انجدانی
۰۸:۵۶ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
توی ایران و کشور های دیگه هم هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
مشخصه که دروغه
یکی ار دلایلش هم اینه که 10 سال اونا با 10 سال ما فرق داره بر اساس اصل نسبیت . پس چطور قرار 10 سال اقامت بستن .
و بر اساس خود متن روز اونا 43 ساعت هستش پس باید حدود 20 سال اونجا می بودن . پس باید 1985 بر می گشتن نه 1978.
بعدش هم از اونی که رو زمین بودن و مردن چرا عکس ندارن ! از بشقاب پرنده ها چی !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
بسیار خنده دار ...
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۲۲ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
دروغگویی را باید از اینا یاد بگیریم یعنی فضایی ها فقط به یه نقطه از زمین میرند بعد چطور زبان همدیگه را فهمیدن؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
نمی دونم چرا این موجودات فرا زمینی همه تو آمریکان
دیگه کشورهای دیگه نمیرند دروغ بزرگ به نظرم جن ها رو
موجودات فرا زمینی معرفی میکنند
Iran (Islamic Republic of)
محمدپارسا انجدانی
۰۸:۵۹ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
برو بابا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
بیشتر شبیه فیلم های هالیوودی بود تا یه ماجرای واقعی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
قصه جالبی بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
اگه فیلمِ این داستان فانتزی رو بسازن، قشنگ میشه. فعلا در حد فیلمنامه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
این، داستان یه فیلم بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
کاملا دروغه از اسمش پیداست اگه قرار بود سقوط کنه باید جای دیگه هم یکی پیدا میشد اگه جای دیگه بود شاید میشد باور کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
این شایعه یوتیوب هست
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۰۹:۱۴ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
همش مزخرفه...
چرا همه این مسایل که مربوط به تکنولوژی و پیشرفت هست در آمریکا روی میدهد؟؟؟
همه این توهمات برای بزرگ نشون دادن قدرت تکنولوژی آمریکاست و دروغه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
این دروغو که گفتی راسته؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
نویسنده قدرت تخیل بالایی دارد
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۹:۰۱ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
امام علی«ع»:در میان ستارگان و آسمان ها هزاران هزار موجود ریز و درشت وجود دارد که نه شما آنهارا خواهید دید نه آنها شمارا خواهند دید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
چرت و پرت
مزخرف
.
اینهم باز یکی از تبلیغات قدرتی امریکاست که نشون بده جقدر ما قوی هستیم

مثل اپولو ۱۱ که هرگز به سطح ماه نرفت و فقط امریکا میخواست یه جنگ رسانه ای بزرگ علیه شروی را بندازه و اونارو مغلوب کنهامریکا در طول تاریخ یک ابر قدرت واقعی نبوده بلکه باتوجه به دست گیری رسانه و ساختن کشوری پیشرفته و شکست ناپذیر در فکر مخاطبان خود توانسته بود خود را کشوری ابر قدرت جلوه دهد
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۵۸ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
سوال اینجاست که چگونه فقط غربی ها داستانهایی از این قبیل بیان میکنند زیرا این وسائل پرنده در بسیاری از کشورها دیده شده است البته خود غربی ها کند سال قبل اذعان به زمینی و حتی ساخت دست بشر بودن این تجهیزات کرده بودند و ان را جزء سلاح های سری جنگ سرد مطرح کرده بودند
به هر حال از منظر قانونی و بعلت ارتباط و مخاطرات این نوع از امور با تمام اعضای بشر لازم است کمیته ای در سازمان ملل برای ایجاد سازو کار بررسی صحت و سقم و (درصورت صحت) برنامه ریزی جمیع کشورهای عالم در این نوع امور غیر زمینی ، را سامان داده و نظارت کند زیرا خطرات محتنل ان تمتم انساناا را در بر میگیرد(البته اگر این مطالبداستانهایی برای سرگرم کردن مجدد ملتها نباشد)
غربی ها سابقه فریب و دروغ پردازی زیادی در امور فن اوری دارند بگونه ای که با تمام توان طرح های ساخت تجهیزات با فن اوری بالا را (که حتی میتواند فقط در حد یک نظریه باشد) بسیار کار امد و تحت ازمایش مطرح کنند بمنظور اینکه سرمایه های سایر ملل را بسمت کشور خود و جیب خود بکشانند تا ادعای قدرت برتر نظامی و فن اوری دنیا را با سرمایه همان مردم خوش باور ، تامین کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
رمان خیلی خوبی بود
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۴۷ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
هرگاه غربی موقعیت کسب شده خود را در دنیا درخطر می بینند و از نظر فن اوری و علم در جهان فاصله کمتر و حتی عقب افتادگی با برخی کشورها را احساس میکنند بلافاصله با داستان سرائی و خیال پردازی در صدد القای قدرت کاذب خود به دنیا میشوند خصوصا داستانهایی از سفینه های فضایی و انسانهاو موجودات زنده سایر کرات ، (که البته هیچ کس از حقیقت این امور اطلاعی ندارد)
حال اگر تادحدودی این ارتباطات صحت داشته باشد ، نهایت خباثت و رذالت غربی ها را به نمایش در می اورد زیرا مسائل علمی خصوصا از اموری که به غیر محدوده زمین باز میگردد ، مربوط به همه زمینی هاست و خطر تصمیمات و اعمال نادرست انها را تمام بشر کره خاکی به دوش خواهد کشید در غیر اینصورت فقط بذای فریب مجدد است همانگونه که اصل وسیله پرنده هوایی در قالب بشقاب پرنده اواخر جنگ جهانی دوم و توسط المان نازی ساخته شده بود و ادامه ان را غربی ها و شوروی پیگیری نمودند همانند ساخت موشک که توسط دانشمندان المانی در غرب و شرق انجام شده بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
چه فیلم علمی تخیلی بشه این !
Iran (Islamic Republic of)
برانکو ایوانکوویچ
۰۸:۴۱ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
منم دیشب از سرپو اومدم جاتون خالی
سلام رسوندن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانیم
۰۸:۳۶ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
ما که باور نکردیم
شما را نمی دانم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
با سلام حتما برید اسناد به تازگی منتشر شده سی آی ای رو ببینید ۱۳ میلیون صفحه سند در مورد فرازمینی ها که تا حالا پنهانش کردن حالا به نظر شما چرا الان این اسنادو منتشر کردن چون میدونن با اومدن اینترنت ماهواره ای دیگه نمیتونن اخبارو سانسور کنن واسه همین پیش دستی کردن
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
بانک پارسیان
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر