کد خبر: ۸۱۵۶۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۲

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: امسال حدود 30 درصد ظرفيت سوخت رساني در منطقه به ايران اختصاص يافت كه معادل 5/2 ميليون تن در سال است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ دكتر مهندس سيد عطاءالله صدر معاون وزير راه و شهرسازي در نشست خبري كه در نمايشگاه راه و شهرسازي و صنايع وابسته برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: 92 درصد صادرات و واردات كالا از طريق بنادر كشور انجام مي شود و90 درصد كالاي دنيا از طريق دريا جابجا مي شود.
وي با اشاره به موقعيت جغرافيايي مطلوب ايران با داشتن 5800 كيلومتر ساحل ؛اضافه كرد: علاوه بر اين اگر عمق متوسط مناسب براي توسعه اقتصادي كشور را عمق 6 كيلومتري محسوب كنيم، در مجموع 31 هزار كيلومتر مربع ظرفيت توسعه در بنادر كشور وجود دارد.
وي ضمن اشاره به توسعه بنادر كوچك از سوي سازمان بنادر اظهار داشت: 8 بندر اصلي با ظرفيت 163 ميليون تن در كشور وجود دارد و طي 8 ماه ابتدايي امسال 90 ميليون تن كالا در بنادر كشور تخليه و بارگيري شد.
مديرعامل سازمان بنادر و دريايي با بيان اينكه سطح ترانشيت منت كشور افزايش پيدا كرده است، اظهار داشت: تا چندي پيش بارها ابتدا به بندر جبل علي مي رفت و سپس از طريق آن بندر به بنادر كوچك منتقل مي شد،در حاليكه هم اكنون بندر شهيد رجايي در تخليه و بارگيري بسيار مطلوب عمل مي كند.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر لزوم توسعه بنادر كوچك چند منظوره گفت: اغلب شهرهاي كوچك دريايي چندان توسعه نيافتند و ما عمليات ايجاد بيش از 30 بندر چند منظوره را در دستور كار داريم.
مهندس صدر تصريح كرد: بايد از وضعيت دريايي كشور براي جابجايي مسافر استفاده شود.
وي گفت:بيش از 8/8 ميليون نفر ظرفيت مسافر دريايي در بنادر كشور فراهم است و بايد فرصت مناسبي براي جابجايي مسافران دريايي ايجاد كنيم.
وي توسعه بنادر كوچك چند منظوره را از اقدامات سازمان بنادر براي توسعه سواحل كشور بويژه در جنوب كشور عنوان كرد و افزود: عمليات اجرايي 40 بندر كوچك چند منظوره آغاز شده و تكميل اين بنادر نقش مهمي در توسعه اين مناطق و رشد ميزان اشتغال خواهد داشت.
وي ادامه داد: سال گذشته ميزان بار جابجايي 141 ميليون تن بود و در سال جاري مجموع عمليات تخليه و بارگيري در بنادر 90 ميليون تن بوده است.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: با وجود اعمال تحريم ها برعليه شركت هاي حمل و نقل دريايي، در بخش كانتينري 15 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ظرفيت جابجايي مسافر در بخش دريايي 8 ميليون و 800 هزار نفر در سال است، افزود: تا پايان سال جاري 10 درصد به اين ميزان اضافه خواهد شد كه منابع مورد نياز اين بخش از طريق وجوه اداره شده سازمان بنادر و به صورت قرض الحسنه تامين مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اميد است با آغاز فعاليت صندوق حمايت از توسعه صنايع دريايي حمل و نقل مسافرين نيز توسعه يابد.
مهندس صدر با بيان اينكه سازمان بنادر براي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي پيشرو بوده است، گفت: تخليه و بارگيري تمامي بنادر توسط بخش خصوصي انجام مي شود و عمليات داخل ترمينال ها همه با سرمايه بخش خصوصي در حال اجرا است.
وي با اشاره به مشاركت بخش خصوصي در توسعه بنادر كشور ادامه داد: بخش خصوصي در حال حاضر در بخش هاي مختلف كرانه و پس كرانه هاي بنادر حضور دارد به نحوي كه 2000 ميليارد تومان پروژه با مشاركت بخش خصوصي در دست اجرا است.
صدر ادامه داد: پس از ساخت بندر اميرآباد پس كرانه 1000 هكتاري تملك شد كه بخش خصوصي با 65 ميليارد تومان هزينه كارخانه توليد آرماتور را در اين پس كرانه احداث كرد همچنين كارخانه صادرات گچ در اين پس كرانه ايجاد شد.
وي با اشاره به اينكه سهم سوخت رساني ايران به كشتي هاي خليج فارس 5 درصد بود، گفت: امسال حدود 30 درصد ظرفيت سوخت رساني در منطقه خليج فارس به كشور ايران اختصاص يافت كه معادل 5/2 ميليون تن در سال است.
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي همچنين در خصوص حضور نداشتن ايران در شوراي آيمو سازمان جهاني دريانوردي گفت: شوراي اين سازمان هر دو سال توسط 170 عضو مجمع انجام مي شود و 40 كشور به عضويت شوراي آيمو در مي آيند.
وي با بيان اينكه از منطقه خليج فارس كشورهايي چون امارات، كويت و عربستان هم كانديداي عضويت در شوراي آيمو شده بودند، افزود: اين كشورها هم نتوانستند به عضويت شورا انتخاب شوند.
صدر با اشاره به توزيع نامناسب اعضاي منتخب شوراي آيمو خاطرنشان كرد: منطقه خليج فارس از مناطق مهم دريايي جهان محسوب مي شود در حاليكه اعضاي شورا از مناطق ديگر انتخاب شده اند.
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه با صدور بيانيه اي به اين انتخاب اعتراض كرديم همچنين گفت: انتخاب 40 عضو مربوط به زماني بود كه اعضاي مجمع 120 كشور بود در حاليكه در حال حاضر تعداد اعضا به 170 عضو رسيده است.
وي ضمن اشاره به اينكه تحريم ها موجب شد كشور ايران كانديداي عضويت در شوراي سازمان جهاني دريانوردي نباشد، اظهار داشت: نماينده خليج فارس نيز براي عضويت در اين شورا راي نياورد.
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي تاكيد كرد: بنادر كشورهاي حاشيه خليج فارس مهمترين بنادر دنيا هستند، ضمن آنكه خليج عدن و كشور سومالي از باب المندب تا داخل خليج عدن دزدي دريايي زياد است، كه بايد مورد توجه قرار مي گرفت.
وي خاطرنشان كرد: يكي از تصميماتي كه سال گذشته توسط كارگروه ويژه حمل و نقل و سوخت مصوب شد، انتخاب اپراتور دوم بندر شهيد رجايي بود تا ظرفيت اين بندر از نظر تخليه و بارگيري افزايش يابد.
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي افزود: در اين باره مزايده با 6 شركت برگزار شد و پس از ارزيابي و امتيازبندي قيمت ها در فاز دوم مزايده در ظرف چند روز آينده بررسي مي شود.
وي خاطرنشان كرد: ضلع شرقي بندر رو به اتمام است و 700 متر از اين ضلع بهمن ماه به اتمام مي رسد و تا پايان سال كل ضلع شرقي آماده بهره برداري است،همچنين ضلع غربي در آينده نزديك به بهره برداري مي رسد.
وي در مورد حضور شركت تايد واتر خاورميانه در اپراتوري دوم بندر شهيد رجايي گفت: قبلا هم اعلام كرديم كه تايد واتر مي تواند به صورت جوينت در مزايده شركت كند.
اما اين اپراتور بايد بدهي خود را به سازمان بنادر پرداخت كند.
وي با اشاره به اينكه بدهي تايدواتر به سازمان بنادر رقم بالايي است، افزود: اين شركت به همراه شركت ديگر به صورت 51_49 به عنوان جوينت وينچر با هم مشاركت مي كنند كه شرايط ما براي حضور شركت ها در اپراتوري دوم بندر شهيد رجايي پرداخت بدهي ها به سازمان بنادر بود.
وي افزود: شركت همراه تايد واتر كه 51 درصد سهم دارد، بدهي خود را پرداخت كرده است، اما تايد واتر بدهي هاي خود را كه مربوط به 2 سال است پرداخت نكرده است به همين دليل زمان بررسي قيمت ها را تا حدي عقب انداخته ايم تا شركت ها بدهي خود را پرداخت كنند.
رئيس سازمان بنادر و دريانوردي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوالي در خصوص شركت تايد واتر گفت: يكي از شروط حضور در مزايده انتخاب اپراتور دوم بندر شهيد رجايي نداشتن بدهي به سازمان بنادر و دريايي بود.
تايد واتر به علت داشتن بدهي شرايط حضور در اين مزايده را ندارد.
وي افزود: باتوجه به اينكه در اين مزايده بحث انتخاب اپراتور دوم است، تايد واتر كه به عنوان اپراتور اول در اين بندر فعاليت مي كند نمي تواند به همين نام در اين مزايده حضور داشته باشد.
وي با بيان اينكه بدهي تايدواتر مربوط به 2 سال اخير است، در خصوص ميزان آن رقمي را اعلام نكرد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به طرح توسعه بندر شهيد رجايي گفت: ضلع شرقي فاز دوم اين بندر به طول 700 متر در 22 بهمن سال جاري به اتمام مي رسد و ضلع غربي هم به سرعت در دست اجراست./ف

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر