تخریب ۶۰ سازه در حال ساخت در اراضی کشاورزی گرگان

دادستان مرکز استان گلستان گفت: برای پیشگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی ۶۰ سازه در حال ساخت در اراضی کشاورزی گرگان تخریب شد.

محمود اسپانلو با اشاره به پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در ۳۶ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی و باغی گرگان گفت: ۶۰ سازه‌ در حال ساخت در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی در روستا‌های شموشک علیا و سفلی با حضور نماینده دادستان تخریب شد.

دادستان اسپانلو افزود: احکام قطعی قلع و قمع ۸ بنای ساخته شده هم به مساحت ۴۷۵ متر اجرا شد.

او گفت: همزمان با اجرای احکام تخریب ساختمان‌های غیرمجاز بر پیشگیری از ساخت و ساز‌ها هم تمرکز کرده ایم و دستگاه‌های متولی مانند امور اراضی، منابع طبیعی و امور آب مکلفند ساخت و ساز‌های غیرمجاز را همان ابتدای کار متوقف کنند.

اسپانلو ادامه داد: قانون به متولیان این دستگاه‌ها اجازه داده است بدون طی تشریفات قضایی، ساخت و ساز‌های غیرمجاز را تخریب کنند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.