در نود و ششمین جلسه علنی شورا شهر شیراز شهرداری مکلف به حذف موانع سرمایه گذاری در پروژه‌های خاص برای تسهیل در جذب سرمایه گذار شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری گفت: شهرداری شیراز مکلف شده است برای حمایت از سرمایه گذارانی که پیشنهاداتی جهت اجرای پروژه‌های خاص دارند، ضمن بررسی حقوقی، واگذاری اجرای پروژه را از طریق ترک تشریفات، به پیوست طرح توجیهی ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از دریافت پیشنهاد از طرف سرمایه گذار، برای بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال کنند.

علیرضا اسکندری گفت: پروژه‌های خاص شامل پروژه‌هایی با ایده‌های نو و فناورانه و پروژه‌هایی با ماهیت سرمایه گذاری است که در بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری شهرداری شیراز وجود نداشته باشد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.