شاخص سنجش کیفیت هوای امروز صبح با قرار گرفتن روی عدد ۸۹ در وضعیت قابل قبول (زرد) ثبت شده است.

شاخص سنجش کیفیت هوای امروز اصفهان در ساعت منتهی به ۹ با قرار گرفتن روی عدد ۸۹ در وضعیت در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) ثبت شده است.

امروز شاخص سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با عدد ۱۱۵ و احمدآباد با عدد ۱۲۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

کیفیت هوا در ایستگاه خرازی با عدد ۸۳ در وضعیت سالم (زرد) قرار دارد. همچنین ایستگاه شاخص کیفی هوا در خیابان رودکی با عدد ۳۶ در وضعیت پاک (سبز) است.

شاخص سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پروین، کاوه، جی، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های سجزی، شاهین‌شهر و مبارکه است که شاخص کیفی هوای سجزی با عدد ۱۲۵ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، مبارکه با قرارگرفتن روی عدد ۶۴ سالم (زرد) و شاهین‌شهر با عدد ۴۹ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز) ۵۱ تا ۱۰۰ هوای ناسالم (زرد) ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسیدکربن، دی‌اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

برچسب ها: محیط زیست ، هوای سالم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار