تکدی گری؛ داستانی بی پایان در زنجان

تکدی‌گری این روزها در خیابان‌های شهر زنجان افزایش یافته و به عنوان زخمی کهنه به یک معضل برای این شهر تبدیل شده است.

تکدی‌گری زخمی بر پیکره جامعه است و به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در بیشتر موارد زمینه‌ساز ارتکاب جرم‌های مختلف است. حضور متکدیان در سطح شهر علاوه بر زشت شدن سیمای شهر برای رهگذران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند. در حال حاضر شیوه‌های تکدی‌گری تغییر پیدا کرده و در برخی موارد حتی سبب سرقت نیز می‌شود.

در این میان پای گروه‌ها و باند‌های سود‌جو در میان است و این افراد توسط سرگروه‌هایی خاص مدیریت می‌شوند. هر چند، هر از گاهی طرح‌های مختلف برای مقابله با تکدی‌گری ارائه می‌شود، اما عدم استمرار مقابله با متکدیان و نداشتن یک برنامه جامع و بنیادین سبب می‌شود که طرح‌های به‌کار گرفته شده و جمع آوری متکدیان خروجی مطلوبی نداشته و همچنان این پدیده به عنوان یک موضوع لاینحل باقی بماند.

استان زنجان نیز از این امر مستثنی نبوده و متکدیان در سطح شهر و با روش‌های گوناگون از جمله گل‌فروشی و یا دستمال‌فروشی مشغول گدایی هستند، در برخی موارد این متکدیان غیربومی بوده و به صورت گروهی و خانوادگی فعالیت می‌کنند که براساس آما در شش ماهه اول امسال نزدیک به ۴۰۰ متکدی در استان شناسایی شده است.

تکدی‌گری زیبنده شهر زنجان نیست

در این راستا منصور مرادلو، رئیس کمسیون خدمات شهری شورای شهر زنجان با بیان اینکه باید به صورت ریشه‌ای به موضوع تکدی‌گری توجه شود اظهار داشت: طبق ماده ۵۵ جمع آوری متکدیان و معتادان متجاهر بر عهده شهرداری و ساماندهی آن‌ها بر عهده بهزیستی است.

وی با بیان اینکه تکدی‌گری زیبنده شهر زنجان نیست افزود: شهرداری همواره پای کار بوده و بر خود مکلف می‌داند که هم‌افزایی و همکاری لازم را با سازمان‌های مرتبط در این راستا انجام دهد.

عضو شورای شهر زنجان با بیان اینکه لازم است بازنگری در طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان صورت گیرد بیان کرد: متأسفانه در سطح شهر شاهد این موضوع نیز هستیم که یکسری سارقان حرفه‌ای به صورت تیمی یا خانوادگی در پوشش تکدی‌گری مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: همان طوری که کار جمع آوری متکدیان بر عهده شهرداری و ساماندهی بر عهده بهزیستی است از نیروی انتظامی و قوه قضاییه انتظار می‌رود که سابقه اطلاعات افراد شناسایی شده را در سامانه‌ای جمع‌آوری کنند تا شناسایی این افراد به راحتی انجام گیرد، زیرا برخی از متکدیان به دفعات شناسایی و ساماندهی می‌شوند، اما بعد از چند مدت دوباره به کار تکدی‌گری مشغول می‌شوند و برخی نیز در این قالب دست به سرقت می‌زنند.

آغاز غربالگری متکدیان در استان زنجان

سلمان حسینی مدیرکل بهزیستی استان زنجان نیز با بیان اینکه متکدیان در سطح شهر به سه دسته تقسیم می‌شوند گفت: برخی متکدیان نیازمند واقعی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند که درصد آن‌ها پایین است، برخی نیازمندان که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند و برخی دیگر که نیازمند نبوده و در شمار متکدیان حرفه‌ای به شمار می‌آیند.

وی افزود: در آیین نامه ساماندهی متکدیان وظیفه تمام دستگاه‌ها از جمله بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، شهرداری، اداره کار، قوه قضائیه مشخص شده است.

وی افزود: وظیفه ساماندهی افراد علاوه بر بهزیستی بر عهده دیگر سازما‌ن‌های حمایتی است و سازمان بهزیستی متولی افراد دارای معلولیت، زنان در معرض آسیب اجتماعی و یا آسیب دیده اجتماعی است.

تکدی گری  در استان زنجان

تکدی‌گری زخمی بر پیکره جامعه است و به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در بیشتر موارد زمینه‌ساز ارتکاب جرم‌های مختلف است. حضور متکدیان در سطح شهر علاوه بر زشت شدن سیمای شهر برای رهگذران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند. در حال حاضر شیوه‌های تکدی‌گری تغییر پیدا کرده و در برخی موارد حتی سبب سرقت نیز می‌شود.

در این میان پای گروه‌ها و باند‌های سود‌جو در میان است و این افراد توسط سرگروه‌هایی خاص مدیریت می‌شوند. هر چند، هر از گاهی طرح‌های مختلف برای مقابله با تکدی‌گری ارائه می‌شود، اما عدم استمرار مقابله با متکدیان و نداشتن یک برنامه جامع و بنیادین سبب می‌شود که طرح‌های به‌کار گرفته شده و جمع آوری متکدیان خروجی مطلوبی نداشته و همچنان این پدیده به عنوان یک موضوع لاینحل باقی بماند.

استان زنجان نیز از این امر مستثنی نبوده و متکدیان در سطح شهر و با روش‌های گوناگون از جمله گل‌فروشی و یا دستمال‌فروشی مشغول گدایی هستند، در برخی موارد این متکدیان غیربومی بوده و به صورت گروهی و خانوادگی فعالیت می‌کنند که براساس آما در شش ماهه اول امسال نزدیک به ۴۰۰ متکدی در استان شناسایی شده است.

تکدی‌گری زیبنده شهر زنجان نیست

در این راستا منصور مرادلو، رئیس کمسیون خدمات شهری شورای شهر زنجان با بیان اینکه باید به صورت ریشه‌ای به موضوع تکدی‌گری توجه شود اظهار داشت: طبق ماده ۵۵ جمع آوری متکدیان و معتادان متجاهر بر عهده شهرداری و ساماندهی آن‌ها بر عهده بهزیستی است.

وی با بیان اینکه تکدی‌گری زیبنده شهر زنجان نیست افزود: شهرداری همواره پای کار بوده و بر خود مکلف می‌داند که هم‌افزایی و همکاری لازم را با سازمان‌های مرتبط در این راستا انجام دهد.

عضو شورای شهر زنجان با بیان اینکه لازم است بازنگری در طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان صورت گیرد بیان کرد: متأسفانه در سطح شهر شاهد این موضوع نیز هستیم که یکسری سارقان حرفه‌ای به صورت تیمی یا خانوادگی در پوشش تکدی‌گری مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: همان طوری که کار جمع آوری متکدیان بر عهده شهرداری و ساماندهی بر عهده بهزیستی است از نیروی انتظامی و قوه قضاییه انتظار می‌رود که سابقه اطلاعات افراد شناسایی شده را در سامانه‌ای جمع‌آوری کنند تا شناسایی این افراد به راحتی انجام گیرد، زیرا برخی از متکدیان به دفعات شناسایی و ساماندهی می‌شوند، اما بعد از چند مدت دوباره به کار تکدی‌گری مشغول می‌شوند و برخی نیز در این قالب دست به سرقت می‌زنند.

آغاز غربالگری متکدیان در استان زنجان

سلمان حسینی مدیرکل بهزیستی استان زنجان نیز با بیان اینکه متکدیان در سطح شهر به سه دسته تقسیم می‌شوند گفت: برخی متکدیان نیازمند واقعی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند که درصد آن‌ها پایین است، برخی نیازمندان که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند و برخی دیگر که نیازمند نبوده و در شمار متکدیان حرفه‌ای به شمار می‌آیند.

وی افزود: در آیین نامه ساماندهی متکدیان وظیفه تمام دستگاه‌ها از جمله بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، شهرداری، اداره کار، قوه قضائیه مشخص شده است.

وی افزود: وظیفه ساماندهی افراد علاوه بر بهزیستی بر عهده دیگر سازما‌ن‌های حمایتی است و سازمان بهزیستی متولی افراد دارای معلولیت، زنان در معرض آسیب اجتماعی و یا آسیب دیده اجتماعی است.

متکدیان در سطح شهر

احمدی گفت: پس از جمع‌آوری در حضور نماینده فرماندار وضعیت متکدیان پس از بررسی به دستگاه‌های متولی از جمله دادگستری،بهزیستی و کمیته امداد ارجاع می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با اشاره به اینکه متکدیان غیربومی در سطح شهر افزایش پیدا کرده است، گفت: مشخص است که شخصی این متکدیان را رهبری می‌کند و دستگاه‌های مسئول به جد به دنبال دستگیری لیدرهای متکدیان است.

وی بر افزایش تعداد متکدیان در شهر زنجان صحه گذاشت و گفت: متاسفانه این افراد بیشتر در پشت چراغ قرمزها و تقاطع‌ها متمرکز می‌شوند.

پلیس همکاری‌های لازم را در جمع آوری متکدیان انجام می‌دهد

رئیس پلیس پیشگیری استان زنجان نیز بیان کرد: بر مبنای شرح وظایف قانونی نیروی انتظامی در جمع آوری و ساماندهی متکدیان و همچنین کسانی که آلوده به مواد مخدر نیز هستند، نقش همراهی و همکاری را دارد.

سرهنگ آرش خلخالی افزود: نیروی انتظامی موظف است در مواقعی که سلامت جسمانی و روانی متکدی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد همراهی لازم را با سازمان بهزیستی داشته باشد با توجه به اینکه پلیس مهمترین عامل برقرار کنند امنیت و انضباط در کلیه مراحل اجرایی کار و حمایت از جامعه است.

خلخالی گفت: فراجا این آمادگی را دارد تا در چارچوب قانون و بر مبنای آئین نامه با همه دستگاه‌های متولی برای پاک‌سازی شهر از متکدیان و معتادان متجاهر همکاری لازم را داشته باشد‌.

زمینه‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن موجب بروز تکدی گری شده است

حسین نجفی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان نیز در جلسه ساماندهی متکدیان با اشاره به اینکه زمینه‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن موجب بروز تکدی‌گری شده است بیان کرده بود: باید تمرکز ما بر روی کارهای ایجابی و کارهای فرهنگی قبل از اعمال قانون و برخورد در این حوزه باشد.

دستور دادستان زنجان برای دستگیری لیدرهای متکدیان

وی تأکید کرد: بیشتر افرادی که به تکدی‌گری روی می‌آورند، درک درستی از شرایط اقتصادی نداشته و به دلیل اینکه نمی‌توانند راه‌های درست اقتصادی برای کسب درآمد به دست بیاورند، به گدایی از روش‌هایی مختلف روی می‌آورند و گاهی فروش دستمال کاغذی و یا هر کالای دیگری بهانه‌ای برای تکدی‌گری می‌‎شود که باید برای این کار چاره‌ای اندیشیده شود.

 افزایش متکدیان در چند وقت اخیر در شهر زنجان سبب شد، بهروز عباسی دادستان زنجان به رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان دستور دهد هرچه سریعتر متکدیان حرفه‌ای و اموالشان که به عنوان لیدر، اقدام به فعالیت مجرمانه می‌کنند، شناسایی و دستگیر کند. همین طور در این دستور آماده است مسئولانی که در این زمینه همکاری لازم را نکنند ترک فعل انجام داده و با آنان برخورد خواهد شد.

منبع: تسنیم

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر: