رکورد زنی ایج و مجن در بارش برف و باران+ فیلم

روستای ایج سرخه رکورد بیشترین باران و مجن رکورد بیشترین بارش برف در شبانه روز گذشته در استان سمنان را به خود اختصاص دادند.

در شبانه روز گذشته در ایج ۳۸ میلیمتر باران باریده است . در مجن هم ارتفاع برف به ۲۷ سانتی متر رسید ، شهمیرزاد ۱۷/۲ سانتی متر ، تاش با ۱۵ سانتی متر برف و ابر با ۵ سانتیمتر برف در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

مناطقی که میزان بارش بیش از ۱۰ میلیمتر داشتند به این شرح است:

سمنان ۱۱/۴ میلیمتر

شاهرود ۱۱/۴ میلیمتر

شهمیرزاد ۳۲/۷ میلیمتر

ایوانکی ۱۱/۸ میلیمتر

مهدیشهر ۲۵/۵ میلیمتر

سرخه ۱۲/۳ میلیمتر

نردین ۱۰ میلیمتر

چهارطاق پرو ۱۸ میلیمتر

تاش ۲۷ میلیمتر

ابرسج ۲۴ میلیمتر

ده خیر ۲۳/۵ میلیمتر

طرزه ۲۶ میلیمتر

آستانه ۱۰ میلیمتر

ده صوفیان ۲۳ میلیمتر

گردنه آهوان ۱۰/۷ میلیمتر

لاسجرد ۱۵/۲ میلیمتر

منطقه روزیه سمنان ۲۰ میلیمتر

دشت بو ۱۱/۸ میلیمتر

پیغمبران ۲۴ میلیمتر

رامه بالا ۲۵ میلیمتر

در سایر مناطق استان سمنان هم میزان بارندگی کمتر از ۱۰ میلیمتر بوده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار