دبیر کل کشوری جبهه مردمی گام دوم انقلاب گفت: باید هر چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن پروژه‌های مختلف استانی و ملی از طریق این تعاونی‌ها اقدام کنیم .

عارف بهروز گفت:وعده‌ای که به مردم عزیز کشور دادیم و امیدی که در دلشان روشن کردیم با این کار وضعیت معیشت مردم بهبود بخشیده و کمک حال اقتصاد کشور باشیم.

اوافزود:این تعاونی‌ها در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و عمل به منویات گهر بار مقام معظم رهبری و تاکیدایشان مبنی بر تحقق اقتصاد مردمی و با کمک و همت کارشناسان مختلف طی دو الی سه سال کار کارشناسی به ثمرنشسته است


او هدف اصلی این تعاونی را ایجاد اقتصاد مردمی دانست که اراده مردم و حضور و سرمایه مردم در این جهت سه عامل و عنصر اصلی است و گفت: ما در این مجموعه با کمک شما و مردم اتفاقات مهمی را رقم می‌زنیم.


او ادامه داد: سهامی که در این تعاونی‌ها عرضه خواهد شد برای عموم مردم است وکسی نسبت به دیگری برتری ندارد، این سهام بطور رایگان در اختیار مردم خواهد بود و تمام مردم سهامداران غیر عضو تعاونی محسوب می‌شوند


اکبر رضایی مدیر کل صداوسیمای استان بازبیان اینکه جهاد اقتصادی از نیاز‌های مبرم جامعه است، گفت: اقتصادتمدن ساز است دلیل ان هم گره خوردن اقتصاد با نیاز آحادجامعه است، در تمدن لیبرال دموکراسی محوراقتصاد است، چون دنبال پاسخگویی به نیاز است و فکر نیاز‌های مادی است و بر اساس همین اقتصاد خود را شکلدادند.

او افزود: تفاوت ما و مکتب لیبرال دموکراسی اینکه کل نظامات اجتماعی آن‌ها حول محور اقتصاد می‌چرخد، درحالیکه در کشور ما فرهنگ این جایگاه را دارد و فرهنگ است که به اقتصاد جهت و هویت می‌دهد.

او با تاکید اینکه تمدن غرب بر اساس نیاز مادی و همچنین به مسائل دنیوی بشر جوابگو بوده و به نیاز‌های معنوی پاسخگو نیست، تصریح کرد: تعارضات بین فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگ در کشور مانوعا به گونه است که ساختار اقتصادی را از غرب گرفته ایم و در حالی که فرهنگ ما با این ساختار تعارض دارد، بسیاری از ناکارآمدی‌هایی که از ما در عرصه اقتصاد و حتی کشور داری داریم ریشه اش در تعارض با ساختار وفرهنگ است.

او تصریح کرد: اگر بتوانیم فرهنگ را با اقتصاد هم جهت کنیم در کشورما بسیار خوب جواب خواهد داد، ما در طراحی ساختار‌های کشور داری، از جمله اقتصاد ضعف داریم تمدن اسلامی که در گام دوم انقلاب بنا است که چشمانداز ما شکل دهد بدون هماهنگی اتفاق نخواهد افتاد.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر بر اساس این فرهنگ ساختار‌های اقتصادی را شکل دهیم ان موقع می‌توانیم بگوییم که قدم‌های اول برای تمدن سازی اسلامی برداشته ایم، در منطق ما تولید بمب اتم به هیچ وجه مجاز نیست، چون نافع نیست، علمی که برای بشریت نفع دارد اگر درساختار‌های ما تعریف بشود منفعت جامعه و اجتماع را بدنبال خواهد داشت.


در آخر جلسه از پیشکسوتان جبهه مردمی گام دوم انقلاب تجلیل شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.