ساز و کار ارائه فهرست انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مشخص شد

نمایندگان مجلس ساز و کار ارائه فهرست انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۳ این طرح با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۳ یک ماده به‌شرح زیر به عنوان ماده (۷ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود: ماده۷ مکرر ۱- احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/۸/۱۳۹۵ می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب، جبهه‌های موضوع قانون یادشده از نامزد‌ها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزد‌ها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها، منتشر خواهد شد.

تبصره۱- احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزد‌ها مبنی بر تمایل حمایت آن حزب یا جبهه یا تشکل را ارائه کنند. مقصود از کلمه «احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها» در این قانون، احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع ماده (۱) قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است.

تبصره۲- ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع این ماده که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.

تبصره ۳- احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.

تبصره ۴- درصورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب و تشکل‌های ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.

تبصره ۵- هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/۸/۱۳۹۵ باید به تأیید وزارت کشور برسد.

تبصره ۶- عدم رعایت تشریفات این ماده، موجب محرومیت آن حزب، تشکل یا جبهه از ارائه فهرست در آن حوزه انتخابیه می‌شود.

همچنین با موافقت نمایندگان ماده ۴ این طرح برای رفع ابهامات و بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها ارجاع شد.

در ماده ۴ آمده است: یک ماده به‌شرح زیر به عنوان ماده (۷ مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود: ماده۷ مکرر۲- در انتخابات برای هر یک از نامزد‌ها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزد‌های مدنظر خویش و یا شناسه آن‌ها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزد‌ها رأی دهد، رأی به فهرست‌ها ملاک بوده و رأی به نامزد‌ها محاسبه نخواهد شد. تبصره ۱- آرای هر نامزد شامل آرائی است که به‌صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی داده شده است. تبصره۲- آرائی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از نامزد‌های آن فهرست یک رأی محسوب می‌شود. تبصره۳- وزارت کشور موظف است در حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی، برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی و در اختیار رأی‌دهندگان قرار دهد که رأی‌دهنده در هر حوزه بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی همان حوزه، نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی به‌عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین می‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار