نیروی انسانی و انبار در صنعت پخش حائز اهمیت است

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش گفت: صنعت پخش ۲ قسمت فروش و توزیع دارد که در فروش نیروی انسانی و در دومی ناوگان و انبار مهم است.

آقای سهراب کارگر رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران گفت: برنامه  هفتم ۵ محور اصلی دارد که باید بیشتر به آن پرداخته شود. برای بهبود صنعت پخش سه محور برنامه ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی و بحث امنیت غذایی می‌تواند بهبود ببخشد.

او گفت: زمانیکه ما شرکت‌های ۳PL لجستیک را بتوانیم توسعه دهیم، به شدت به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، هزینه‌های توزیع به طور متوسط ۵ تا ۶‌درصد است. در صورتی که شرکت ۳PL این هزینه‌ها را تا ۵۰‌درصد کاهش می‌دهد، این کاهش هزینه موجب کاهش هزینه توزیع و به تبع آن کاهش بهای تمام‌شده کالا‌ها خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش گفت: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این صنعت در بخش غیر دارو و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش دارو است.

او گفت:صنعت پخش دو قسمت فروش و توزیع را دارد که در فروش نیروی انسانی و در دومی ناوگان و انبار مهم است و متأسفانه هر دو بخش در ایران پرهزینه هستند،متاسفانه صنعت توزیع در ایران خارج از یک وزارتخانه است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار