استفتائات رهبری؛

هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود؟

شستن اعضا در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جایز و بیش از آن مشروع نیست ولی ملاک برای تعیین هر بار، قصد انسان است.

سوال: به نیت طهارت برای نماز مغرب وضو گرفتم، آیا برای من با این وضو مسّ قرآن کریم و خواندن نماز عشا جایز است؟

پاسخ: بعد از آن که وضو به طور صحیح محقّق شد، تا زمانی که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جایز است.

سوال: کسی که در جلوی سرش موی مصنوعی گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن به مشقّت می‌افتد، آیا مسح بر موی مصنوعی برای او جایز است؟

پاسخ: موی مصنوعی اگر به نحو کلاه‌گیس باشد، واجب است برای مسح آن را بردارد، همچنین است اگر موی مصنوعی بر پوست سر کاشته شده باشد و با وجود مو‌ها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست سروجود نداشته باشد و در صورتی که برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضوی جبیره‌ای، تیمم کند و بعد از برداشتن مانع بنابر احتیاط واجب قضای نماز‌ها را نیز بخواند و غسل نیز همین حکم را دارد.

سوال: شخصی گفته است که هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود، و اگر بار سوم آب ریخته شود وضو باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است؟

پاسخ: شستن اعضا در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جایز و بیش از آن مشروع نیست لکن ملاک برای تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بریزد اشکال ندارد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار