تکنیک تجسم خلاق و کاربردهای آن

تجسم کمک می کند بتوانید افکار و اعمال خویش را هدایت کنید و با اگاهی، تمرکز و هدفمندی بیشتری زندگی کنید.

بنابراین تجسم، روشی فوق العاده برای استفاده از نیروی خلاقیت افکار است و سبب می‌شود بتوانید از این نیروی قوی برای بهبود همه‌ی جنبه‌های زندگی خویش بهره ببرید. هرکس قدرت تجسم خوبی داشته باشد، میتواند آگاهانه یا ناآگاهانه موفقیت را جذب کند.

تجسم خلاق شیوه قدرتمندی است که میتوان آنرا به چشم تمرین دید، تمرینی که بارهاوبار‌ها در ذهن اتفاق می‌افتد. به کمک این تمرین میتوانید از تخیل خویش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی استفاده کنید. درصورتی که این شیوه بدرستی بکار گرفته شود، میتواند زندگیتان را دگرگون کند. قدرت تجسم کمک می‌کند بتوانید رؤیا‌های زندگی خود را جذب کنید و به آن‌ها واقعیت ببخشید.

تجسم خلاق چیز تازه و عجیبی نیست، تمامی اشخاص آنرا در طول زندگی خود بار‌ها استفاده نموده اند، شما در زمان کودکی بسیار زیاد از این شیوه استفاده نموده اید، زمان‌هایی که در حال بازی کردن بودید، هنگامی که اسلحه بازی می‌کردید، ماشین بازی می‌کردید، یا دخترخانم‌ها خاله بازی می‌کردند، می‌بینیم که بار‌ها در ذهن خویش شرایطی را تجسم کرده ایم، ولی بزرگتر شدیم و آرام آرام آنرا فراموش کرده ایم، من می‌خواهم شمارا دوباره به یاد گذشته و این شیوه قدرتمند بیندازم.

تجسم خلاق چه کاربردی دارد؟

شما از قدرت تجسم خلاق در هر زمینه‌ای که میخواهید میتوانید استفاده کنید. برای جذب پول و ثروت، جذب یک رابطه عاشقانه خوب و زیبا، جذب منزل، ماشین و یا حتی شغل مورد نظرتان میتوانید از این قدرت ذهنی استفاده کنید. پس اصلاً تفاوتی نمی‌کند که چه چیزی را می‌خواهید برای تمام خواسته‌ها و اهداف تان میتوانید از قدرت بی نظیر و نامحدود تجسم خلاق استفاده کنید.

شیوه تجسم خلاق

همین که بتوانید بر روی موضوعی که در ذهنتان فکر کنید یا آنرا ببینید و یا حس کنید برای ادامه کار کافی است.

مشکلات خاص تجسم خلاق

ممکن است فردی حس کند قادر به تجسم کردن نیست معمولاً این وضعیت ناشی از یک نوع ترس است. به عنوان نمونه یکی از دانشجویان موقع مدیتیشین خوابش می‌برد که دلیل آن ترس ناشی از احساسات عاطفی زیادی بود.

۴ گام اصلی برای تجسم خلاق:

- هدفتان را معلوم کنید

- افکار و رویدادهایتان را واضح و روشن ایجاد کنید (ساختن تصویر ذهنی)

- اغلب بر روی آن تمرکز کنید

- به آن انرژی مثبت بدهید (با عبارات تاکیدی)

انرژیتان را برای خلق کردن، نه خراب کردن استفاده کنید

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ …

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺍﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺟﺬﺍﺏ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﯾﻤﺎﻥ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ.

شیوه کار تجسم خلاق

دنیای مادی منشا انرژی است: جهانی که ما در آن زندگی میکنیم از انرژی تشکیل یافته است شاید ما سطوح گوناگون اشیاء را با احساس‌هایی فیزیکی ظاهرا جدا از هم بدانیم، ولی در واقع تمام اشیا از بزرگترین آن گرفته تا کوچک‌ترین زره که شامل اتم و کوچک‌تر از آن است به انرژی محض تبدیل میشوند. فکر دارای یک انرژی نسبتا خوب است بنابراین خیلی تند تغییر می‌کند ماده از انرژی نسبتا غلیظ و متراکم تری تشکیل یافته، به همین خاطر اهسته‌تر تغییر می‌کند.

انرژی خاصیت‌های مغناطیستی دارد: طبق قانون‌های فیزیکی نیرو‌های دارای کیفیت و ارتعاش شبیه همدیگر را جذب می‌کنند همچنین احساسات هم از انرژی مغناطیستی برخوردارند که این انرژی را از طبیعت شبیه خود جذب می‌کند ما می‌توانیم این اصل را در کار‌های روزانه مان مشاهده کنیم به عنوان مثال موقعی که بطور اتفاقی کسی را ببینیم که همان موقع به او فکر می‌کنیم.

فرم تابع افکار است: فکر بر خلاف صورت‌های غلیظ‌تر انرژی از سرعت و تحرک بالایی برخوردار است. فکر انجام دادن کاری یا ساختن چیزی از اجزای آن سبقت می‌گیرد یعنی انجام هر کاری ابتدا به صورت یک فکر یا تصور به وجود می‌آید.

تجسم شبیه نقشه‌ای است که یک خیال را برای ما به گونه یک شکل ایجاد می‌کند آنگاه انرژی را در یک میدان مغناطیستی جذب نموده و آنرا به طرف تشکیل آن شکل راهنمایی می‌کند.

قانون تشعشع و جاذبه: طبق قانون سوم نیوتن هر عمل عکس العملی دارد مساوی و در جهت خلاف آن منظور این است که باتوجه به عقاید و افکارمان، آن چه انتظار وقوع آنرا داریم و قویا بطور واضح آنرا تجسم می‌کنیم در زندگیمان به آن جهت جذب خواهیم شد.

هنگامی که افکار منفی را در ذهن مان پرورش می‌دهیم و حس ناامنی و ترس میکنیم از همان اشخاص وشرایطی که دوری می‌کنیم به سراغ مان می‌آید. از طرفی با پرورش احساسات مثبت و تجسم خوشحالی به طرف اشخاص و موقعیت‌های مناسب متمایل خواهیم گردید.

استفاده از تجسم خلاق: تغییر تنها به وسیله اندیشه مثبت رخ نمی‌دهد بلکه احتیاج به جست و جو و کشف عمیق‌ترین و اصلی‌ترین رفتار‌های روزانه و آنگاه تغییر آن‌ها دارید. نخست امکان دارد شما از تجسم خلاق در دوه‌های خاص و برای هدف‌های معین استفاده کنید با تمرین و تکرار این کار را به عادت تبدیل کنید. با این کار اعتماد به نفس شما افزایش یافته و به نتیجه مناسب خواهید رسید. فواید دیگر تجسم خلاق این است که میتوانید لحظه لحظه زندگی تان را آن طور که سزاوار است خلق کنید.

تمرین اصلی تجسم خلاق

راحت بنشینید یا دراز بکشید. از نوک انگشتان پا شروع کنید به شل کردن و رها کردن عضلات، تا به فرق سر برسید و حس کنید با هر نفسی که اهسته و عمیق از شکم می‌کشید، همه‌ی فشار‌ها از اجزای بدنتان بیرون میرود.

از یک تا ده بشمرید و به خودتان بگویید که با هر شماره آرام‌تر می‌شوید. وقتی در همه‌ی اجزای بدنتان حس راحتی کردید، خواسته‌ی خودتان را به شکل دلخواهتان مجسم کنید. ببینید همه چیز دقیقا” براساس میلتان پیش میرود. اگر چیزی که می‌خواهید یک شئ هست خودتان را در حال لذت بردن از ان مجسم کنید.

اگر یک وضعیت است، خودتان را شاد در ان وضعیت ببینید. به خودتان بگویید:اکنون این یا چیزی بهتر، به شیوه‌ی کاملا رضایتبخش، و از راه‌هایی بسیار هماهنگ، به خیر و صلاح همه‌ی اشخاص ذینفع، برای من متجلی می‌شود. این تمرین را تنها تا هنگامی که برایتان شادی بخش است انجام بدهید. پس طول مدتش مهم نیست. اما بهترین زمان انجام آن، آلفای پیش از خواب و بعد از خواب است. یعنی بیست دقیقه قبل و بعد از خواب.

منبع: برنا

برچسب ها: تجسم ، تکنیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار