گزارش ترافیکی ۲ فروردین؛

ترافیک در جاده کرج-چالوس و آزادراه کرج-تهران

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از سد امیرکبیر تا گچسر در جاده کرج - چالوس، نیمه سنگین گزارش شده است.

زندی فر گفت: ترافیک از کرج تا بیلقان، نیمه سنگین؛ از بیلقان تا آدران، نیمه سنگین؛ از آدران تا بیلقان، نیمه‌سنگین؛ از آدران تا سد امیرکبیر، نیمه‌سنگین؛ از سد امیرکبیر تا گچسر، نیمه سنگین؛ از گچسر تا کندوان، روان و از کندوان تا هزارچم، روان؛ از کندوان تا گچسر، روان و گچسر تا سد امیرکبیر، روان گزارش شده است.

وی خاطر نشان کرد: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین؛ از این نقطه تا عوارضی قدیم تهران، سنگین و از این نقطه تا تهران نیز نیمه سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران-کرج از پایتخت تا عوارضی قدیم این شهر، نیمه سنگین، از این نقطه تا کیلومتر ۲۵ آزادراه، سنگین و از این نقطه تا کرج، سنگین است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا گلشهر، نیمه سنگین و عکس آن نیز به همین صورت است.

زندی فر گفت: همچنین ترافیک در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان روان است

او می‌گوید: ترافیک از تهران تا تونل شماره ۱۶ آزادراه تهران-شمال روان گزارش شده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار