سازمان مجاهدین؛ از تأسیس تا فعالیت‌های نظامی + تصاویر

حیات سازمان مجاهدین خلق را می‌توان به پنج دوره شامل دوره تأسیس، اعدام رهبران، اعلام رسمی مارکسیسم شدن، فعالیت های سیاسی و نظامی تقسیم کرد.

چند نفر از شاگردان جوان مهندس مهدی بازرگان که عمدتا از طیف دانشجو بودند، در دهه سی شمسی در نهضت مقاومت ملی و سپس در نهضت ‏آزادی تجربه سیاسی اندوخته بودند، در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را پایه‏‌گذاری کردند. محمد حنیف‏‌نژاد، سعیدمحسن و عبدی نیک‌بین هسته اولیه سازمان مجاهدین (منافقین فعلی) را تشکیل دادند. اندکی بعد بدیع ‏زادگان، باکری، علی‏ مشکین ‏فام، ناصر صادق، علی میهن دوست، حسین روحانی و شماری دیگر به آنان پیوستند.


بیشتربخوانید


تقی شهرام سعید محسن

پدید آمدن فضای جدید در فرهنگ سیاسی نسلی که طی تحولات ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ بالیده بود، می‏‌توانست پدید آمدن جریان‏‌هایی مانند مجاهدین را توجیه کند. بیشتر این افراد از اعضاء یا سمپات‏‌های نهضت آزادی بودند که به تدریج از مشی سیاسی آنان روی گردان شده و چاره را در مبارزه مسلحانه بر ضد شاه‏ جستجو کردند. آنچه در جریان قیام پانزدهم خرداد پیش آمده بود، در ایجاد نوعی مبارزه قهرآمیز کاملا مؤثر بود و دقیقا همین امر سبب شد تا گروه‏‌هایی مانند مؤتلفه، حزب ملل و سازمان مجاهدین استراتژی جدیدی را در پیش گیرند. به عبارت دیگر، پیدایش این گروه به لحاظ سیاسی، معلول برخوردهای خشن حکومت شاه با مخالفان در جریان رویدادهای نهضت اسلامی ‏است که در رویارویی با آن، پاسخ‏ها و روش‌های سیاسی نهضت آزادی، در نگاه آنان، پاسخ‏‌های معقول و راه‏گشا به حساب‏ نمی‌آمد. عامل مؤثر دیگر در رویکرد جدید این گروه، تأثیرپذیری از جنبش‏‌های انقلابی - مارکسیستی معاصر بود. فعالیت گروهی آنان به طور رسمی از شهریور سال ۴۴ آغاز شد و مؤسسین در قدم ‏نخست، به دلیل ناکافی دانستن تفسیر رسمی از دین، با ایجاد گروه‏‌های بحث، به تدوین ‏ایدئولوژی دینی و سیاسی خود پرداختند و کوشیدند تا متونی را تدوین کنند که بتواند به ‏عنوان متن آموزشی در سازمان مورد استفاده قرار گیرد. همین جا بود که سنگ‌های نخستین بزرگترین سازمان تروریستی تاریخ ایران گذاشته شد.

بر همین اساس برای آشنایی بیشتر با تاریخچه فعالیت‌های این سازمان تروریستی با قاسم تبریزی پژوهشگر و محقق تاریخ معاصر به گفت‌وگو پرداختیم که بخش اول آن تقدیم مخاطبان می‌شود.

*حیات سازمان مجاهدین خلق ایران «منافقین» را به چند دوره می‌توان تقسیم کرد؟

-حیات سازمان مجاهدین خلق را می‌توان به پنج دوره شامل دوره اول و تأسیس سازمان از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰، دوره دوم و جریان اعدام رهبران سازمان از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳، دوره سوم و جریان مارکسیسم از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷، دوره چهارم و فعالیت‌های سیاسی سازمان از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ و دوره پنجم اختصاص به فعالیت‌های نظامی این سازمان دارد که از ۱۳۶۰ آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد.

*با توجه به اوضاع سیاسی ایران و جهان چه شد که سازمان تاسیس شد و از چه زمانی به صورت تشکیلاتی فعال شد؟

-برای آغاز صحبت خوب است که به اوضاع سیاسی جهان و ایران اشاره شود و شرایط مورد توجه قرار گیرد.

در دهه ۱۳۴۰ شمسی یا ۱۹۶۰ میلادی جو مبارزه ضد استعماری در دنیا حاکم بود بخصوص در آمریکای لاتین مبارزات مسلحانه و در آفریقا و الجزایر نهضت‌هایی به وجود آمده بودند که غیر از الجزایر سایر کشورها همه گرایش به چپ داشتند. در ایران نیز آمریکایی‌ها تغییر ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را دنبال می‌کردند؛ از این رو دولت کندی طرحی را داده بود که شاه باید بر اساس آن عمل می‌کرد. همین جا بود که امام خمینی (ره) و دیگر مراجع عظام تقلید در برابر اجرای این طرح اعتراض کردند و وقایعی چون حوادث مدرسه فیضیه در دوم فروردین و قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ پدید آمد و کشتار وسیعی در سراسر کشور صورت گرفت که نهایتاً بحث کاپیتولاسیون و مبارزه امام با آمریکایی که منجر به تبعید ایشان شد، به وجود آمد.

در همین سال‌ها بود که نهضت با مشی امام از درون شروع شده بود و برخی از سیاسیون از جبهه ملی، حزب توده و غیره نیز دچار یاس و ناامیدی شده بودند و باور داشتند که دیگر نمی‌توان کاری کرد و آمریکایی‌ها در کشور استقرار یافتند. بخصوص جبهه ملی معتقد بود که ایران نباید با آمریکایی‌ها درگیر شود. اما مشی امام این بود که بیداری و آگاهی بخشی به جامعه باید بر اساس مبانی اسلام و به دور از هر گونه کودتا، مبارزه نظامی و اقدامات تروریستی صورت بپذیرد و این حرکت باید با هدف بیدار سازی و بر محور معارف و مبانی اسلامی استوار باشد.

در اینجا بود که دو جریان مبارزاتی پدید آمد که یکی از آنها چریک‌های فدایی خلق بود. با توجه به اینکه حزب توده در این سال‌ها ناکارآمد شده و روابط ایران و شوروی نیز رو به بهبود بود لذا آنان احساس کردند که دیگر کاری از دست شوروی بر نمی‌آید خصوصاً در همین دوره مائو تسه تونگ رهبر کشور چین اعلام کرد شوروی سوسیالیست نیست بلکه سوسیالیست امپریالیسم است و او یک امپریالیست و جهان خوار تبدیل شده است. اشرف دهقانی بر اساس نظریه مبارزاتی مائو در سیاهکل مبارزه مسلحانه خود را آغاز کرد.

در بین اعضای مسلمان نهضت آزادی و جبهه ملی سه تن با نام‌های محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک بین با یکدیگر متحد شدند و تصمیم گرفتند تا آنها نیز آغازگر یک مبارزه باشند و بعد از بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که ما مسلمان هستیم و مبانی فکرمان اسلام است ولی اسلام دین مبارزه نیست و روش و دستور مبارزه صادر نمی‌کند اما مارکسیسم علم مبارزه است بنابراین باید مبانی مبارزه را از مارکسیسم بگیریم از اینجا بود که خط انحراف آغاز شد. یعنی یک نوع التقاط و وحدت بین مبانی اسلام و مارکسیسم به وجود آوردند غافل از اینکه مارکسیسم افیون جامعه و ضد دین است و اسلام ضد مارکسیسم محسوب می‌شود. آنان با مبانی توحید مشکل داشتند لذا با این تفکر پیش رفتند. بعضی معتقد هستند که آنها فریب خوردند، برخی دیگر معتقدند چون نیک بین مارکسیست بود اعضای گروه را به این سمت هدایت کرد دسته‌ای دیگر نیز می‌گویند شعاعیان این مسیر را نشان داد مسیر و روشی که عمدتاً در کشورهای آمریکایی و آفریقایی آغاز شده بود. افراد یاد شده بین سال‌های ۴۴ تا ۴۷ به فکر طراحی سازمان افتادند.

*از عضوگیری و تدوین ایدئولوژی سازمان بگوئید؟

-آنها سال ۴۷ اقدام به عضوگیری می‌کنند. در اینجا مرحله دوم انحراف کلید می‌خورد. برای مثال محمودعسگری زاده اعلام می‌کند می‌تواند مسؤول اقتصاد سازمان شود بر همین اساس تمام کتاب‌های اقتصادی مارکسیسم را مورد مطالعه قرار می‌دهد تا بتواند یک کتاب اقتصادی بنویسد.

*عنوان کتاب چه بود؟

-کتاب «اقتصاد به زبان ساده» بود. در حقیقت کتب اقتصادی سازمان همان مبانی مارکسیسم بود که به نام اقتصاد اسلامی منتشر شد. همچنین کتاب دیگری با عنوان «شناخت» می‌نویسند که محتوای آن کاملاً برگرفته از کتاب مائو بود اما چند آیه قرآن به آن اضافه می‌کنند تا رنگ و بوی اسلامی داشته باشد تا اینگونه بگویند ما مسلمان هستیم.

*زمانی که سازمان مجاهدین در سال‌های ۴۷ و ۵۰ اقدام به عضوگیری می‌کنند آیا از همان آغاز خانه‌های تیمی هم شکل می‌گیرد؟

-گروهک منافقین بعد از عضو گیری خانه‌های تیمی تشکیل می‌دهند. در این دوره حتی برخی از اعضا به اردن و لبنان اعزام می‌شوند تا آنجا آموزش‌های نظامی را فرا بگیرند.

*به هر حال برای انجام این نوع اقدامات سازمان نیازمند بودجه بود، آنها از نطر مالی چگونه تأمین می‌شدند؟

-نکته بسیار ظریفی در این زمینه وجود دارد؛ آنها چون مسلمان بودند و به عنوان افراد متدین شناخته می‌شدند و به مسجد هدایت و جلیلی رفت و آمد داشتند و همچنین با بعضی از علما همراه بودند علما آنها را به عنوان شخص تأیید می‌کردند در عین حال اعضای جریان هرگز به علما نگفته بودند که ما کتاب‌هایی را نیز با مبانی مارکسیسم نوشته‌ایم برای همین آیت الله سید محمود طالقانی، آیت الله مرتضی مطهری، آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله عبدالرحیم ربانی نمی‌دانستند آنها چه کارهایی انجام داده‌اند و به خیال اینکه اعضای سازمان افرادی متدین هستند از نظر اقتصادی به آنها کمک می‌کردند.

*بعد از فراگیری آموزش‌های نظامی بفرمائید سازمان چه زمانی تصمیم به تهیه سلاح می‌کند؟

-سال ۴۹ بود که سازمان چریکی فدای خلق در سیاهکل عملیات را شروع می‌کنند و سازمان مجاهدین خلق برای آنکه از آنها عقب نمانند جلسه می‌گذارند و می‌گویند ما نیز باید به تهیه سلاح اقدام کنیم.

*از چه طریقی این کار انجام می‌شود؟

-یکی از اعضای حزب توده که کرد بود سال‌های ۲۴ تا ۳۵ از کردستان برای اعضای حزب توده اسلحه تهیه می‌کرد. مهندس عزت الله سحابی یکی از اعضای سازمان مجاهدین در زندان با وی آشنا می‌شود با اینکه او می‌دانست که آن فرد توده‌ای است اما او را به اعضای مجاهدین معرفی می‌کند تا از این طریق اقدم به تهیه اسلحه کنند غافل از اینکه آن فرد دیگر منبع ساواک شده بود و در زندان با ساواک همکاری می‌کرد لذا این گزارش به گوش ساواک می‌رسد که اعضای سازمان مجاهدین خلق درصدد تهیه اسلحه هستند. ساواک نیز دستور می‌دهد تا اسلحه‌ها تهیه شود تا بتواند به واسطه آن اعضای سازمان را شناسایی و دستگیر کند. وقتی محموله‌ها می‌رسد و به درب خانه‌های تیمی ارسال می‌شود ساواک همان موقع افراد ساکن در این خانه‌ها را دستگیر می‌کند که می‌توان گفت در این ماجرا قریب به ۹۰ درصد اعضای سازمان دستگیر می‌شوند.

*رهبران سازمان در اینجا محکوم به اعدام می‌شوند؟

بله، در زندان برخی از این افراد دستگیر شده اعتراف می‌کنند که هدف آنان از تشکیل سازمان و یا عضو شدن در آن راه اندازی حکومت اسلامی بوده است و اعلام می‌کنند که ما به مارکسیسم به عنوان علم مبارزه نگاه می‌کنیم و از خودشان به این صورت دفاع کردند. در این ماجرا حکم اعدام بعضی از رهبران سازمان از جمله محمد حنیف‌نژاد، علی‌اصغر بدیع‌زادگان، عبدالرسول مشکین‌فام و … صادر می‌شود.

* در بین اعضای دستگیر شده مسعود رجوی هم بوده است پس چرا او به اعدام محکوم نمی‌شود؟

-در بین افراد دستگیر شده مسعود رجوی خاصه با ساواک همکاری می‌کند. لازم به ذکر است برادر او در سوئیس در دفتر سازمان ملل بود و منبع ساواک به شمار می‌رفت بر همین اساس او تلاش کرد که برادرش اعدام نشود در عین حال رجوی نیز از همان زندان با ساواک همکاری می‌کرد.

*آیا در این زمینه اسنادی هم وجود دارد؟

-بله، اسناد این همکاری موجود است که در این اسناد نصیری اعلام می‌کند به دلیل همکاری‌های نزدیکی که مسعود رجوی با ساواک داشت او مستوجب یک درجه تخفیف است بر همین اساس مسعود رجوی از اعدام رها می‌شود. در اینجا است که نسل اول موسسین سازمان مجاهدین خلق یا اعدام می‌شوند یا حکم زندان برای آنان صادر می‌شود. البته تعدادی از اعضای سازمان مانند رضایی در بیرون از زندان بودند و همواره تلاش می‌کردند تا مجدد سازمان را احیا کنند و این تلاش‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۳ می‌شود.

*از تغییر ایدوئولوژی و روند مارکسیست شدن سازمان در این دوره بگویید؟

-در این دوره اعضا آن مطالعات اسلامی را که قبلاً داشتند را تعطیل می‌کنند و تنها هدفشان انجام عملیات بود تا بتوانند به حکومت ضربه بزنند؛ بر همین اساس فعالیت خود را با همین هدف آغاز کردند. در اینجا واقعه‌ای رخ می‌دهد که محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر به آن مشکوک هستند و در این زمینه سندی نیز در دست نیست و آن این است که یکی از اعضای سازمان به نام تقی شهرام در سال‌های بین ۱۳۴۸ الی ۱۳۴۹ دستگیر و از زندان قصر به ساری تبعید می‌شود. در ساری او فعالیت‌ها و مطالعات خود را آغاز می‌کند و یکی از اعضای اتحادیه چپ گروه سرخ با نام حسین عزتی با شهرام آشنا می‌شود و مبانی مارکسیسم را به او آموزش می‌دهد و شهرام مارکسیست می‌شود.

یکی از مأموران شهربانی در همین زندان که در حال تحصیل بود تا بتواند دیپلم خود را بگیرد نزد شهرام و حسین می‌آمد تا از آنان ریاضی فرا بگیرد بر همین اساس در این رابطه او نیز تحت تأثیر افکار و عقاید آن دو قرار می‌گیرد و مارکسیست می‌شود. با مستحکم شدن رابطه آنها قرار می‌شود یک شب آن دو از زندان فرار کنند بر همین اساس در یکی از شب‌ها آن مأمور شهربانی درب دفاتر مأموران را از بیرون قفل می‌کند و شهرام و حسین با برداشتن اسلحه‌ها و بی‌سیم به سوی تهران حرکت می‌کنند.

در سرخه‌حصار بود که حسین عزتی از شهرام جدا می‌شود و تقی شهرام به همراه آن سروان به جنوب شهر می‌روند و همانجا یک منزل اجاره و اسلحه‌ها را آنها جاسازی می‌کنند. بعد از استقرار به رضایی پیام می‌دهند و می‌گویند ما با اسلحه از ساری به تهران آمده‌ایم؛ رضایی چون به قضیه مشکوک بود فردی را می‌فرستد تا صدق بودن این پیام را تأیید کند و تأیید می‌شود.

رضایی نیز بعد از تأیید خود را به شهرام نزدیک و با او همانند یک قهرمان رفتار می‌کند و زمینه دو مصاحبه با رادیو عراق را نیز برای شهرام فراهم می‌سازد که در این مصاحبه‌ها بحث مبارزه، استعمار ستیزی و … مطرح می‌شود. اما بعد از سه ماه رضایی در یک درگیری کشته می‌شود و شهرام با حمید اشرف ارتباط برقرار می‌کند و می‌گوید ما می‌خواهیم سازمان را مارکسیست کنیم که حمید مخالفت می‌کند و می‌گوید این کار را نکنید این کار فایده‌ای ندارد و اعضای گروه افراد مذهبی هستند؛ بعد از دو ماه از این قضیه حمید اشرف نیز کشته می‌شود. شک ما از اینجا آغاز می‌شود که شهرام در رأس سازمان قرار می‌گیرد و اواخر سال ۵۳ بیانیه‌ای را تهیه و صادر می‌کند مبنی بر اینکه سازمان مارکسیست شود و دلیل خود را چنین بیان می‌کند که اسلام پاسخگو نیست و در آن علم مبارزه وجود ندارد همچنین در مسائل اقتصادی بیخود خودمان را گرفتار کردیم و بهتر است مارکسیست شویم.

برای همین چند تن از افرادی که قبلاً مطالعات مارکسیستی داشتند و مبانی اعتقادی و معنوی آنها ریزش کرده بود و در یک بحرانی درونی سپری می‌کردند خواستار آن شدند تا مارکسیست شوند. شهرام نیز با همان افراد یک گروه هسته‌ای تشکیل می‌دهد و اعلام مارکسیسم می‌کند.

مخالفان که کشته شدند

*اعضایی که مخالف شهرام و این تغییر بودند چه می‌شوند؟

-اعضایی که مخالف شهرام بودند به تدریج یا دستگیر می‌شوند یا کشته می‌شوند که دو تن از آنان می‌توان به شریف واقفی و لباف نژاد اشاره کرد. از این رو می‌توان گفت تا سال ۱۳۵۵ چیزی از سازمان باقی نمی‌ماند و سال ۵۵ سازمان دیگر مارکسیست می‌شود.

*با توجه به فعالیت‌های شهرام، چرا خودش جز دستگیرشدگان نبود؟

-با مطالب بیان شده و وقایع روی داده کاملاً مشخص است که شهرام با برنامه آمده مضافاً بر اینکه از سال ۵۳ تا ۵۶ با توجه به فعالیت‌هایی که داشت اصلاً دستگیر نشده و در پاساژ چراغ گاز زندگی می‌کرد. سازمان نه تنها در این دوره از آن حالت اسلامی خود خارج می‌شود بلکه از نظر مبارزاتی نیز به مفاسد و فجایع می‌رسد.

وقتی خبرها به زندانیان می‌رسد برخی از آنها سازمان را رها می‌کنند و به عنوان یک فرد مذهبی فعالیت‌های اسلامی را در همان زندان آغاز می‌کنند و با رجوی و باندش درگیر می‌شوند، یک دسته از آنها هم مارکسیست می‌شوند، رجوی به یکی از این افراد که مارکسیست شده بود می‌گوید شما اعلام نکن که مارکسیست هستی و او را به عنوان امام جماعت جلو می‌گذارند و پشت سرش نماز می‌خوانند. این تاکتیکی بوده که رجوی در زندان استفاده می‌کرد تا روحیه افرادش تضعیف نشود. این نفاقی بوده که آنها بین اسلام و مارکسیست در زندان از خودشان بروز دادند.جریان مذهبی یا هیأت‌های موتلفه را ارتجاعی و چپی‌های داخل زندان را انقلابی می‌دانستند. می‌گفتند ما با ارتجاعی‌ها مانند شهید سید اسد الله لاجوردی، آقای حبیب الله عسگراولادی و شهید محمدعلی رجایی نمی‌توانیم کار کنیم، با انقلابی‌ها که منظورشان همان چپی‌ها بوده، همکاری می‌کنیم. در خارج از کشور هم تعدادی از این بچه‌ها مارکسیست می‌شوند، تعدادی هم سرگردان بودند و نمی‌دانستند که درون سازمان چه می‌گذرد.

منبع: مهر

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands
ناشناس
۱۰:۰۱ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
مجاهدین خلق = نهایت غیر قابل تصور بی رحمی و سفاکی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
مجاهدین خر، نه مجاهدین خلق.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
ته جهنم جایگاه این منافقین بی همه چیزه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
پایه واساس عقیدشون از همان روز اول برپایه انحراف گذاشته شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۰۸ فروردين ۱۴۰۲
ببینید کیه که به این نظرات منفی میده ؟ شاید از خود همین مجاهدین خلق لعنت شده هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج، حکایت حال منافقین که از پایه و بنیاد بر اساس خباثت و جنایت شکل گرفتن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
این درست است. مطلب همین است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
شما ھر کثافت کہ تو ھر فرقہ یا قومی دیدہ باشید یا شنیدہ باشید در این سازمان یکجا جمع شدہ
سازمان کثافتھاست نہ سازمان مجاھدین
آرہ در امر جنایت و کثافت کاری مجاھدت میکنن اونم از نوع سخت
لعنت خدا بر ھمشون
( مجاھدین و فرقہ بھائی و وھابی و قوم لوط و غیرہ دستہ جمعی شیاطین بہ فکر براندازی در ایران ھستن خدا نسلشون بکنہ کہ چقدر از اینھا متنفریم )
ولی کور خوندن ھیچ غلطی نمیتونن بکنن ایران ھنوز نشناختن
کہ اگر میشناختن سر خرشون خودشون کج میکردن میرفتن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۵۹ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
چرا اشتباهی تایپ کردین؟؟؟ منافقین
Iran (Islamic Republic of)
رامین ازکلن آلمان
۱۳:۰۳ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
این سازمان اوایل تروریستی نبودیک گروه ظاهرتیپی ومیلیشیای خشونت طلب وانقلابی وچریک شهری بود تمایلات اسلامی درونش رسوخ داشت ولی بعدازانحراف مسعودمیزپرست که همه ی اصول اسمی ورسمی سازمان رابه تروریستی برای جیره گرفتن ازاسلوب استکباری که خودش درکتاب انقلابی گری صهیونیسم وامپرلیالیسم بردومجادین رابه حرم سرابان ونفوذی وجیره بگیرونوعی مبارزپولی ایجادکرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
این بدبختهای ساده لوح که در دام غربیها قرار گرفته وراهی مشابه داعش دارند عمر خود را تباه کردند وبجز ضربه زدن به خود وخلق خود ندارند
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۴:۰۱ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
با سلام
لطفا عادی سازی نکنید
"سازمان منافقین"
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
این گروه صورت هرچه جنایتکار تاریخ را سفید کرد اینها از پست ترین موجودات روی زمین بودند اینها از داعش بدترن داعش را اینها ساختن لعنت بر شیر مادر مریم رجوی هزار شوهر ومسعود بی پدر مادر باد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۲ ۰۹ فروردين ۱۴۰۲
لعنت بر جد و آبادش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
هرموقع اسم این وحشی های از خدا بیخبر را میشنوم یاد تکه های گوشت ادمهایی میافتم که توسط این گرو با بمب گداری در کوشه کوشه تهران من الجمله راه آهن تکه تکه شدند واین بیشرمها خود را مجاهد خلق مینامیدندولی اینها قاتلان خلق بودند مرگ بر این شیطان صفتهای پست فطرت که خیلی ها گول حرفهای قشنگ اینها را خوردند ونابود شدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
مجاهدین خلق؟!
دشمنان خلق...
به نام خلق،،، به کام حلق...
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۳۵ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
خواهشا ننویسید مجاهدین. مجاهد شهید دکتر چمران بود مجاهد واقعی عزیزانی بودن که به دست این بی شرفهای وطن فروش شهید شدن
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۷:۱۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
مقاله در مورد سازمانی است که عنوان اولیه آن مجاهدین ....بوده. و گرنه کسی بر منافق و جنایتکار بودن آنان بحث و حرف و شکی ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
عبدالمجید سجادیان
۱۴:۳۹ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
سوال از باشگاه خبرنگاران
چه نیازی بوده که ازاین سازمان وحشی کثیف بی شرف مطلب بگذارید .
اسم این سازمان نباید این سایت باشد که چی هستند وکی می باشند
هرایرانی باشعور وبافهم میداند این گروهک کثیف ولجن چیست .
این گروهک کثیف درهشت سال جنگ تحمیلی عراق با ایران نزدیک به لشکر درعراق تشکیل داد و عملیات های برعلیه رزمندگان درجبهه های جنگ انجام دادونزدیک به ده هزارنفر درجبهه های جنگ شهید کرد وریسشان رجوی احمق وداردسته اش می رفتند نزدصدام حسین جایزه می گرفتند .وطن فروشی به این بی شرمی سراغ ندارم
هرکس ازاین گروه حمایت کند جانش وخونش مباح می باشد.
بنده
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۳۹ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
دوست عزیز شما می فرمائید در مورد این سازمان وحشی چیزی ننویسند شاید هم نسلهای ما به صورت جسته و گریخته چیزی از وحشی گریهای این سازمان تروریستی شنیده اند آیا جوانان و نوجوانان امروزی که سر در لپ تاپ و گوشی دارند و اوج هیجانشون پابجی و کلش و .. هست چیزی از خباثتها و جنایتهای اینها میدانند آیا تا حالا چیزی در مورد عملیات مرصاد شنیده اند و یا کشتن و زنده پوست کنند فلان پاسدار و فلان معلم پس باید هر لحظه و هر جا حتی به ماها که ذهن فراموش کار داریم یاداور بشه که اینها حیواناتی بودند در پوشش انسان
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۷:۰۸ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
کاملا در اشتباه هستی.
نوجوانان و حتی جوانان شناخت کاملی از این منافقان جنایتکار ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
اینها را جوانهای ما خوب نمیشناسند ما که با چشم خودمانددیدیم چقدر اینها در تنگنای انقلاب وجنگ با مردم دشمنی کردند به کمک صدام رفتند بمب گداری کردند ترور کردند سربریدن آتش زدند غارت کردند گرا به هواپیماهای بعثی دادند تا راحت بمب باران کنند عملیاتهای ایران را لو دادند رئیس جمهور نخست وزیر رئیس مجلس نمایندگان مردم را شهید کردند به زن وبچه شیر خوار هم رحم نکردند ننگ بر این منافقین کافر باد مگر بر مریم رجوی که لحظه میشد همسر یکی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
اینا اصلا تروریستی اعلان شده بود پمپئوا ینا روبا چکش اهنین ازلیست دراوردبیرون والان خودش هم دراین خباثت معطل مونده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
بازهم یک تیتر اشتباه !!
حتما" منظورتان سازمان منافقینه !!!!
Germany
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
یک مشت جنایتکار بی شرف و وحشی بودن با افکاری پوسیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
سازمانی که برای رسیدن به قدرت حاضره با شیطان هم ببنده....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
انشا الله روزی هم تیتر می زنید از تاسیس تا سقوط مرگ بر منافقین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
لطفا درباره حزب توده هم بنویسید باتشکر.مطالب آموزشی‌ بیشتری بگذارید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
این مجاهدین خلقی که الان هست فقط اسمه وگرنه هیچ کارایی ندارد و یه مشت پیرمرد و پیرزن که راه برگشت ندارن موندن توش وگرنه هیچ نیروی جوانی ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
می شه قیافه های اینها رو هی نشون ندید؟ حال بهم زن هستند و روز آدم خراب می شه
Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۲۰:۲۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
بهتره در مورد روابط درونی این گروهک هم مطلب بزنید چون خیلی عبرت آمیزه و اینکه چطور افراد ناراضی در درونشان تحت فشار هستند و اینکه در درون خیلی با بیرون و آنچه که برای مردم (البته در شعارهایشان که مثلاً آزادی و برابری میخوان) ولی در درونشان چقدر تبعیض وجود داره ، همه چیز درون گروهک زنانه و مردانه هست مثل پمپ بنزین در قرارگاهشون زنانه و مردانه هست و همینطور چقدر از زندگی افراد به صورت عادی تنفر دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
شرم بر شما باد ای منافقان، از طرف مردم ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
برادران وخواهران عزیز یک زمان جرات نداشتیم داخل خیابان از ترس این منافقین خدا بیخبر راه بریم هرلحطه احساس میکردیم الان بغل ما بمب منفجر میشه یا اینکه چندتا موتور هزار از یک کوچه بیرون میاد مارا به رگبار می بندد وفرار میکند اگر جای شلوغ میرفتیم احساس خطر میکردیم مخصوصا سال ۶۰ و۶۱ که اوج وحشیگری اینها در تمام شهرها بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
مرگ بر منافقین مرگ بر مریم رجوی مرگ بر تمام اعضای منافقین الهی که که کلا نابود بشن به حق علی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
یعنی ملعون تر منفورتر جنایت کار تر از این مخلوقات خدا نیافریده
که خودی و بیخودی دوست و دشمن از اینها متنفر هستن شکر خدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
سازمان مجاهدین خلق مانند خوارج در زمان امام علی (ع) هستند حتی بدتر از خوارج آن زمان.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
خوارج از اینا بهتربودن امام علی علیه السلام در باره شون میگه به خوارج رحم کنید چون دنبال حق بودن ولی گمراه شدن با اونایی که دنبال ناحق وباطل هستن فرق داشتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
باید کتابها نویسندگان با جمع آوری مدارک موثق بنویسند تا آیندگان بدانند که دشمن اصلی مردم ایران وانقلاب وحتی جهان اسلام کیست اینها حتی به مردم مسلمان عراق که ضد صدام بودند رحم نکردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
دانشگاه صنعتی شریف.
Iran (Islamic Republic of)
بالام از زمان خاتمی
۱۵:۵۶ ۰۸ فروردين ۱۴۰۲
در فیلم ماجرای نیمروز شهادت مجید شریف واقفی رو توضیح میده حتما ببینید
ایشون اسلام‌گرا بود که از زمان مارکسیست شدن این سازمان تروریستی، از سازمان اومد بیرون نامردا هم شهیدش کردن