پتانسیل تجهیز سالانه ۴۰۰ هزارهکتار اراضی به سامانه های نوین آبیاری وجود دارد

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار اراضی آبی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند.

آقای فریبرز عباسی گفت: بنابر آمار تاکنون حدود ۲‌.۵ میلیون هکتار اراضی آبی با اعتبارات دولتی و ۳۰۰ هزارهکتار با هزینه بهره بردار و بدون استفاده از اعتبارات دولتی به سامانه نوین آبیاری مجهز شدند.

به گفته او، سامانه های نوین آبیاری در ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار از اراضی و باغات در استان های مختلف در حال اجراست که سال گذشته بیش از ۴۶ هزارهکتار از اراضی آبی به انواع سامانه ها تجهیز شدند، درحالیکه تا پایان سال تنها ۵۰ درصد اعتبارات مصوب تخصیص داده شده بود.

عباسی ادامه داد: در بودجه امسال هم یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های سامانه های نوین آبیاری در نظر گرفته شده که با سال قبل تفاوتی ندارد. با این میزان اعتبار تنها اجرای سامانه در ۵۰ هزارهکتار وجود دارد.

مجری طرح توسعه سامانه نوین آبیاری با بیان اینکه پتانسیل تجهیز سالانه ۴۰۰ هزارهکتار اراضی به سامانه نوین آبیاری وجود دارد، گفت: در صورت تامین اعتبار ظرف ۴ تا ۵ سال امکان تجهیز اراضی به سامانه های نوین آبیاری وجود دارد چراکه رویکرد ما در توسعه سامانه های نوین بهره وری بالاست.

او با بیان اینکه سامانه آبیاری موضعی همچون قطره ای، طیف و زیرسطحی بیشترین راندمان را دارد، گفت: با توجه به افزایش عملکرد سامانه های نوین آبیاری، اولویت توسعه این سامانه هاست.

مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری گفت: با توجه به آنکه توسعه سامانه ها سرمایه گذاری موثر پربازده است که ظرف ۲ تا ۳ سال به ثمر می نشیند، بنابراین استفاده از فناوری های نوین و تکنولوژی به ارتقای کیفی توسعه سامانه ها کمک‌می‌کند که در کاهش هزینه ها تاثیر بسزایی دارد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار