پایان خرداد آخرین فرصت برای ارائه اظهار نامه مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت:صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خود را به سازمان امورمالیاتی ارائه کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: صاحبان مشاغل تا پایان خرداد فرصت دارند تا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ خود را به شکل الکترونیکی ارائه و از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کنند.

عباس مزیکی افزود: تمام صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ حداکثر تا ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم که ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل می‌شوند و در فرصت باقی مانده باید به سامانه این درگاه به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

او گفت: در صورتی که فرم مالیات مقطوع برای مودیان در ده خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ۱۰۰ بوده و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد معاف هستند.

مزیکی افزود: صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع دستورالعمل تبصره ۱۰۰ را به صورت یک جا تا پایان خرداد ندارند مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: صاحبان مشاغلی که برای آن‌ها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشود، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند و مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.