آغاز برداشت خوشه‌های طلایی در تفت

مدیرجهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۴۵۰ تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شود.

محمد جعفری مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تفت با اشاره به اینکه خردادماه فصل برداشت خوشه‌های طلایی در تفت است، افزود:گندم از نظر تولید و سطح زیرکشت یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی کشور است و افزایش تولیدآن روزبه روزموردتوجه بیشترقرارمی گیرد. 

او بیان کرد:این محصول از نظر اقتصادی وتامین غذای اصلی ازاهمیت بسیاری برخورداراست ویک محصول استراتژیک در تمام دنیابه حساب می‌آید.
 
جعفری اظهارامیدواری کرد:پیش بینی می‌شودامسال بیش از۴۵۰تن گندم ازمزارع تفت برداشت شود.

کاوه صالحی رئیس اداره بهبودتولیدات گیاهی شهرستان تفت نیزدراین زمینه افزود:همزمان باآغاز برداشت گندم عملیات کل گیری این محصول نیزدرشهرستان تفت آغازشده است.

کاوه صالحی گفت:کل گیری ازمزارع گندم درشرایط شوری دهشیر باهدف مقایسه تیمار‌های مختلف کودی برعملکرد گندم درحال انجام می‌باشد.

او بابیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت گندم درمنطقه دهشیر تفت قراردارد بیان کرد:برداشت گندم درشهرستان تفت ازخردادماه شروع و تااواخرتیرماه درمناطق کوهستانی ادامه دارد.

صالحی مدیریت مناسب مزرعه شامل عملیات خاک ورزی صحیح و به موقع، استفاده از بذر اصلاح شده، مصرف بهینه و به موقع کود‌های مورد نیاز و کنترل مناسب آفات و علف‌های هرز را در افزایش عملکرد این محصول حائزاهمیت دانست.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار