«بچه‌های رستا» کنکاشی برای پاسخ به سوالات نوجوانان در اندیشه‌های امام خمینی (ره)

اولیــن جلســه «بچه‌هــای رســتا» بــخاطر سـی و چهارمیـن سـالگرد ارتحـال حضرت امـام خمینـی (ره) در فرهنگسـرا‌های شـهر تهـران برگـزار می‌شـود.

سلسله نشست‌های گفتگو محور ویژه نوجوانان با عنوان «بچه‌های رستا» با هدف ایجاد بستر عملیاتی برای نوجوانان جهت مشارکت در گفتگو و تقویت روحیه پرسشگری به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

ایــن نشســت در امتــداد تشــکیل باشــگاه مخاطبــان نوجــوان فرهنگســراهاست کــه توســط نوجوانــان طراحــی و بــا مشــارکت، راهبــری و نظــارت فرهنگســرا اجــرا می‌شود. «بچه‌های رستا» بناسـت در مناسـبت‌های مختلـف بـا انتخـاب محورهـای محتوایـی متنـوع برگـزار شـود.

نخستین نشست از این برنامه با محوریت بررسی اندیشه‌های امام خمینی (ره) در فرهنگسرا‌های اشراق، رسانه، اندیشه، عطار نیشابوری، رازی، امید، خاوران، شهید حاج قاسم سلیمانی و ولاء برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به farhangsara.ir مراجعه کنند و یا با شماره ۱۸۳۷ تماس بگیرند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار