حضور ۴۲ فرهنگی جهادگر در میدان آموزش

۴۲ معلم جهادگر برای کمک به بنیه تحصیلی دانش آموزان مستعد به روستاهای شهرستان قائنات اعزام شدند.

فرخی مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه قائنات گفت: این معلمان به مدت یک ماه و برای جبران ضعف های آموزشی مناطق روستایی، فعالیت خواهند کرد.

 او مهمترین هدف حضور معلمان جهادی درمناطق روستایی را ترویج تدریس نوین توسط دانشجو معلمان دانست و افزود: امید است در ماه های آتی با رونق گرفتن این طرح و حمایت مسئولین مربوطه و پا برجا شدن دانشگاه فرهنگیان واقع در شهرستان قاینات سبب گسترش این طرح در تمامی روستاهای قائنات و جبران ضعف های آموزشی در این مناطق علی الخصوص روستاهای مناطق محروم شویم.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.