کاهش فشار‌های تورمی با کمرنگ شدن نقش دلار در تجارت کشور‌ها

کارشناس اقتصادی گفت: حاکمیت دلار در تجارت می‌تواند مسیر را برای سرکوب اقتصادی هر کشوری فراهم کند که اگر این حاکمیت کمرنگ شود فشار تورمی و تحریمی کشور‌ها کاهشی می‌شود.

آقای غیبی پور گفت: چندین سال است که کشور در تحریم بوده و به سبب این تحریم ها و میزان وابستگی تجارت دنیا به دلار، آمریکا هموار از این ابزار یعنی دلار برای افزایش فشار استفاده کرده و به تبع کشور هایی که وابستگی بیشتری به دلار داشته اند آسیب بیشتری را متحمل شده اند بنابر این حذف دلار از تجارت یکی از گزینه های کاهش این آسیب محسوب می شود.

این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: حاکمیت دلار در تجارت می‌تواند مسیر را برای سرکوب اقتصادی هر کشوری فراهم کند که کاهش  اگر این حاکمیت کمرنگ شود  فشار تورمی و تحریمی کشور ها کاهشی می شود.

غیبی پور می گوید: انعقاد قرار دادهای دو یا چند جانبه با کشور های هدف تجاری برای داشتن روابط تجاری بدون دلار سبب تسهیل در صادرات کشور و بازگشت ارز به کشور می شود که این اقدام در اقتصادی کشور بسیار موثر خواهد بود و فشار این ابزار (دلار)کاهش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته که حذف دلار یکی از راهکار ها بوده و ایجاد مزیت در قیمت تمام شده تولید نیز اقدامی است که باید در کنار این حرکت عملیاتی شود تا شاهد کاهش فشار های اقتصادی و تورمی باشیم.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار