آرد‌هایی که رشته نشد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت۲میلیارد و۵۰۰ میلیون ریالی متهم بابت عرضه خارج ازشبکه آرد در شهرستان رزن خبرداد.

مرضیه یونسی گفت: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه۵۷ کیسه آرد در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان رزن رسیدگی شد.

اوگفت: شعبه بعد از احضار متهم و تحقیقات لازم تخلف رامحرز و متخلف رابه پرداخت۲میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال جزای نقدی و عرضه آردهادر شبکه رسمی محکوم کرد. 

یونسی گفت:متهم آرد‌های دولتی را به منظور تولید رشته در کارگاه شخصی خریداری نموده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: بازرسان اداره صمت این گزارش را تهیه و به منظور رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رزن ارسال کردند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.