مدیران مدارس در فصل ثبت نام مدارس مجاز به دریافت شهریه نیستند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: بر اساس شیوه نامه وزارتی ثبت نام، در فصل ثبت نام مدارس مجاز به دریافت شهریه نیستند.

مجید بذرافکن گفت: در راستای ارتقای آمادگی‌های نو آموزان برای ورود به فرآیند تعلیم و تربیت، کانالی در بستر شاد ویژه نوآموزان بدو ورود به دبستان از سوی اداره کل آموزش و پرورش فارس از ابتدای تابستان راه اندازی خواهد شد تا اولیا در سه ماه تابستان در کنار فرزندانشان به فرآیند آموزش به کودکان کمک کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس در گردهمایی مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شیراز با موضوع ثبت نام دانش آموزان، گفت: اگر مردم از آموزش و پرورش راضی باشند جامعه احساس رضایت می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: شرایط مدارس باید به گونه‌ای باشد که اولیا در نزدیکترین مدرسه فرزندشان را ثبت نام کنند.

بذرافکن گفت: اعتماد مردم به مدارس و نظام تعلیم و تربیت تقویت شود تا اولیا اولین مدرسه را انتخاب کنند چراکه گاهی اوقات شاهد حوادث ناگوار در جریان ایاب و ذهاب سرویس‌های مدارس هستیم.

او گفت: بر اساس شیوه نامه وزارتی ثبت نام، در فصل ثبت نام مدارس مجاز به دریافت شهریه نیستند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: مدیران خدومی در مدارس به صورت شبانه روز تلاش می‌کنند، اما متأسفانه کمتر دیده می‌شود در صورتی کوچکترین تخلف یک مدیر به شدت در فضای مجازی انعکاس می‌یابد.

او گفت: در راستای ارتقای آمادگی‌های نو آموزان برای ورود به فرآیند تعلیم و نربیت، کانالی در بستر شاد ویژه نوآموزان بدو ورود به دبستان از سوی اداره کل آموزش و پرورش فارس از ابتدای تابستان راه اندازی خواهد شد تا اولیا در سه ماه تابستان در کنار فرزندانشان به فرآیند آموزش به کودکان کمک کنند.

بذرافکن اذعان کرد: آغاز ارتباط عمده مردم با آموزش و پرورش از زمان ثبت نام فرزندانشان در مدرسه شکل می‌گیرد تصویر یا ذهنیتی که در این زمان از آموزش و پرورش پیدا می‌کنند تصویری ماندگار خواهد بود که هرگز فراموش نمی‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.