شورای معین ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی تشکیل می‌شود

اولین جلسه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

اولین جلسه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی با حضور اعضای ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان فعالان فرهنگی مردمی برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر خسروپناه در ابتدای جلسه ضمن اشاره به مصوبه جلسه پانزدهم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر تشکیل شورای معین این ستاد در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: شورای معین ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی با هدف بررسی عالمانه و دقیق مسائل و اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان شورای ستاد فرهنگی و اجتماعی تشکیل می‌شود و به همین منظور جلسات این شورا یک در هفته درمیان با حضور روسا و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های فرهنگی عضو ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی کشور در دبیرخانه برگزار خواهد شد.

تصمیم براین است تا به جهت راهبری موضوعات و مسائل اولویت‌دار میز‌های تخصصی ستاد فرهنگی و اجتماعی پروژه‌هایی برای دستگاه‌های فرهنگی تعریف شود و صرفاً به تهیه اسناد و برش‌های نقشه مهندسی فرهنگی کشور اکتفا نکنیم و سند نقشه مهندسی فرهنگی با تهیه برش هر استان به پروژه‌های استانی تبدیل شود.

وی افزود: شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور همان شورای ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه است که در هدایت‌گری و سیاست‌گذاری میز‌های تخصصی این ستاد ایفای نقش می‌نماید. شناسایی چالش‌ها، بررسی ابعاد موضوعات و مسائل و ارتباط با دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مردمی در میز‌های تخصصی این ستاد صورت می‌گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه خاطرنشان کرد: ما درصدد تغییر در الگوی هدایتگری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشارکت حداکثری نخبگان و خبرگان فرهنگی و اجتماعی در این الگوی حکمرانی در حوزه فرهنگ هستیم.

در ادامه دکتر سعیدرضا عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تلاش‌های زیاد در سال‌های گذشته برای تهیه آیین‌نامه برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه برش ۱۲ استان خاطرنشان کرد: روند تهیه برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور باید به عنوان مبنا، تقویت و دنبال شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بیان کرد: ستاد فرهنگی و اجتماعی باید ضمن ارتباط مستمر و هدفمند با دستگاه‌های فرهنگی، به‌دنبال هم‌افزایی و حل تناقضات دستگاه‌های فرهنگی باشد. وی افزود لازم است امتداد علمی و عملیاتی میز‌ها برای استقرار آن در دستگاه‌ها تمهید شود و برای این منظور باید از ظرفیت اندیشکده‌ها استفاده شود. نکته دیگر این است که باید نسبت ستاد فرهنگی و اجتماعی با شورا‌های تخصصی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ترسیم شود.

دکتر نجفی­‌خواه معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تشکر از همراهی ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین بخش فرهنگ برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: آمادگی پشتیبانی از اجرایی سازی اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سازمان برنامه‌وبودجه کشور وجود دارد. سعی داریم با تهیه گزارش دقیق از منابع حوزه فرهنگ و ارزیابی آن، گامی مؤثر در راستای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور از طریق جاری سازی این سند در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه برداریم.

دکتر حاجیلویی قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در قالب راهبرد‌های کلان استقرار قرارگاهی ستاد فرهنگی و اجتماعی در راستای تأمین مطالعات پشتیبان بخش فرهنگ برنامه هفتم بیان کرد: در ستاد فرهنگی و اجتماعی به منظور اجرایی سازی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تأمین امتداد برنامه‌ای و بودجه‌ای اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعداد ۸ پروژه محوری به جهت وضعیت شناسی تفصیلی فرهنگ و امور فرهنگی، تهیه مدل برنامه‌ریزی فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی و ارزیابی احکام فرهنگی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و تعدادی از دانشگاه‌های مطرح کشور انجام شد و نتایج آن در کمیسیون مشترک بخش فرهنگ برنامه هفتم ارائه گردید. همچنین میز‌های تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی با هدف حل مسائل اولویت‌دار طراحی‌شده است که پس از تصویب اولویت‌ها و مسائل در این شورا، برای پیگیری و اقدام موثر به روسای امور و دبیران میز‌های ستاد، ابلاغ می‌شود.

دکتر مخبر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که چند مسئله محوری محدود را در این شورا مشخص کنیم تا ستاد فرهنگی و اجتماعی با تمرکز بر این مسائل در راستای حل آن‌ها گام بردارد.

دکتر بانکی پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز خرسندی از محوریت دادن به حل مسائل فرهنگی و اجتماعی در دور جدید عنوان کرد: با توجه به تلاش‌های زیادی که از دو سال گذشته در ستاد فرهنگی و اجتماعی برای مشارکت در تدوین بخش فرهنگ برنامه هفتم صورت گرفته است، لازم است این مسیر مشارکت امتداد یابد و جلسات مشترکی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و سایر نمایندگان تا نهایی سازی برنامه هفتم برگزار شود. وی افزود: بیشتر انتظارات مقام معظم رهبری در جلسات با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون اجرای اسناد و مصوبات است و باید همانگونه که دبیر شورا عنوان فرمودند، اجرایی سازی نقشه با تعریف پروژه‌های مسئله محور دنبال شود و با تعریف پروژه‌های عملیاتی، مسیری تمهید شود که در اجرا مردم، محور باشند و دستگاه‌ها بر اجرا نظارت کنند.

وی افزود: باید هسته‌های فکری ذیل ستاد فرهنگی و اجتماعی جانمایی شود و همچنین نسبت میز‌های تخصصی این ستاد با ۱۳ راهبرد نقشه مهندسی فرهنگی کشور مشخص شود.

دکتر ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از مستندسازی مطالعات پشتیبان برنامه هفتم در ستاد فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: اسناد ملی باید در میز‌های تخصصی ستاد مورد بررسی قرار گیرد و الگوی اتصال و ارتباط میز‌های تخصصی با دستگاه‌ها و جبهه فرهنگی تعیین شود.

دکتر رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بررسی عناوین میز‌های تخصصی عنوان کرد: ما نباید با تعریف میز‌های متعدد دچار سردرگمی شویم و لازم است چند مسئله اصلی و اولویت‌دار مشخص شود و به دنبال حل آن‌ها باشیم.

در ادامه سرکار خانم دکتر سعیدی نژاد، فعال فرهنگی بیان کرد: ما فناوری به میدان آوردن مردم را در امور فرهنگی نداریم و برای حل آن باید تدبیری اندیشیده شود. وی افزود: امر فرهنگی ذو ابعاد است و جامعیت لازم است و این نگاه ساده‌انگارانه‌ای است که صرفاً وجود بودجه را برای تحقق یک امر فرهنگی کافی بدانیم بلکه کار فرهنگی پیچیدگی‌های بسیاری دارد.

در پایان جلسه پس از بررسی آیین‌نامه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی، متن آیین‌نامه به اتفاق آراء مصوب شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.