پایان خردادماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: همه صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره صد را به سامانه مالیاتی ارسال کنند.

 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: ارائه ندادن اظهارنامه مالیاتی، معافیت از ارائه دفاتر اسناد و مدارک و عدم رسیدگی و دادرسی مالیاتی انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر از ظرفیت‌های مطلوب دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ است.

عباس مزیکی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۸۵ درصد صاحبان مشاغل شرایط استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ را داشتند، افزود: کسانی که رقم فروش یا خدمات آنان بیشتر از شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان است باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

عباس مزیکی افزود:امسال با توجه به قانون بودجه کسانی که فروش آن‌ها کمتر از۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان است سازمان امور مالیاتی مالیات آن‌ها را مقطوع اعلام می‌کند.

او گفت: کسانی که به موجب قانون بودجه، مکلف به استفاده از دستگاه POS شده اند و در این خصوص اقدامی انجام نداده اند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ نمی‌توانند استفاده کنند.

مشاغلی که مطابق با قانون از نرخ صفر مالیاتی استفاده می‌کنند باید در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک اقدام کنند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.