ساخت و ساز‌های غیرمجاز در همدان افزایش داشته است

۹۰ موردساخت و ساز‌های غیرمجاز در همدان در یک ماه تخریب شده است.

یگان حفاظت امور اراضی استان همدان در حالی از تخریب و قلع و قمع ۹۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان‌های مختلف استان همدان ظرف کمتر از یک ماه خبر داد که به نظر می‌رسد تغییرکاربری‌ها و تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی در این استان به شدت رو به افزایش رفته است.

۱۸ خرداد امسال تعداد ۳۱ مورد تغییرکاربری‌های غیرمجاز در همدان و از سوی یگان حفاظت امور اراضی این شهرستان تخریب شد

همچنین در تاریخ ۳۰ فروردین و ۱۰ خرداد امسال هم به ترتیب تعداد ۶ و ۵۵ مورد تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این استان گزارش شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان و اعلام یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی استان همدان تعداد ۶ مورد از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی روستای جهان آباد و شهرستان فامنین به مساحت سه هزار و ۲۴۰ متر مربع شامل بنا، دیوارکشی، فنس کشی، محوطه سازی و احداث راه که مالکان آن‌ها بدون اخذ مجوز از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کساورزی استان اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده بودند در قالب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (تبصره ۲ ماده ۱۰ و حکم ماده ۳) مورد قلع و قمع قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش مساحت کل زمین‌های زراعی در حدود سه هکتار بوده که با دستور مقام قضایی و همکاری عوامل انتظامی، راهداری و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فامنین به حالت اولیه بازگردانده شدند.

همچنین برابر اعلام یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی تعداد سه مورد از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی روستای حسین آباد عاشوری شهرستان بهار به مساحت ۶۸۵ متر شامل بنا و دیوارکشی که مالکین آن‌ها بدون اخذ مجوز از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده بودند در قالب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات (تبصره ۲ ماده ۱۰) مورد قلع و قمع قرار گرفتند، که مساحت کل زمین‌های زراعی رفع تصرف شده ۰.۴ هکتار و به ارزش تقریبی ۶ میلیارد تومان بوده که با دستور مقام محترم قضایی و همکاری عوامل انتظامی، شهرداری و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهار به حالت اولیه بازگردانده شدند.

تعداد یک مورد از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی باغی روستای گل آباد شهرستان تویسرکان به مساحت ۲۶۰ متر شامل دیوارکشی و قطعه بندی زمین که مالک آن بدون اخذ مجوز از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده بود، مورد قلع و قمع قرار گرفت.

مساحت کل زمین باغی رفع تصرف شده ۰.۸ هکتار و به ارزش ریالی حدود ۴۰ میلیارد ریال بوده که با دستور مقام قضایی و همکاری عوامل انتظامی و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان به حالت اولیه بازگردانده شدند.

گفتنی است، در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد و بر مبنای آن هر گونه تغییرکاربری‌های غیرمجاز و خارج از قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود؛ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

برخی از مردم فریب وعده‌های دلالان را می‌خورند و با صرف هزینه‌های بالا اقدام به خرید باغ‌های تزئینی که به صورت غیرمجاز نیز در آن‌ها ساخت و ساز شده است می‌کنند و همین مساله باعث از دست دادن پول خود و همچنین تخریب اراضی کشاورزی مرغوب و محیط زیست می‌شود.

سال گذشته نیز بار‌ها گزارش‌های متعددی از تجاوز و تغییرکاربری‌های غیرمجاز در سطح اراضی زراعی و باغی این استان و از سوی متولیان اعلام شد و بر اساس این گزارش‌ها بیشترین تغییر کاربری‌های شناسایی شده به ترتیب در همدان با ۶۹۱ مورد، ملایر ۴۴۰ و بهار با ۳۹۴ مورد است و فامنین با ۴۸مورد، کمترین تغییرکاربری شناسایی شده را به خود اختصاص داده است.

سال گذشته نیز بار‌ها گزارش‌های متعددی از تجاوز و تغییرکاربری‌های غیرمجاز در سطح اراضی زراعی و باغی این استان و از سوی متولیان اعلام شد و بر اساس این گزارش‌ها بیشترین تغییر کاربری‌های شناسایی شده به ترتیب در همدان با ۶۹۱ مورد، ملایر ۴۴۰ و بهار با ۳۹۴ مورد است و فامنین با ۴۸مورد، کمترین تغییرکاربری شناسایی شده را به خود اختصاص داده است.
بر اساس ماده ۱۰ تبصره ۲ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود.

چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱)‌ماده (۱)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.

منبع: ایرنا

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.