انجام ۱۶ پرواز از ۵ فرودگاه کشور به سرزمین وحی

سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: میانگین تاخیر پرواز‌ها به سرزمین وحی به ۳۰ دقیقه رسیده است که تعداد زیادی از پرواز‌ها هم در برخی از شهر‌ها با تعجیل انجام می‌شود.

حسام قربانعلی گفت: امروز ۱۶ پرواز از ۵ فرودگاه کشور به مقاصد جده و مدینه اعزام خواهد شد که بیشترین تعداد پرواز‌ها مربوط به فرودگاه مشهد است که ۵ پرواز دارد که دو پرواز آن به شماره‌ها ۱۷۲۰ در ساعت ۶:۴۰ دقیقه به مقصد جده و پرواز ۱۷۲۲ به مقصد جده هم در ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه انجام خواهد شد.

به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دو پرواز هم  از فرودگاه شیراز به مقصد مدینه به شماره پرواز ۱۷۰۰ در ساعت ۲:۱۰ دقیقه و شماره پرواز ۱۷۳۴ هم به مقصد مدینه در ساعت ۱۹:۲۰ دقیقه انجام خواهد شد. دو پرواز هم از فرودگاه اصفهان به مقصد جده به شماره پرواز ۱۷۱۲ در ساعت ۱:۱۰ دقیقه و شماره پرواز ۱۷۱۸ در ساعت ۱۸:۱۰ دقیقه انجام خواهد شد. سه پرواز ازفرودگاه بین المللی امام خمینی به مقصد جده و دو پرواز هم به مقصد مدینه انجام خواهد شد.

او گفت: میانگین تاخیر پرواز‌ها به سرزمین وحی به ۳۰ دقیقه رسیده است که تعداد زیادی از پرواز‌ها هم در برخی از شهر‌ها با تعجیل انجام می‌شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار