واریز ۲ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خراسان شمالی

اداره کل مالیات ۲ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های  خراسان شمالی واریز کرد.

 مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: سهم شهرداری‌ها از کل واریزی مالیات بر ارزش افزوده هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال، سهم مناظق عشایری ۲۸ میلیارد ریال، سهم دهیاری‌ها ۸۸۰ میلیارد ریال و سهم روستا‌های فاقد دهیاری نیز ۱۸ میلیارد ریال است.

قهرمانلو گفت: هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال از عوارض نیز در سال ۱۴۰۰ به حساب شهرداری ها، اداره کل امور عشایر، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری واریز شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: باتوجه به روز‌های پایانی سال مالیاتی از مودیان تقاضا می‌شود که به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir مراجعه نموده و صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه فرصت دارند که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم تکمیل و به سازمان ارسال نمایند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.