طرح‌های ملی دانش‌بنیان در قالب کنسرسیوم حمایت می شوند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: کمیته ای مشترک طرح‌های ملی، ابزار‌های مستقیم و غیر مستقیم را به طرح‌های مصوب هدایت خواهد کرد.

روح الله دهقانی در نشست معرفی فعالیت‌ها و دستاورد‌های کمیته طرح‌های ملی و تصویب طرح‌های جدید گفت: باید اولویت‌ها و موضوعات حائز اولویت در قالب یک شورای راهبری، بررسی و تصویب شود.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در حمایت از طرح‌های ملی و راهبردی، جایگاه و نقشی کلیدی ایفا می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز محور و مبنای پیشبرد طرح‌های ملی و راهبردی هستند.

وی درباره چگونگی انجام این طرح‌ها، شکل‌گیری کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان و تامین مالی را دو موضوع اساسی و محوری دانست و افزود: یکی از محور‌های اساسی و اصلی در تحقق این طرح‌ها، شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بزرگ دانش‌بنیان از یک سو و تامین و تضامین مالی از سوی دیگر است. قطعا این اتفاق باید به صورت مشترک و بدون این که تداخل ماموریتی وجود داشته باشد، انجام شود.

دهقانی ادامه داد: پس از این که این کارگروه مشترک شکل بگیرد، مبنا و محور فعالیت‌ها هم افزایی است. باید در آستانه شکل‌گیری این کمیته دیدگاه‌ها مطرح و کاستی‌ها برطرف شود تا هر دو طرف به یک نقطه مشترک برسند. باید طرح‌هایی که در این کارگروه تصویب می‌شود، وظایف و مسئولیت‌های هر دو طرف به صورت مشخص و شفاف تعیین شود.

قرار شد کارگروه مشترک طرح‌های ملی، به ریاست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ابزار‌های مستقیم و غیر مستقیم را به طرح‌های مصوب هدایت کرده و زمینه ساز تحقق طرح‌های بزرگ دانش بنیان شود. در این نشست چند طرح ملی برای معرفی و تصویب جهت تامین مالی و سایر اقدامات حمایتی معرفی شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار