ادامه طرح واکسیناسیون کزاز پاکبانان سازمان مدیریت پسماند

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین از ادامه طرح واکسیناسیون کزاز پاکبانان سازمان مدیریت پسماند با همکاری مرکز بهداشت شهید بلندیان خبر داد.

مهدی امینی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: در مرحله سوم طرح واکسیناسیون کزاز پاکبانان که در ایستگاه شهید بابایی این سازمان انجام شد تعداد ٧٧ نفر از پاکبانان ایستگاه شماره ٢ در برابر بیماری کزاز واکسینه شدند.

امینی افزود: این طرح که با همکاری شبکه بهداشت شهید بلندیان قزوین در دست اجراست، بیش از ۶٠٠ نفر از پاکبانان سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در مقابل بیماری کزاز واکسینه خواهند شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار