خانه‌های سنگی اشتهارد میراث ۲ هزار ساله البرز

خانه های سنگی اشتهارد حدود۲ هزار سال قدمت دارد.

 خانه های سنگی اشتهارد واقع در مسیر جدید اشتهارد به نظر آباد قرار داد این خانه ها در ده کیلومتری اشتهارد که نشان دهنده زندگی و حیات را در زمان های دور و چیزی حدود۲ هزار سال پیش را نشان می دهد.
مجموعه خانه های سنگی اشتهارد شامل اتاف هایی دست کن در دل کوه های سنگی است که در منطقه ای با نام دایلر در استان البرز قرار دارند.
قدمت این طاق های سنگی به دوران اسامی و حتی پیش از آن بر می گردد.
اگرچه بیشتر این خانه های سنگی به علت بارش های باران و تغییر فصول فرسوده شده اند اما برخی از این خانه ها بصورت سالم باقی مانده است و جزئی از آثارات تاریخی اشتهارد محسوب می شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.