نقش محوری خوشه‌های صنعتی در توسعه اقتصادی وصنعتی

مدیرکل صمت خوزستان گفت: خوشه‌های صنعتی نقش محوری در توسعه اقتصادی وصنعتی کشور و استان خوزستان میتواند داشته باشد.

حمیدرضا فلاح مدیرکل صمت خوزستان ضمن تاکید بر روند رو به رشد تولید و ایجاد اشتغال پایدار و رفع موانع واحد‌های تولیدی سطح استان در راستای طرح و برنامه ریزی و رفع و شناسایی موانع‌های موجود جهت حفظ زنجیره ارزش و ارتباط منسجم خوشه‌های صنعتی تاکید و طی زمانبدی که در جلسه امروز مصوب گردید این مهم را از اهداف اولیه سازمان و مجموعه دانست.

او می‌گوید: امروزه توسعه و فعال کردن خوشه‌های صنعتی در عرصه صنعت و تولید می‌تواند نقش محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور و استان خوزستان ایفا نماید. 

مدیرکل صمت خوزستان گفت: اینک کسب و کار کوچک و خرد، و احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها، بهبود ارتباطات شبکه‌ای، تأکید بر حمایت‌های غیرمستقیم، ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقاء سطح همکاری واحد‌های کوچک و بزرگ و تقویت ارتباطشان با دانشگاه نقش موثری در ارتقای سطح کیفی ان‌ها خواهد داشت وباید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار