هدفمند بودن مصرف سموم در بخش کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر هدفمند بودن مصرف سموم در بخش کشاورزی گفت : مصرف سموم باید براساس نظر کارشناسان و مروجان بخش کشاورزی باشد تا مانع از مصرف بی رویه سموم در بخش کشاورزی شود.

چاله چاله رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نقش و اهمیت استفاده اصولی و کارشناسی شده از سموم گفت : مصرف سموم در بخش کشاورزی می‌بایست همراه با کار کارشناسی و توصیه شده از طرف کارشناسان امر باشد و باید مانع از مصرف بی رویه سموم در بخش کشاورزی شد.

چاله چاله بر توانمند سازی شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی جهت تقویت کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌ها و استفاده از متد جهانی تاکید کرد و افزود: نظارت‌ها می‌تواند بخش خصوصی را تقویت نماید و واگذاری فعالیت‌ها بدون نظارت قطعا سودمند نخواهد بود.

 وی افزود: وجود ساختار نظام مهندسی کشاورزی می‌تواند بستر را جهت واگذاری فعالیت‌ها و واگذاری امور تصدی گری فراهم نماید و در این راستا نتایج حاصل واگذاری‌ها را می‌بایست ارزیابی نمود.

چاله چاله ادامه داد: با توجه به نقش کارشناسان حفظ نباتات در کاهش عوامل خسارت زا افزود: لازم است ارتباط بین کارشناسان حفظ نباتات با کشاورزان حفظ شود و چنانچه وظایفی در این حوزه واگذار می‌شود می‌بایست همراه با احساس مسئولیت باشد .

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار