معدوم سازی بیش از ۱۴ تن مواد غذائی غیر قابل مصرف در سنندج

رئیس مرکز بهداشت سنندج گفت: در یک ماه گذشته بیش از ۱۴ تُن مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف در سنندج کشف و معدوم شد.

محمد شاه ویسی اظهار کرد: در شهریور ماه جاری بازرسین بهداشت محیط و حرفه ایی این مرکز ۲ هزار و ۷۲۵ بازدید از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی و ۷۶۰ مورد بازرسی از مراکز صنعتی به عمل آوردند.

رئیس مرکز بهداشت سنندج افزود: در این بازدید ها ضمن نظارت بر نحوه ارائه خدمات و میزان رعایت موازین و پروتکل‌های بهداشتی و بهداشت محیط کار در اماکن یاد شده، ۳۳ مرکز به دلیل عدم رعایت مقررات بهداشتی و قوانین ایمنی در محیط کار اخطاریه دریافت کردند.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا ۴ واحد صنفی و ۲ واحد صنعتی به علت تخلف از موازین بهداشتی به مراکز قضائی معرفی شده و ۲ واحد صنفی تهیه و توزیع مواد غذائی نیز با کسب مجوز قضائی پلمب شدند.

 شاه ویسی با اشاره به ۴۷۴ مورد آموزش شاغلین در مراکز صنعتی و تولیدی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ایی این مرکز در طی شهریور ماه سال جاری گفت: بازرسین بهداشت حرفه ایی این مرکز همچنین مواردی شامل ۱۵ مورد اندازه گیری عامل زیان آور سروصدا در محیط کار، ۱۶ مورد اندازه گیری عامل زیان آور روشنایی نامطلوب در محیط کار، ۲۲ مورد ارزیابی پوسچر نامناسب در محیط کار و ۳۲ مورد بررسی سختی و زیان آور بودن محیط کار را مورد بازرسی و بررسی قراردادند و ۷۳۸ مورد نواقص محیط کار به مسئولین و متصدیان مراکز یادشده اعلام شده است.

رئیس مرکز بهداشت سنندج گفت: در مدت زمان یاد شده بازرسین بهداشت محیط این مرکز ۷۶ مورد نمونه برداری ازمواد غذائی از مراکز عرضه و ۲۹۰ مورد نمونه برداری آب شرب از نظر بررسی کیفیت و ۸ مورد پیگیری شکوائیه مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۰ را به انجام رسانیده اند.

 وی در پایان گفت: مقدار مواد غذائی تاریخ گذشته و فاقد مصرف کشف وضبط شده در این زمان بیش از ۱۴ تن بود که بعد از سیر مراحل قانونی معدوم سازی شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.