۱۲۶ هکتار از زمین‌های کشاورزی همدان برای تولید گندم و جو زیر کشت قراردادی می‌رود

مدیرتعاون روستایی استان همدان ۱۰۰ هزار هکتار کشت قراردادی گندم و ۲۶ هزار هکتار کشت قراردادی جو را برای سال زراعی جدید در دستور کار کشاورزان قرارداد.

مسعود اکبری با اشاره به بررسی شیوه نامه اجرایی کشت قراردادی گندم، جو و کلزا در استان همدان در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲، افزود: این طرح با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی دولتی انجام می‌شود.

او افزود: برای اجرای دقیق این طرح هماهنگی و انسجام بین اتحادیه‌های تعاون روستایی و تولیدی استان ضروری است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: این طرح برای اولین بار در استان انجام می‌شود و هدف از آن کمک به کشاورزان در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و کلزا و کمک به تامین امنیت غذایی جامعه است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: در این طرح بذر، کود و نهاده رایگان در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد و پس از برداشت محصول نرخ آن‌ها محاسبه می‌شود.

اکبری از دیگر مزایای این طرح را جلوگیری از خرید گرانتر محصولاتی مانند بذر و نهاده و کود توسط کشاورزان و ارائه تسهیلات مورد نیاز به آن‌ها دانست.

او تاکید کرد: مهمترین ویژگی این طرح خرید تضمینی گندم، جو و کلزا از کشاورزان است تا آن‌ها دغدغه فروش محصولات خود را نداشته باشند.

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: در طرح اجرایی کشت قرارداد محصولات کشاورزان به طور کامل بیمه می‌شود تا در بروز برخی شرایط مانند خشکسالی و مسائل دیگر دچار خسارت نشوند.
اکبری تصری کرد: فرآیند کشت قراردادی با مراجعه کشاورز برای کنترل و ثبت اطلاعات سطوح زیر کشت وی در سامانه‌های جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی و صدور حواله الکترونیک کود توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی آغاز می‌شود و با عقد قرارداد از طریق سامانه‌های طراحی شده ادامه می‌یابد.

زیر کشت قراردادی می‌رود
مدیرتعاون روستایی استان همدان ۱۰۰ هزار هکتار کشت قراردادی گندم و ۲۶ هزار هکتار کشت قراردادی جو را برای سال زراعی جدید در دستور کار کشاورزان قرارداد.

مسعود اکبری با اشاره به بررسی شیوه نامه اجرایی کشت قراردادی گندم، جو و کلزا در استان همدان در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲، افزود: این طرح با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی دولتی انجام می‌شود.

او افزود: برای اجرای دقیق این طرح هماهنگی و انسجام بین اتحادیه‌های تعاون روستایی و تولیدی استان ضروری است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: این طرح برای اولین بار در استان انجام می‌شود و هدف از آن کمک به کشاورزان در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و کلزا و کمک به تامین امنیت غذایی جامعه است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: در این طرح بذر، کود و نهاده رایگان در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد و پس از برداشت محصول نرخ آن‌ها محاسبه می‌شود.

اکبری از دیگر مزایای این طرح را جلوگیری از خرید گرانتر محصولاتی مانند بذر و نهاده و کود توسط کشاورزان و ارائه تسهیلات مورد نیاز به آن‌ها دانست.

او تاکید کرد: مهمترین ویژگی این طرح خرید تضمینی گندم، جو و کلزا از کشاورزان است تا آن‌ها دغدغه فروش محصولات خود را نداشته باشند.

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: در طرح اجرایی کشت قرارداد محصولات کشاورزان به طور کامل بیمه می‌شود تا در بروز برخی شرایط مانند خشکسالی و مسائل دیگر دچار خسارت نشوند.
اکبری تصری کرد: فرآیند کشت قراردادی با مراجعه کشاورز برای کنترل و ثبت اطلاعات سطوح زیر کشت وی در سامانه‌های جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی و صدور حواله الکترونیک کود توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی آغاز می‌شود و با عقد قرارداد از طریق سامانه‌های طراحی شده ادامه می‌یابد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.