صید ماهی در دریاچه سد مهاباد آغاز شد

مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد گفت: صید ماهی در قالب طرح مبارزه با گونه سوف در دریاچه سد این شهرستان توسط اعضای این تعاونی آغاز شد.

جواد شاشانی مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد گفت: عملیات صیادی در دریاچه سد این شهرستان پس از حدود ۶ ماه تعطیلی از اول مهر توسط اعضای تعاونی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال ۶۰ تا ۷۰ هزار تن ماهی از این دریاچه صید شود، افزود: در سال‌های گذشته به دلیل رهاسازی گونه سوف که از سایر گونه‌های بومی تغذیه می‌کند، اکوسیستم دریاچه سد تغییر کرده بنابراین همزمان با صید ماهی در این سد، طرح مبارزه با گونه سوف نیز اجرا می‌شود.

شاشانی با اشاره به اینکه در تعاونی صید و صیادی مهاباد ۴۱ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغال دارند، ادامه داد: به دلیل رهاسازی نشدن بچه‌ماهی در داخل سد، میزان صید ماهی از سد مهاباد بسیار کاهش یافته و در طول سال به کمتر از ۵۰ تن رسیده در حالیکه در سال‌های قبل ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن ماهی توسط اعضای تعاونی صید و صیادی برداشت می‌شد.

مدیرعامل تعاونی صید و صیادی مهاباد گفت: در دریاچه پشت سد مهاباد انواع ماهی‌های بومی و غیربومی شامل زردماهی، سفید رودخانه‌ای، کپور، آمور، سیم‌برگ، سوف و فیتوفاک صید می‌شود.

شاشانی یادآور شد: در اواخر فروردین هر سال به دلیل شروع فصل تخم‌ریزی ماهی‌ها عملیات صیادی متوقف می‌شود و اعضای این تعاونی در فصولی که صید ماهی صورت نمی‌گیرد، کار محافظت از دریاچه سد و مقابله با صیادان غیرمجاز را برعهده دارند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.