بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم

دستگاه‌ها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند

نمایندگان مردم در مجلس ضمن موافقت با تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت دستگاه‌ها را مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان از آنجا که مولدسازی زمین‌های کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمین‌های کشاورزی نباید مولدسازی شوند با ارجاع تبصره بند (پ) ماده ۱۶ به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

کلیه احکام مربوط به هیأتعالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.

حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأتعالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأتعالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

همچنین تبصره این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در تبصره ارجاعی آمده است؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آن‌ها انجام می‌شود. کلیه درآمد‌های حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود؛ بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه با بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایند‌های اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.

تبصره- اموال غیرمنقول نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.

 
محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در اخطاری با استناد به اصول ۷۱، ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی گفت: همه ما و شما معترضیم که این مولدسازی صورت نگرفته است، سال‌ها نیز این قانون وجود دارد و کسی در این رابطه بحثی ندارد، اما در حال حاضر بدعت‌هایی گذاشته شده است که مفهوم آن نیز این بوده است باید گفته شود؛ ملت ایران و مقام معظم رهبری، مجلس و دولت کارآمد نیستند و تفکیک قوا نیز ضعیف بوده است، بنابراین شما دستور دهید این موضوع اجرایی شود.

وی افزود: ما داریم این موضوع را به سمت نظام و رهبری سوق می‌دهیم، اگر مقام معظم رهبری، هیات مولدسازی را مطرح نموده است، برای این بوده تا فرصتی صورت پذیرد، اما ما می‌خواهیم این موضوع را به قانون تبدیل کنیم. اما قانون چه قانونی! دولت و مجلس نتوانستند و مجلس می‌خواهد نظارت را کنار بگذارد، قوه قضائیه نیز کنار گذاشته شود تا یک حکمی اجرایی شود. اگر مجلس کنار گذاشته شود، به این معنا بوده که می‌خواهیم چک سفید امضا بدهیم و آینده خسران آن بیشتر و نمایان خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس همچون قالب یخی در حال آب شدن است و این کوچک شدن مجلس برای آینده ضرر خواهد داشت. خواهش من این است که همگی تابع فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم و همه دستور ایشان را اطاعت کنیم، اما متاسفانه داریم کاری انجام می‌دهیم که اگر فردا هیات مولدسازی کاری انجام داد، به پای مقام معظم رهبری نوشته می‌شود و باید به جای این کار با کسانی که مقصر بوده اند، برخورد کنیم. ما در این رابطه قانون داشتیم، اما اجرایی نشده و چه کسی مقصر است و باید با آن‌ها برخورد شود و قوه قضائیه در این رابطه باید ورود کند. اگر یک مورد برخورد صورت گیرد، موضوع حل خواهد شد، اما الان می‌گوییم بنشینند و معاون اول و چند نفر دیگر هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: بار‌ها این موضوع را مطرح نموده ام، در اینجا قانون مولدسازی وجود داشته، اما اجرا نمی‌شده است. دلیل این بوده است که بخش‌های زیادی داریم که این اتفاق افتاده است. در حقیقت اینجا نیز تخلفی صورت نمی‌گیرد که ما بگوییم آن فرد تخلف کرده و این کار را انجام دهید، آیا ما می‌توانیم این قانون را لغو کنیم. اگر قیمت گذاری صورت نگرفت، مجدد کارشناسی صورت می‌گیرد. مرتب یک ملک را ۱۰ بار کارشناسی گذاری می‌کنیم، اما به فروش نمی‌رسد و دستگاه‌های مختلف نیز حاضر به فروش نیستند، و در این رابطه موضوعات زیادی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی آیین نامه در این رابطه تصویب شد، بحث این بوده است که نمایندگان سه قوه در آنجا حضور پیدا کنند و حق رأی داشته باشند، حال در شرایط کنونی براساس قانون اساسی می‌توانیم از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رئیس مجلس در هیات مولدسازی استفاده شود و این نیز بهتر خواهد بود، اما بدانید براساس قانون اساسی ما ناظر هستیم و حق رأی در آنجا نداریم. با معرفی دو نماینده مجلس در هیات مولدسازی، آن دو حق رأی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: این موضوع به مدت دو سال تصویب شده و در طول ۲ سال هم در آیین نامه مطرح شده است که تبدیل به قانون شود، به همین جهت نیز در برنامه ۵ ساله آورده ایم که تبدیل به قانون شود، لذا اگر می‌خواهید این کار انجام شود، باید تبدیل به قانون شود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار