نسبت تولد نوزادان در استان سمنان ۱۰۵ پسر به ازای ۱۰۰ دختر است

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان گفت: میزان زاد و ولد در استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته حاکی از کاهش سه و ۲ دهم درصدی است.

قندالی گفت: میزان تولد نوزادان استان سمنان در تابستان ۱۴۰۱ حدود سه هزار مورد بود که این آمار، کاهش سه و ۲ دهم درصدی تولد را در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان گفت: طبق گزارش‌های ثبتی، جمعیت دختران از پسران بیشتر نیست و به ازای تولد هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۵ پسر متولد می‌شود.

قندالی خاطرنشان کرد: «امیرعلی»، «امیرحسین» و «علی» در بین نام‌های پسرانه و «فاطمه»، «زهرا» و «هانا» در بین نام‌های دخترانه، پرطرفدارترین نام‌های انتخابی برای نوزادان متولدشده امسال در استان تا اوایل شهریور بود.

وی ابراز کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اوایل شهریور، ۲ هزار و ۷۷۴ تولد در استان سمنان ثبت شد.

وی افزود: بعد از علی، محمد، آراد، حسین، ابوالفضل، محمدحسین، آریا و ماهان، در مقام‌های بعدی اسامی پرطرفدار پسران در استان سمنان قرار دارند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار